• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

ВЕСТНИК ЖГУ им. И. Жансугурова № 1 / 2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "ВЕСТНИК ЖГУ им. И. Жансугурова № 1 / 2011"

Copied!
204
0
0

Толық мәтін

В данной статье рассматриваются новые условия социально-экономического развития страны и высшего образования. Среди категорий, которые, на наш взгляд, наиболее значимы с точки зрения междисциплинарных позиций в психологии образования и в то же время приближают позицию исследователя к позициям проектировщика систем общего образования и организатора педагогической деятельности. образования, категориями являются: стратегия организации учебного процесса и учебно-воспитательная ситуация, такие понятия, как «социальная ситуация» развития личности». Использование этих категорий в психолого-педагогической науке означает унификацию исследовательских и проектных позиций, унификацию педагогическая теория и практика, более полное описание особых условий человеческого обучения, как такая «гуманитарная практика», всегда остающаяся «открытой», проблематичность которой не может быть исчерпана и «закрыта».

Электрондық оқулықтарды құрудың негізгі нәтижесі – объектілі-бағытталған Delphi бағдарламалау тілі мен Snagit мультимедиялық бағдарламасын пайдалана отырып, Adobe Photoshop растрлық графикасы, CorelDraw векторлық графикасы және 3DMax үш өлшемді графикасы бойынша электронды оқулық жасау, сонымен қатар зертханалық жұмыстардың әдістемесін енгізу болып табылады. жұмыс. Delphi объектілі-бағытталған программалау тілін және Snagit мультимедиялық бағдарламасын пайдалана отырып, кез келген пәннің оқу жоспарын қамтитын электрондық оқулық жасауға болады. Adobe Photoshop графикалық редакторлар арасында өзінің кең ауқымды функцияларымен, жоғары тиімділігімен және жұмыс жылдамдығымен көшбасшы болып табылады.

Adobe Photoshop бүгінде дайын растрлық кескіндерді өңдеудің ең қуатты құралы болып саналады. Физика-математика бағытындағы Зияткерлік мектебінің директоры Назарбаевтың Талдықорған бағыты бойынша Зияткерлік мектепте үздіксіз білім берудің жаңа моделі туралы жиынтық баяндамасы. Бұл мақалада БҰҰ-ның тұрақты принципі қарастырылады, содан кейін бұл өмір бойы білім алу тұжырымдамасы.

He is also researching new multi-level, different directions of the continuing education model at the Nazarbayev intellectual school in Taldykorgan.

Күш, энергия, механикалық жұмыс, рычагтың тепе-тендік заңы туралы жалпы

Осы тақырыптардын формулаларын қорыту, физикалық мағынасын түсіндіру

Тұжырым жасау

Тірек сызбалары бойынша тұжырымдау 2. Есептер шығару, деңгейлік тапсырмларды

Эксперименттік практикалық жұмыс

Тест тапсырмалары

Поиск путей совершенствования качества образования и подготовки выпускников школ, являющихся основой развития инновационных процессов, включающих внедрение новых методов и приемов обучения, создание новых форм организации образовательного процесса6, описано применение новых обучающих программ. Поэтому преподаватель и ученик зачастую выступают партнерами, что приводит к укреплению демократических принципов в образовании и способствует более интенсивному обмену информацией в системе «учитель-ученик».

Учащиеся 10-11 классов ещё не вступили в стадию юношеского возраста и являются подростками. Мы говорим о важности использования

Меркурий

Марс

Юпитер

Achieving language skills is essential for students to be considered communicative, especially in the case of English language learning, but it is not sufficient. One of the central objectives in developing effectiveness in cultural teaching is to create materials to develop intercultural awareness. In English language learning, one of the most effective activities that can be used to teach culture is native speaker interviews because they provide testimonials and evidence that come from real people instead of textbooks.

One effective approach in teaching culture is to read authentic texts, but for EFL purposes, texts must be carefully selected to enable learners to understand and enjoy the text. One of the problematic aspects of teaching writing in English is that students often do not provide enough support and detail in their writing to make their points meaningful and persuasive. To help students take a different view of the necessary detailed support expected in writing, teachers need to provide explicit instruction about the expectations of readers and the value of explicit explanations in the Anglo-American rhetorical tradition and their use in writing.

The distinction between visible and invisible culture is described as one of the most important aspects of teaching the influence of culture on language use. What are the key features of the invisible culture and what impact does it have on foreign language learning and use. The linguistic and social characteristics of such specific acts can be taught in the classroom.

More importantly, the key to teaching productive culture is to provide students with the tools to enable them to become aware of the sociolinguistic norms reflected in ways of speaking, listening, reading and writing. The article deals with the application of innovative technologies in law degree education. The article deals with the methods of teaching in the conditions of the online education system and credits.

Teaching credit technology in the continuous education at the college and the first steps are shown. The article deals with the innovative teaching methods to form communicative competence in students in learning foreign languages. Such software works in an interactive mode, which enables students to actively participate in the entire study process.

Бұл мақала қазақ поэтикалық шығармаларындағы салыстыру әдістерінің қолданылу ерекшеліктеріне арналған. Бұл мақала қазақ және ағылшын тілдеріндегі уақыт, кеңістік және өлшемге қатысты идиомалардың қарама-қарсы жіктелу түрлеріне арналған. FB: қара қой – отбасына ұят әкелетін сатқын; бүкіл қап трюк – қулыққа толы қулық, яғни бітпейтін қулық; ұшқышты тастаңыз - ақылды кеңесшіні тастаңыз;. бақытты жұлдыздың астында дүниеге келу. хальциондық күндер – торғайлар үйірмен жұмыртқалайтын тыныш уақыт; шотландияның қарғысы - картадағы тоғызыншы қызыл крест - шотландияның қарғысы.

The article is devoted to the content, goals and objectives of the new elective course «The training of communicative skills».

АҚ АЗИАДА АЛАУЫ ЖМУ-ДА!!!

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Поэтому, в настоящее время, воспитывающее воздействие на социальные практики досуга молодежи следует направить на формирование такого типа досугового

В связи с тем, что данный подход в обученииприменяется преподавателями с 2000 года, исследователи и ученые на международной арене давно выявили

Развитие пространственной организации территории Республики Казахстан во многом зависит от степени развития транспортной инфраструктуры..

В зависимости от области применения, производство строительных блоков может осуществляться как на заводе-изготовителе, так и непосредственно на стройплощадке, при этом используется