• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Teknolojiye dayalı dilsel didaktik yöntem

In document "FOREIGN LANGUAGES IN ASIAN COUNTRIES: (бет 183-200)

УДК 37.026 УДК 37.026

2. Kazakistan’da Rusça ve Kazakçanın yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan yöntemler

2.3 Teknolojiye dayalı dilsel didaktik yöntem

Teknolojiye dayalı dilsel didaktik yöntem, dil öğretiminde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma teorisi ve pratiğini inceler. Dil bilgisi öğretiminde bu yöntemin kullanım şu maddelerle açıklanabilir:

 Reseptör dilbilgisi okuma ve dinleme becerilerinin oluşturulması;

 Üretken gramer becerilerinin oluşumu (ağırlıklı olarak yazma aktivitelerinde);

 Dijital programlardaki dil bilgisi testlerinden faydalanmak;

 Ek referans ve bilgi desteği sağlamak (elektronik gramer kitapları, morfolojik ve sözdizimsel düzeylerde gramer hatalarını tespit eden çevrimiçi sistemlerin kullanımı).

Uzun süredir kendi yararlığını kanıtlaya gelen bu yöntem, özellikle bu yıl Covid- 19 pandemi nedeniyle ön plana çıkmıştır. Yukarıda sıralanan maddelerin yanı sıra Covid-19 pandemi döneminde Kazakistan’da dil öğretimi, diğer derslerle birlikte televizyon kanallarında ders müfredatına uygun olarak yayınlan ders videoları; çeşitli

183

dijital ağlarda öğrenci kullanımına sunulan e-kitap, dergi; ders konularına uygun düzenlenen oyunlar ve kısa filmler vb. gibi bir dizi teknolojik çözümler üretilmiştir.

Sadece yabancı dil öğretimi açısından bakılacak olursa, öğrencilere her gün iki TV kanalından belirli saatlerde ders videoları yayınlanmaktadır ve yayından hemen sonra bu videolar YouTube’a yüklenmektedir. Yabancı dil derslerinde dil bilgisi konuları genellikle konuşma ve dinleme-anlama etkinlikleri üzerinden yola çıkarak çeşitli dijital görsel ve sunum programlarının kullanımıyla anlatılmaktadır.

“BilimLand. Online-Mektep” platformunda ise öğrenciler hem ders videolarına hem de her ders için özel hazırlanan makale ve kitaplara ulaşabilmekte, ders konuları için özel tasarlanmış oyunlarla işlediği konuyu tekrarlayabilmektedir.

Hem ders kitaplarında hem de dijital platformlarda sunulan İngilizce dil bilgisi alıştırmaları, iletişimsel yöntem çerçevesinde dinleme ve konuşma etkinliklerinin bir parçası olarak verilmekte ve böylelikle dilin pratik olarak kullanılmasına vurgu yapılmaktadır.

Sonuç

Sonuç olarak Kazakistan’da yabancı dillerin dil bilgisi öğretiminde iletişimsel yöntem, bilinçli karşılaştırma yöntemi ve teknolojiye dayalı dilsel didaktik yöntem kullanılmaktadır. Covid-19 pandemi döneminde ise ülkede teknolojiye dayalı yöntemin daha sık kullanıldığı tespit edilmiştir. Karantina sürecinde TV kanallarında yayına giren ders videoları, çeşitli çevrimiçi öğrenim siteleri ve dijital uygulamalar özellikle yabancı dil öğretimini olumlu bir şekilde etkilemiştir. Bu süreçte üretilen videolardan gördüğümüz gibi ülkede yabancı dil öğretimi uluslararası standartlara yaklaşmaktadır, Kazak Türkçesi, Rusça ve İngilizce derslerinde ağırlıklı olarak yabancı dil öğretim sürecinde en etkili ve modern olarak bilinen iletişimsel yöntem kullanılmaktadır.

Yabancı dil öğretim yöntemleri ve özellikle de yabancı dilin dil bilgisi öğretim yöntemleri üzerine incelemeye alınan tüm ilmi çalışmalardan yola çıkarak dil bilgisi öğretiminde tek bir yöntemin kullanılması doğru olmadığı sonucuna varıldı.

En etkili öğretim sentez yoluyla gerçekleşir. Öğrencilerin yaşı, hedefleri, dil düzeyleri, yabancı dil öğreniminde önceki tecrübeleri, yaşadığı ülke, konuştuğu dil, şu an bulunduğu ortam, her şey ama her şey dil öğrenim yöntemlerini şekillendirebilen etkenlerdendir. İyi bir öğretmen bu etkenleri görebilmeli ve her öğrenciye uygun olan birkaç dil öğretim yöntemini seçebilmelidir.

Yabancı dil öğretim sürecini planlarken, öğretmenin “Sınıfın amaç ve hedefleri nelerdir?, “Dili öğrenmenin amaçları nelerdir?”, “Öğrencilerin seviyeleri nedir?”,

“Uygun materyal ve kaynaklar mevcut mu?”, “Ders nasıl işlenmelidir?” [9; 87] gibi birtakım soruları cevaplaması gerekmektedir. Bu soruları yanıtlandıktan sonra, öğretmen hangi yöntemleri kullanacağına karar verebilir. Çoğu öğretmen, aynı sınıfta bile en iyi sonucu elde etmek için birkaç yaklaşımı birleştirmenin (sentez yapmanın) gerekli olduğunu anlayabilir.

Dil bilgisi öğretmenin temel amacının, öğrencilerin dili her tür konuşma etkinliğinin uygulanmasında doğru ve akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlamak olduğu unutulmamalıdır. Öğretmenler, hem alışılagelmiş öğretim metotlarının yanı sıra hem de dil düzeyine yönelik yaratıcı ve yenilikçi metotların arayışında olmalıdır.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı da herhangi bir dil öğretme yöntemini önermemektedir: “... Dil edinimi ile dil öğreniminin ilişkisi hakkında süregelen güncel kuram tartışmasında Öneriler Çerçevesi tarafsızdır. O, dil öğrenimiyle ilgili başka yaklaşımları saf dışı bırakan özel bir yaklaşımı temel almamalıdır. Öneriler Çerçevesi’nin üstlenmesi gereken rol, dil öğrenim ve öğretim süreçlerine ortak olarak katılan herkesin kendi kuram ve yöntemlerini açık ve şeffaf olarak sunmalarını teşvik etmektir” [10; 25].

Sonuç olarak denilebilir ki seçilen yaklaşım ne olursa olsun, öğrenciler gramer yapılarını ve olguları düzenli olarak kullanma konusunda daima motive kalmalıdırlar.

Bunun için de her öğretmen öğretim yöntemleri seçiminde esnek kalabilmeli ve öğrencinin güncel ihtiyaçlarına daima dikkat etmelidir.

Kaynakça

1. Hemingway, E. (1926). In another country. s.3 [Çevrim içi https://mt1500021 9.schoolwires.net/cms/lib/MT15000219/Centricity/Domain/97/In%20Another

%20Country.pdf], Erişim Tarihi 28.10.2021.

2. Güneş, F. (2013). “Dil bilgisi öğretiminde yeni yaklaşımlar”, Journal of Language and Literature Education, 2(7), s.72.

3. Nazarbayev, N.A. (2012). Kazakstan Respublikasının Prezidentı N.A.Nazarbayevtın 2012 jılgı 14 Jeltoksandagı “Kazakstan 2050 strategiyası kalıptaskan jana sayasi bagıtı Kazakstan halkına joldayı”, Astana

4. AKMEA: Altınsarin Kazak Millî Eğitim Akademisi (2019). “Metodiçeskiye rekomendatsii po urovnevomu obuçeniyu russkomu yazıku v şkolah s nerusskim yazıkom obuçeniya”. Ministerstvo obrazovaniya i nauki Respubliki Kazahstan, Natsionalnaya akademiya obrazovaniya imeni Altınsarina, Astana.

5. Kazakistan’da kullanılan İnglizce kitap setleri.[Çevrim içi https://expresspublis hing.kz/], Erişim Tarihi 28.10.2021

6. Şerba, L.V. (1974) Prepodavaniye inostrannıh yazıkov v sredney şkole: obşiye voprosı metodiki. V.Rakhmanova (Ed.), Moskova.

7. Gruzdev, P. N. (1949). Voprosı vospitaniya i obuçeniya, Akademiya pedagogiçeskih nauk RSFSR.

8. Vıgotskiy, L. S. (1991). Pedogogiçeskaya psihologiya, Pedagogika, Moskova.

9. Filipoviç, İ. İ. (2014). Podhodı k obuçeniyu grammatiki inostrannogo yazıka.

Nauçnıy Vestnik №4, s. 87

10. Avrupa Konseyi (2013). Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi:

Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme [Çevrim içi https://www.telc.net/fileadmi n/user_upload/Publikationen/Diller_iain_Avrupa_Ortak_oneriler_AEeraevesi.

pdf], Erişim Tarihi 01.11.2021.

185

УДК 372.881.1

UNTERRICHTSMETHODEN DES FSU Ibrahimova Sahiba Mehdi

saxiba_ibragimova@mail.ru

Dozentin des Lehrstuhls für deutsche Philologie Slavistische Universität zu Baku

Beim Fremdsprachenunterricht kommen nicht nur Regeln und Strukturen, also sprachliche Indikatoren, sondern auch andere Faktoren in Frage. Eine Person, die eine Fremdsprache beherrscht, muss neben der Kenntnis der Sprache auch über tiefe Kenntnisse der Kultur verfügen, zu der die Sprache gehört. Denn Sprache und Kultur sind miteinander verbunden. Sprache existiert nicht außerhalb der Kultur. Im Allgemeinen findet der Fremdsprachenunterricht zwischen verschiedenen Kulturen statt. Zwischen der interkulturellen Kommunikation besteht ein enger Zusammenhang. Ein Fremdsprachenunterricht kann als Schnittpunkt verschiedener Kulturen gesehen werden, als eine Umgebung, die ein Modell interkultureller Kommunikationsfähigkeiten vermittelt. Jedes neue Wort oder Konzept, das in einer Fremdsprache gelernt wurde steht für eine andere Kultur. In der heutigen Zeit erfordert der Fremdsprachenunterricht die Anwendung neuer Methoden. Politisch, wirtschaftlich, kulturell mit den Ländern der Welt und Interaktionen im Feld, Beziehungen zwischen Nationen und Sprachen eröffnen neue Phasen im Kommunikationsprozess. Das ist auch eine Fremdsprache,die neue theoretische und praktische Probleme in der Lehre stellen und verlangt nach Lösungen. Eine Fremdsprache als ganz reales Kommunikationsmittel zu lehren und natürliche Situationen im Unterrichtsprozess zu schaffen, ist es erforderlich [2;47].

Sprachenlernen hängt nicht allein von verbalen Faktoren ab,weil kommunikative Fähigkeiten zur Schaffung von Effektivität in der Kommunikation ganz wichtig sind. Auch Regeln und andere nonverbale Faktoren spielen eine wichtige Rolle.

Heute genießt Aserbaidschan das öffentliche Leben mit den Ländern der Weltgemeinschaft und ist ein Land, das in allen Bereichen effektiv zusammenarbeitet. Deswegen unter anderem auch in einer oder zwei Fremdsprachen kommunizieren,eine Person zu bilden, die in der Lage ist, zu etablieren und zu kommunizieren, ist eine der wichtigen Aufgaben der modernen Schule. Daher sollte die unterrichtete Sprache ein Kommunikationsmittel und ein kommunikativer Zweck sein. Heute kann man mit Sicherheit sagen, dass Aserbaidschan in einer globalisierten Welt zu den dynamischsten und stabilsten Entwicklungsländern gehört. In den letzten Jahren finden in unserer Republik gravierende politische, soziale und wirtschaftliche Veränderungen statt. Diese Veränderungen betreffen sowohl den Bildungsbereich als auch verschiedene Bereiche der Gesellschaft und machen eine Modernisierung erforderlich. Andererseits hängt die Richtung und die Entwicklung der Gesellschaft vom Erfolg des Bildungssystems ab. Somit stellt die Demokratisierung der Bildung heute die Aufgabe, die Aktivität, Fähigkeiten, moralischen und ethischen Qualitäten

der Bürger zu entwickeln. All diese und andere Faktoren tragen zum Problem der Sprache und der Spracherziehung bei. Zweifellos das Hauptproblem des Bildungssystems des modernen Landes ist es, einen gut entwickelten, frei denkenden, kreativen Menschen zu erziehen. So steckt psychologisches und pädagogisches Wissen jeden an, von tiefen persönlichen Beziehungen bis hin zu Problemen in Organisations- und Produktionsstrukturen und sogar in internationalen Beziehungen.

Die Entwicklung des interkulturellen und interreligiösen Dialogs im Kontext der Globalisierung ist einer der Schwerpunkte der internationalen Politik. Interkultureller Dialog - der Vorläufer der Menschheit ist ein fester Bestandteil. Um den interkulturellen Dialog modern und auf Augenhöhe zu führen, muss ein moderner Mensch mindestens drei Sprachen beherrschen. Es sollte beachtet werden, dass es viele Barrieren für den Informationsfluss gibt, wie technische, psychologische, psychophysiologische Barrieren. Gemäß Beschluss des Ministerrats der Aserbaidschanischen SSR vom 10. Dezember 1947 wurde in Baku ein unabhängiges Institut für Fremdsprachen gegründet. Als das Institut am 1. September 1948 seine Türen für Studierende öffnete, gab es nur zwei Fakultäten: Englisch und Deutsch- Französisch. In den 70 Jahren seit ihrer Gründung wurden unter den Studierenden der Fakultät Tausende von englischen, deutschen und französischen Sprachspezialisten ausgebildet [1;98].

Der moderne Student,der seine eigene Weltanschauung und sein eigenes Wissen hat, muss sich in der Muttersprache und in einer Fremdsprache verständigen können. Bei der Umsetzung einer Fremdsprache im Rahmen der kommunikativen Kompetenz müssen die Studierenden das Gehörte und Lesen mündlich verstehen, ihre Meinung mündlich und schriftlich äußern können. Kommunikationsaktivitäten zwischen Studierenden und Lehrenden durchführen, Sprach- und Redematerialien bearbeiten, die inhaltliche Interpretation von Sprachmaterialien Sprachkenntnisse, Fotointerviews, Exkursionen, Filmgespräche, Analyse von Kunstwerken etc. spielen eine zentrale Rolle. Der Hauptinhalt und Zweck des Fremdsprachenunterrichts ist neben der Entwicklung der Persönlichkeit des Schülers, seine sprachlichen Fähigkeiten zu zeigen, in einer Fremdsprache zu sprechen, großes Interesse und Begeisterung für die Entwicklung des Schülers selbstständig zu wecken.Der Fremdsprachenunterricht sollte sich darauf konzentrieren, Lernfähigkeiten und - gewohnheiten zu vermitteln [6;123].

Die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in der Neuzeit ist einer der wichtigsten Indikatoren für das intellektuelle und wissenschaftliche Potenzial jedes Landes und die Notwendigkeit dieses Prozesses ist im gegenwärtigen Zeitalter der Globalisierung stärker zu spüren. Die schnelle Entwicklung und Verbreitung dieser Technologien schafft große Chancen für die menschliche Entwicklung. Zweifellos spielt die kommunikative Kompetenz des Einzelnen, einschließlich des Lehrers, eine wichtige Rolle im Prozess des modernen Fremdsprachenunterrichts in Aserbaidschan, der sich im Kontext des Multikulturalismus entwickelt. Professionalität eines Fremdsprachenlehrers im modernen Lehrprozess ist sehr wichtig. Kognitive Eigenschaften des Lehrers mit dem intellektuellen Potenzial und der kognitiven Aktivität zusammenhängen. Im Kopf

187

jedes Einzelnen werden Ideen in einer Hierarchie von Wertesystemen präsentiert.

Kommunikative Persönlichkeit, d. h. der Lehrer drückt sich durch die bevorzugten Sprachformeln aus. Der Einsatz moderner Lehrkonzepte, die es ermöglichen, die theoretischen Aspekte der praktischen Tätigkeit im Lehrprozess zu verbessern, ist heute ein aktuelles Thema. Auch die Herangehensweise an das Erlernen von Lehrmethoden im modernen Unterricht, ihre Anwendungsfähigkeit und die Fähigkeit, effektvolle Beispiele umzusetzen, vermitteln als neues Paradigma eine sehr nützliche Erfahrung [4;90].

Aber nicht viele Lehrer verwenden diese Hilfsmittel, obwohl die Mehrheit der Schulen sie zur Disposition hat. Viele Lehrer wehren sich die neuen Unterrichtsmethoden zu nutzen, meistens aus mehreren Gründen. Entweder haben sie Angst, etwas Neues zu probieren, oder sie haben ungenügend gute Ideen für neue Unterrichtsmethoden. Die Mehrheit der Lehrer verweigert sich den innovativen Methoden aber wegen ihres Zeitaufwands. Eine Idee bekommen, sich etwas zu überlegen, alle notwendigen Hilfsmittel und Materialien für eine konkrete Unterrichtsstunde vorbereiten, das alles dauert zu viel Zeit. Wenn jeder Lehrer diese anstrengende Vorbereitung bei der Vollzeitbeschäftigung einundzwanzigmal in der Woche machen sollte, bliebe ihm fast keine Freizeit.

Aber trotzdem sollten die Lehrer die modernen Unterrichtsmethoden in den Stunden prüfen, mindestens bei einigen Fächern, wenigstens in einigen Stunden, und zwar nicht nur für die Effektivierung des Unterrichts, sondern auch wegen der Abwechslung. Das Fach könnte dann für die Schüler wieder interessant sein. Man kann gerade bei der Fremdsprache beginnen. In einem Fremdsprachenunterricht gibt es viele Möglichkeiten, den Schülern spielerisch und unterhaltend die neuen Kenntnisse zu vermitteln. Die Schüler wollen nicht den ganzen Tag bewegungslos in den Bänken sitzen, stumpf auf die Tafel starren und dem Lehrer zuhören, der ihnen gar nichts interessantes sagt. Das bringt ihnen überhaupt nichts. Hier und da schreiben sie etwas in ihre Hefte oder sie gehen einmal in der ganzen Stunde zur Tafel. In der übrigen Zeit denken sie an etwas anderes. Man darf sich nicht wundern. Wenn die Unterrichtsstunde langweilig ist, bleibt niemand fünfundvierzig Minuten in der Bank sitzen. Die Lehrer können jederzeit stehen, gehen oder sitzen. Langweilen wir die Schüler nicht mit monotoner Vorlesung, mit klassischer Einschreibung ins Heft oder mit dem Üben immer gleichartiger Übungen. Der Lehrer sollte in ihnen die Phantasie und die Wissbegier wecken. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das erreichen kann [6;78].

Viele Lehrer verwenden beim Fremdsprachenunterricht keinen Computer nicht nur deswegen, weil sie nicht die Möglichkeit haben, sondern vor allem wegen der Angst, dass die Technik unerwartet versagt oder dass sie ihre Autorität verlieren, wenn die Schüler mit dem Computer besser arbeiten können, als der Lehrer. Zur Arbeit mit dem Computer ist auch nötig, sich vorher gut vorzubereiten und manche Lehrer sind nicht bereit, ihre Freizeit dafür zu opfern. Für manche Lehrer, die die gewohnten Regeln bevorzugen, kann die Arbeit mit dem Computer eine Störung ihres Stereotyps darstellen. Aber der Lehrer sollte flexibel sein und offen für Veränderungen [7;67].

Die heutige moderne Gesellschaft fordert dazu auf, im Unterricht neue Unterrichtsmethoden und Hilfsmittel zu benutzen. Die Mehrheit der Schulen hat diese Hilfsmittel schon zur Verfügung – Computer, interaktive Tafeln, weiße Tafeln (Whiteboards), auf die man nicht mehr mit den Kreiden schreibt, sondern mit den Filzstiften und weitere. Die Gesellschaft unterstützt die Innovation im Schulwesen, ja fordert sie sogar.Wenn man heute im Schulwesen arbeiten will, muss man mindestens die Grundlagen der Arbeit mit dem Computer beherrschen. Und wenn man auch mit anderen Geräten arbeiten kann, z.B. mit der interaktiven Tafel, ist das zweifellos ein großer Vorteil [8;145].

Lıteratur:

Aserbaidschanisch

1. Hüseynzadə G.C. Xarici dillərin tədrisində islahatların tətbiqi: Müəllim- yönümlü tədrisdən tələbəyönümlü tədrisə keçid/ “Elm” ilinə həsr olunmuş Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri. II Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: ADU, 2009.

2. Qəribova M.N. İxtisas fakültələrinin aşağı kurslarında alman dilinin tədrisində interaktiv metodlardan istifadə. Dis... pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru. Bakı:

2012.

Deutsch

3. Huneke, H.W./ Steinig, W.: Deutsch als Fremdsprache.

4. Eine Einführung. Berlin 1997

5. Metzig, W./ Schuster, M.: Lernen zu lernen. Lernstrategien wirkungsvoll einsetzen. Berlin u.a. 4. Aufl. 1998.

6. Rampillon, U./ Zimmermann, G. (Hrsg.): Strategien und Techniken beim Erwerb fremder Sprachen. Ismaning 1997.

7. Wild, K.-P.: Lernstrategien im Studium: Strukturen und Bedingungen. Münster, New York, München, Berlin 2000.

8. Wolff, D.: Lernstrategien beim Fremdsprachenlernen. In: Timm, J.P./ Wolff, D.

(ed.): Englisch lernen und lehren. Didaktik des Englischunterrichts. Berlin 1998.

9. Zimmermann, G.: Anmerkungen zum Strategienkonzept. In: Rampillon, U./Zimmermann, G. (Hrsg.): Strategien und Techniken beim Erwerb fremder Sprachen.Ismaning 1997.

189

УДК 811.111:004.42

USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN FOREGN LANGUAGE TEACHING

Iskakova Shynar shynar_iskakova@mail.ru

Senior lecturer

Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian Technical University, Uralsk, Kazakhstan

Bissalieva Nurbike nurbikebisalieva@mail.ru

Senior lecturer

Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian Technical University, Uralsk, Kazakhstan

Sibintayeva Aliya aliusha1980@mail.ru

Senior lecturer

Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian Technical University, Uralsk, Kazakhstan

Education system began its new life and modern technologies became the reason of this evolution. All foreign language teachers are trying to use the achievements of modern technologies for improving the effect of their lessons and making them more essential than before.

Modernization of an education system provides new horizons and possibilities, but at the same time submits increased demands for teacher’s professional competence. The main purpose of upbringing a learner, as a comprehensive developed and prepared for contemporary information society life and interaction, can be solved only by a teacher, managing modern pedagogic and information technologies. The relevance of application of information technologies significantly influences the context, forms, and methods of teaching today.

Modern students make greater use of information technologies (such as personal computer, Internet services, electronic books, etc.), they are brought up with the audio-video products, computer games and other computing culture elements.

All foreign language teachers are trying to use the achievements of modern technologies for improving the effect of their lessons and making them more essential than before.

As the multimedia technology becomes more readily available to all of us, it seems appropriate that the language teachers should integrate it into their lesson and assessment planning in the same way they have been doing with video, film and computer-assisted learning strategies [Zakharova I. G. 2003.p 48]

The students are surrounded by technology and this technology can provide interesting and new approaches to language teaching because the use of technology for teaching and learning is moving their institution in the right direction. In this way, the teachers of English can take full advantage of technology to teach English in the non-linguistic university. “Computers are important in education because they force

us to reconsider how people learn, how they are empowered, and what the nature of learning and useful information is.” We cannot avoid the presence of computers in our schools because they are forcing educators to re-evaluate the very nature of what and how we teach.

A well-designed educational management system is equally important for the effective use of information technology in the teaching of languages. A teacher should be able to choose from many programs that are really suitable for a particular group of students, be able to adapt the author’s programs to the traditional lesson and act competent, when there are questions about the operation of the equipment in their classes.

An advantage of having computer-assisted instruction in the classroom is that the computer can serve as a tutor. Teachers can only aid students in the learning process so far. Computers can assist teachers and act as a tutor for the students who are falling behind. A report entitled Computer Advantages: Tutoring Individuals, states with computers as tutors, no student will be overwhelmed because he or she is missing fundamentals the computer will repeat material until each lesson has been sufficiently mastered. Teachers do not have the time to repeat lessons repeatedly. The writer believes it is important to give all students in the classroom the opportunity to adequately learn the lessons, and with computers acting as tutors they can.

The use of a computer in the teaching of a foreign language as an intercultural education not only improves the student’s own learning, but also offers ample opportunities for improving and facilitating the teacher’s work. The Internet offers its users a variety of information and sources. The basic package of services may include e-mail, video conferences, and the possibility of publishing their own information, the creation of a home page and the placement of advertisements on web servers, access to information sources, various directories, search engines, chat rooms.

The question of the use of new information technologies in higher educational establishments is now quite relevant. The main purpose of foreign language teaching is to develop the communicative culture of students. The task of the teacher is to create conditions for the practical use of the language for each student. Teacher needs to choose a method of learning that allows students to express their activities, their creativity.

Information technology contributes to greater educational motivation in teaching foreign languages to improve the quality of students’ knowledge. The use of a computer during the foreign language lesson significantly increases the intensity of the educational process. Computer learning allows for the assimilation of a large amount of material than would have been achieved using traditional means of learning. Using computer control, objective evaluation of the quality of students' knowledge is achieved. [Yermakov D, 2009. p. 55]

Foreign language teachers are required to provide new authentic material, and the Internet is a useful repository of the various information in a foreign language that would be needed by future professionals in the technical field, for example, various texts on technical subjects.

The use of the Internet in education is a topic that has received extensive

In document "FOREIGN LANGUAGES IN ASIAN COUNTRIES: (бет 183-200)