• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

2011/2012 оқу жылына ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІ КАФЕДРАСЫНЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ Кафедра отырысы әр жұма сайын сағат 14.50 -ден 16.00 –ге дейін Г-2-316 бөлмесінде өтеді

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "2011/2012 оқу жылына ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІ КАФЕДРАСЫНЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ Кафедра отырысы әр жұма сайын сағат 14.50 -ден 16.00 –ге дейін Г-2-316 бөлмесінде өтеді"

Copied!
50
0
0

Толық мәтін

(1)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

БЕКІТЕМІН

АТЖЭФ деканы

___________Е.М. Турганбаев

«_____»______________2011ж.

.

2011/2012 оқу жылына

ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІ КАФЕДРАСЫНЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Кафедра отырысы әр жұма сайын сағат 14.50 -ден 16.00 –ге дейін Г-2-316 бөлмесінде өтеді.

Кафедра телефоны: 540-951

(2)

1. ПОҚ ОҚУ ЖҮКТЕМЕСІ МЕН КАФЕДРАНЫҢ ШТАТТЫҚ КЕСТЕСІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

1.1 2011-2012 оқу жылында кафедра орындайтын оқу жұмысының көлемі келесіні құрайды: :

Оқыту формасы Барлығы

Күндізігі Сырттай Дистанттық Студенттер Орыс тілінде. –

9700,6 Қазақ тілінде –

8612,2

963,7 - -

Магистрантта р

840 - - 840

Ph.D.

(докторантта)

360 - - 360

Барлығы: 19512,8 963,7 0 20476,5

Жалпы көлемнен штаттық оқытушылар мен қосымша жұмыс істеушілер 20476,5 сағатты орындайды, сағаттық төлем негізінде жұмыс істейтін оқытушылар 1603,05 сағатты орындайды.

1.2 Оқу жылына кафедра штаты:

Каф.меңг ерушісі

Каф.мең- ң орынбаса

ры

Профес- сор

Доцент Аға оқытушы

Оқытушы Барлығы

Бекіт.

Факт. 1 1 1 4 5 11 (+2

декреттік демалыст

а)

Факт бойынша

1 қыркүйек

21 оқытушы

жұмыс істейді, 2 оқытушы декреттік демалыст

а, 1.3 Оқу-қосымша қызметшілерінің штаты бір бірлік болып бекітілген.

1.4 Кафедра келесі бөлмелерде орналасқан: № Г-2-311, Г-2-311а, Г-2-316

Және кафедраға бекітілген оқу дәрісханалары. :

Г

-2-312, Г-2-313, Г-2-314, Г-2- 319, Г-2-325 жалпы ауданы _180,2_ м².

(3)

2011-2012 оқу жылына жылдық жүктемені орындау

№ Оқытушының аты- жөні (толық жазу)

Ғылыми дәреже

Лауазымы Став касы

Сағат саны

Штат / қосымша

жұмыс 1 Сарсембаева

Арайлы Алибекона

П.ғ.к. Каф.меңгерушісі, доцент

1 883,8 Штат

2 Абдрахманова Толкын

Муратбековна

Ф.ғ.к. Аға оқытушы 1 885,95 Штат

3 Белоусова Ирина Викторовна

Магист р

Оқытушы 1 888,9 Штат

4 Бетимбаева И.Б. - Оқытушы 1 885,15 Штат

5 Голубых Ирина Васильевна

- Аға оқытушы 1 876,9 Штат

6 Горбань Елена Евгеньевна

Ф.ғ.к. Доцент 1 871,7 Штат

7 Ерохина Лариса Николаевна

П.ғ.к. Профессор 1 557,05 Штат 8 Жамалиева Алия

Абайхановна

Магист р

Оқытушы 1 881,7 Штат

9 Жексембаева Дина Алтаевна

Магист р

Оқытушы 1 887,5 Штат

10 Кайролдина Арай Каныбековна

- Оқытушы 1 889,7 Штат

11 Кизеева Татьяна Викторовна

Магист р

Оқытушы 1 887,3 Штат

12 Колесникова Татьяна Андреевна

- Аға оқытушы 1 883,95 Штат

13 Коржавина Ольга Сергеевна

- Оқытушы 1 879,9 Штат

14 Куртукова Мария Андреевна

Магист р

Оқытушы 1 878,2 Штат

15 Леонова Мария Олеговна

Магист р

Оқытушы 1 890,65 Штат

16 Ней Елена Феликсовна

ҚАЕУ магистр анты

Аға оқытушы 1 874,3 Штат

17 Попкова Елена Владимировна

Магист р

Аға оқытушы 1 880,35 Штат 18 Рахметкалиева

Маржан Тлековна

- Оқытушы 1 881,7 Штат

19 Рулева Яна Сергеевна

Магист р

Оқытушы 1 908,1 Штат

20 Семенова Светлана Даниловна

- Доцент 1 867,3 Штат

21 Талесник Галина Петровна

- Аға оқытушы 1 873,9 Штат

(4)

22 Токтаргалиева К.М.

(вместо

Абылкаликовой А.С.) – 0,75

Магист р

Оқытушыь 0,75 659,4 Штат

Кафедра бойынша барлығы 18873,4

20111-2012 оқу жылына шетел тілдері кафедрасы бойынша қосымша жұмыс атқару ( категория бойынша)

№ Оқытушының аты- жөні (толық жазу)

Ғылыми дәреже

Лауазымы Став касы

Сағат саны

Штат / қосымша

жұмыс 1 Сарсембаева

Арайлы Алибекона (вместо Бруяцкой А.А.)

П.ғ.к. Каф.меңгерушісі, доцент

0,25 245,6 Штат

2 Абдрахманова Толкын

Муратбековна (жұмыстан шығып кеткен Иксанова М.Т. орнына).

Ф.ғ.н. доцент 0,25 226,1 Штат

3 Жамалиева Алия Абайхановна (жұмыстан шығып кеткен Иксанова М.Т. орнына).

Магист р

Оқытушы 0,25 248,85 Штат

4 Семенова Светлана Даниловна

(жұмыстан шығып кеткен Иксанова М.Т. орнына).

- Доцент 0,25 240 Штат

5 Талесник Галина Петровна

(жұмыстан шығып кеткен Иксанова М.Т. орнына)

- Аға оқытушы 0,25 243,5 Штат

Барлығы 1204,05

20111-2012 оқу жылына шетел тілдері кафедрасында қосымша жұмыс атқару

1 Танекенова Жанат Сериковна

(А.С.Абылкаликован ың орнына) -0,25

- Оқытушы 0,25 216,2 Совместитель

2 Катерина Ворстер (А.А.Бруяцкаяның орнына)

Магист р

Оқытушы 0,25 182,8 Совместитель

Қосымша жұмыс бойынша барлығы 399

(5)

Ставкаға жүктеме 0,25 ставкаға жүктеме Барлығы

18873,4 1603,05

20476,5

Декреттік демалыстағы оқытушылар тізімі

№ Оқытушының аты- жөні (толық жазу)

Ғылыми дәреже

Лауазымы Став касы

Сағат саны

Штат / қосымша

жұмыс 1 Абылкаликова Асия

Сайфолиновна

- оқытушы - - штат

2 Бруяцкая Анна Анатольевна

магистр оқытушы - - штат

Шетел тілдері кафедрасы меңгерушісінің қ.а.

доцент, п.ғ.н Сәрсембаева А.А.

16 қыркүйек 2011 ж.

(6)

2. КАФЕДРА ОТЫРЫСТАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ 1 семестр

Мерзімі Негізгі сұрақтар Сұрақты дайындауға

жауапты Қыркүйек

2011

1. 2011-2012 оқу жылына кафедра міндеттері.

2. 2011-2012 оқу жылына арналған жүктемені бекіту.

3. Оқытушылар жұмысының 2011-2012 о.ж.

арналған жеке жоспарларын бекіту.

4. 2011-2012 о.ж. кафедра жұмысының жоспарын бекіту.

5. Кафедра оқытушыларының қоғамдық міндеттерін бөлу.

6. Шетел тілдері кафедрасының халықаралық қатынас бойынша 2011-2012 о.ж. арналған жұмыс жоспарын бекіту.

7. 2011-2012 оқу жылына оқу-әдістемелік материалдар публикациясын дайындау жоспарын бекіту.

8. Дистанциондық оқыту үшін әдістемелік материалдарды бекіту.

9. Тәрбие жұмысының 2011-2012 оқу жылына арналған жоспарын бекіту.

10. 2011-2012 оқу жылына арналған кәсібибағдар жұмысының жоспарын бекіту .

11. Әртүрлі

Кафедра меңгерушісі Кафедра меңгерушісі, каф.

мең-ң орынбасары

Кафедра меңгерушісі, оқытушылар

Кафедра меңгерушісі, оқытушылар

Кафедра меңгерушісі Кафедра меңгерушісі,

Аға оқытушы

Т.А.Колесникова.

Әдістемелік

қамтамасыздыққа жауапты аға оқытушы Е.Ф.Ней.

ДО жауапты

С.Д.Семенова.

Аға оқытушы

Г.П.Талесник Доцент, к.ф.н.

Абдрахманова Т.М.

Қазан 2011

1. 2011-2012 о.ж. арналған кафедраның НИРС бойынша жоспарын, оқытушылардың публикация жоспарларын бекіту

2. НИР бойынша жұмыс жоспарын бекіту.

3.Ағылшын, неміс, француз тілдері бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру.

4. Шет тілі бойынша магистранттар мен докторанттардың түсу емтиханына дайындығы туралы.

5. Студенттердің I рейтингісінің нәтижесі.

Үлгерімдері нашар оқушылармен жұмыс жүргізу.

6. Төтенше жағдайда оқытушылар мен студенттердің өзін-өзі ұстау тәртібі. Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

Кафедра меңгерушісі, оқытушы Кизеева Т.А., доц. Горбань Е.Е.

Кафедра меңгерушісі доц. Горбань Е.Е.

Кафедра меңгерушісі, оқытушылар

Кафедра меңгерушісі профессор, к.п.н.. Ерохина Л.Н., доц.Семенова С.Д.

каф.меңгер-ң, орын-ы Рулева Я.С.секциялар меңгерушісі аға оқыт. Ней Е.Ф., доц, к.ф.н.

Абдрахманова Т.М.

кафедра меңгерушісі, аға оқытушы Талесник Г.П., оқытушы Леонова

(7)

техникасы туралы.

7. Оқу бөлімі берген мәліметтер негізінде біліктілікті арттыру жоспарын бекіту.

8. Сапа менеджменті Орталығы сертификаттау үшін компьютерлік түрдегі тестік емтихандық базаларды бекіту.

9. Әртүрлі

М.О.

ШҚМТУ АҚ штабының бастығы

ОӘО,

Кафедра меңгерушісі СМО стандарттары бойынша тестілеу

базаларын компьютерлік түрде құрауға жауаптылар Ней Е.Ф., Талесник Г.П., Голубых И.В., Семенова С.Д., Абдрахманова Т.М.

Қараша 2011

1. Оқытушылардың ҚР, ТМД мен басқа елдердің ЖОО республикалық және халықаралық конферецияларда оқылатын баяндамаларының тақырыбын бекіту.

2. 2011 жылы жоғарғы білікті ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау жоспарын және 2012 жылға жоспарды жүзеге асыру туралы.

3. Шет тілдерін оқыту әдістемесі бойынша біліктілікті арттыру курстарында оқытушыларды қайтадаярлау жоспары туралы.

4. халықаралық білім беру гранттарына өтініш беруге оқытушылардың қатысуы туралы.

5. Әріптестерінің ашық сабақтары жайлы оқытушылардың есеп беруі.

6. 2010 жылдың «12» наурызындағы №132 шарт негізінде 26 №55-442-10 лоты бойынша білім беру саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер бюджеттік бағдарламасы бойынша қысқаша есеп беру.

«Жоғарғы жәнне жоғары білімнен кейінгі білім берудің инновациялық даму жүйесін ғылыми- әдістемелік қолдауды жасау» тақырыбы бойынша

«Креативті мәдени тілдік білімді жоғарылатуға әсер ететін білім берудің альтернативті салаларын құрудың ғылыми-әдістемелік және ақпараттық- роесурстық негіздерін жасау».

7. Кредиттік жүйемен білім алып жүрген 1 курс магистранттары үшін жұмыс бағдарламалары мен силлабустарды бекіту.

8. Кредиттік жүйемен білім алып жүрген 1 курс докторанттары үшін жұмыс бағдарламалары мен силлабустарды бекіту.

9. Әртүрлі.

Каф.меңгерушісі оқытушылар

кафедра меңгерушісі, ҚАЕУ магистранттары Ней Е.Ф., КайролдинаА.К.

ОӘО

Зхалықаралық қатынас б/ша деканның орын-ы Ашық сабақтар және өзара сабақтарғақатысу кестесі негізінде.

Тақырып жетекшісі - проф.Ерохина Л.Н.

Каф.мең-ң м.а., доц.

Сарсембаева А.А.

доц. Семенова С.Д., Каф.мең-ң м.а., доц.

Сарсембаева А.А.

проф. Ерохина Л.Н., доц. Семенова С.Д.,

Желтоқса н 2011

1. Студенттердің ІІ рейтингтерінің анализі.

Үлгерімдері төмен студенттермен жүргізілген жұмыс және компьютерлік нысанда емтиханға дайындық туралы.

2. Кафедраның қысқы емтихандық сессияны өткізуге дайындығы туралы. СМЖ бойынша проректор А.К.Томилиннің нұсқауы негізінде дайындалған

Кафедра меңгерушісі, Каф.мең-ң орын-ы Секциялар меңгер-і Кафедра меңгерушісі, Каф.мең-ң орын-ы

Аға оқыт-ы. Ней Е.Ф., доц.

(8)

тестердің электронды нұсқауын бекіту.

3. Кафедраның сырттай оқу бөлімі студенттерімен жұмысы туралы. Бақылау жұмыстарын рецензиялау туралы.

4.Топ тәлімгерлерінің 2011-2012 оқу жылының 1 семестрында атқарған жұмыстарының есебі.

5. 2011 жылғы ҒЗЖ нәтижесі туралы және 2012 жылға жоспарды бекіту туралы.

6. «ҚР жоғарғы кәсіби білім беру жүйесінде шетел тілдерін оқытуға инновациялық әдістер» м/б бойынша оқытушылардың ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есебі.

7. 2011 жылына аударма және мәдениаралық коммуникациялары бойынша ҒПО жұмысы туралы есеп беруі.

8. Әртүрлі.

Абдрахманова Т.М.

Аға оқытушы. Попкова Е.В.,

доц. Абдрахманова Т.М.

аға оқыт-ы Талесник Г.П., тәлімгерлер

(7 оқытушы)

Кафедра меңгерушісі, ҒЗЖ жауапты доц.

Горбань Е.Е.

Жетекшісі – доцент

Сарсембаева А.А., барлық оқытушылар, осы м/б бойынша жұмыс істейтін барлық оқытушылар ҒПО директоры доц.

Горбань Е.Е..

Қаңтар 2012

1. №2 КТМ кафедраның кәсіби бағдар беру жұмысының жүруі туралы.

2. Күндізгі оқу бөлімінде қысқы емтихандық сессия нәтижесі туралы. .

3. Шет тілдерін магистрлік сатыда оқыту туралы, ағылшын және неміс тілдері бойынша даярлау.

4. Шет тілдерін докторанттық сатыда оқыту туралы, ағылшын және неміс тілдері бойынша даярлау

5. Декан орынбасарлары- кафедра оқытушыларының халықаралық қатынас бойынша жұмыстарының есебі.

6. Оқытушылардың өзара сабақтарына қатысу және ашық сабақтарды өткізу кестесін жүзеге асыру туралы.

7. 2011-2012 оқу жылының 1 семестрдегі жұмысы жайлы оқытушылардың жартыжылдық есебі.

8. «Кәсіби коммуникация саласындағы аудармашы»

атты қосымша мамандыру студенттерімен кафедра оқытушыларының жұмысы туралы. Жауапты жетекші – ИПОиНОТ директоры В.А.Антонов.

8. Оқытушылардың 1 семестрде дайын әдістемелік жұмыстарын тексеру және бекіту. .

10. Әртүрлі.

Доц.., к.ф.н.

Абдрахманова Т.М.

Кафедра меңгерушісі, каф.мең-ң орын-ы Рулева Я.С.

Кафедра меңгерушісі, Жұмыс то-ң жетекшісі доц. Семёнова С.Д., оқытушылар, магистрік топтармен жұмыс істейтіндер

Кафедра меңгерушісі, проф. Ерохина Л.Н., доц. Семенова С.Д.

Жексембаева Д.А., Голубых И.В., Колесникова Т.А., Попкова Е.В.

Кафедраның барлық оқытушылары

Кафедраның барлық оқытушылары

Кәсіби коммуникация саласындағы аудармашы»

атты қосымша

мамандандыру жұмыс істейтін барлық

оқытушылар,Антонов В.А.

Кафедра меңгерушісі, рецензенттер

(9)

2 семестр

Мерзімі Талқылау үшін негізгі сұрақтар Сұраққа жауапты Ақпан

2012

1. 2011 жылғы қаңтар айындағы қосымша саместр кезінде ағылшын, неміс, франнцуз тілдері бойынша үлгермейтін студенттермен (күндізгі бөлім) жұмыс істеу туралы есеб беру.

2. Сырттай оқу бөліміндегі қысқы емтихандық сессия нәтижелері туралы.

3. Модульді-рейтингтік жүйе және мемлекеттік тілге аударылған жұмыс бағдарламаларымен оқытылатын топтармен жұмыс істеу нәтижелері туралы.

4. Студенттік ғылыми бөлімшелердің жұмысы және студенттердің ғылыми-техникалық конференцияларға қатысуға дайындығы жайлы.

5.Басылуға дайын әдістемелік құралдарды талқылау.

6. Абылай хан атындағы ҚазХТ және ХҚУ біліктілігін арттырған оқытушылар есебі.

6. Әртүрлі

Каф.мең-ң орынб-ы Рулева Я.С.,

Барлық оқытушылар ст.преп. Попкова Е.В.

Абдрахманова Т.М., Бетимбаева И.Б., Жамалиева А.А., Жексембаева Д.А., Кайролдина А.К., Рахметкалиева М.Т., Сарсембаева А.А.

Кизеева Т.А., Жексембаева Д.А.,

ХҚ жөніндегі деканның орынбасарлары

Рецензенттер: Ерохина Л.Н., Семенова С.Д., Сарсембаева А.А., Абдрахманова Т.М.

Доц. Абдрахманова Т.М., оқытушы. Жексембаева Д.А.

Наурыз 2012

1. Күндізгі оқу бөлімі студенттерінің 1 рейтинг нәтижелерін талқылау.

2. Топтарда атқараған жұмыстары туралы тәлімгерлер есебі. .

3. Ағылшын, неміс, француз тілдері бойынша олимпиадаға дайындық жайлы.

4. Кафедраның кәсіби бағдары туралы ақпарат.

5. Шетел тілдерінің тәжірибелік сабақтарында компьютерлік және аудио (видео) техниканы қолдану туралы.

6. Оқытушыларының еңбек және орындаушылық тәртібі туралы.

7. Әртүрлі.

Каф.мең-ң ороын-ы, оқытушы Рулева Я.С.

Кураторлар – 6 оқытушы

Леонова М.О., Рахметкалиева М.Т., Абдрахманова Т.М., Жексембаева Д.А.

Доц., к.ф.н. Абдрахманова Т.М., жеке жоспарларында кәсібибағдар жұмысын көрсеткен барлық оқытушылар.

Барлық оқытушылар

Кафедра меңгерушісі, АТжЭФ декаены

Сәуір 2012

1. ҚР, ТМД және басқа елдердің жоғарға оқу орындарында әртүрлі деңгейдегі конференцияларға оқытушылардың қатысу қорытындысы.

Кафедра меңгерушісі Сарсембаева А.А., Кафедра мең-ң орын-ы Рулева Я.С.,

ҒЗР жауапты Горбань Е.Е.,

(10)

2. Ағылшын, неміс.француз тілдері бойынша олимпиада қорытындысы .

3. Басылуға дайын әдістемелік құралдарды талқылау . 4. ҚАЕУ магистрлік диссертацияны қоорғауға дайындық туралы оқытушылардың есебі.

5.СМО нұсқауымен компьютерлік сыныптарда емтихандарды өткізуге арналған емтихандық тестердің электрондық нұсқасын бекіту. Директоры – СМО проректоры Томилин А.К.

6.Аударма және мәдениет аралық коммуникация ҒПО 2 семестрдегі жұмысы туралы есеп беру және 2011- 2012 оқу жылдына жоспарды бекіту.

7.Ашық сабақтар мен өзара сабақтарға қатысуды талқылау.

8. Разное.

оқытушылар Леонова М.О., Абдрахманова Т.М., Жексембаева Д.А.

Кафедра меңгерушісі, рецензенттер

оқытушылар

ҚАЕУ магистранттары аға оқытушы Ней Е.Ф., оқытушы Кайролдина А.К.

Кафедра

меңгерушісі,каф.мең-ң орын-ы, аға оқытушы Ней Е.Ф., доц. Семёнова С.Д., аға оқытушы Голубых И.В., аға оқытушы Талесник Г.П.

ҒПО директоры Горбань Е.Е.

Каф.мең-ң орын-ы, оқытушылар Мамыр

2012

1. Студенттердің 2011-2012 оқу жылының 2 семестрінің 2 рейтингінің қорытындысын талқылау.

Үлгерімдері төмен оқушылармен жұмыс жүргізу.

2. студенттерді емтихандық сессияға кіруге рұқсат беруді қамтамасыз ету туралы кафедра жұмысы

3. Кафедраның кәсіби бағдар беру жұмысының алдын-ала қорытындыларын жасау.

4. Ашық сабақтар мен өзара сабақтарға қатысуды талқылау.

5. Қазақ тілінде оқитын студенттермен жұмыс істеуге арналған дидактикалық материалды жасау туралы қазақ тілінде сабақ жүргізетін оқытушылардың есебі.

.

6. Магистратурада оқып жүрген оқытушылар сесбі.

7. ШҚМТУ студенттері мен магистранттарын шет елде тәжірибе өтуге дайындық тулаы есеп беру.

8. Кафедрада жұмыс істеп жүррген шет ел оқытушыларының 2011-2012 оқу жылына есептері.

9. Әртүрлі.

Кафедра меңгерушісі, каф,мең-ң орын-ы, Ней Е.Ф., Абдрахманова Т.М., оқытушылар

Кафедра меңгерушісі, каф.

мең-ң орын-ы, секция меңг., оқытушылар Доц., к.ф.н.

Абдрахманова Т.М.

Каф.мең-ң орын-ы, оқытушылар

Абдрахманова Т.М., Бетимбаева И.Б., Жамалиева А.А., Жексембаева Д.А., Кайролдина А.К., Рахметкалиева М.Т., Сарсембаева А.А.

Токтаргалиева К.М.

ҚАЕУ магистранттары аға оқытушы Ней Е.Ф., оқытушы Кайролдина А.К Кафедра меңгерушісі доц.

Сарсембаева А.А.

Қоғамдық ғылым магистрі К. Ворстер

Маусым 2012

1. Жаздық емтихандық сессия нәтижесі туралы және оқытушылардың қарызы бар студенттермен жұмыс жүргізетін кестені бекіту.

2. 2011-2012 оқу жылындағы оқытушылардың

Кафедра меңгерушісі, Каф.мең-ң орын-ы Каф.меңгерушісі,

(11)

жылдық есептерін бекіту. .

3. 2011-2012 оқу жылының СҒЗЖ қорытындысы және 2012-2013 оқу жылына жоспар.

4. «Қазақстан Республикасының жоғарғы кәсіптік білім беру жүйесінде шетел тілдерін оқытуға инновациялық әдістер» м/б бойынша оқытушылардың жұмысы туралы есеп беруі.

Басылымдар тізімін, оған беткі бетінің және басылым мәтінінің көшірмелерін қосып өткізу.

5. 1 крс студенттері үшін жаңа жұмыс бағдарламаларын және силлабустарды бекіту, ағымдағы бағдарламаларды түзету.

6. Шетел тілдері кафедрасының 2011-2012 оқу жылындағы оқу-әдістемелік, ғылыми-тәрбие жұмыстарын қорытындылау.

7. 2011-2012 оқу жылы бойынша кафедраның жылдық есебін бекіту.

8. 2011-2012 оқу жылы бойынша кафедраның кәсібибағдарлау жұмысын қорытындылау.

9.2011-2012 оқу жылы бойынша кафекдраның тәрбие жұмысын қорытындылау.

10. 2012-2013 оқу жылына кафедраның дайын болу актісін бекіту.

11. 2011-2012 оқу жылы бойынша кафедраның рейтинг нәтижесін енгізу және талқылау.

12. Әртүрлі

оқытушылар

оқытушы., магистр Кизеева Т.А., оқытушылар

каф.мең-ң м.а., м/б тақырыбының жетекшісі Сарсембаева А.А.,

барлық оқытушылар

каф.меңгерушісі, барлық оқытушылар каф.меңгерушісі, барлық оқытушылар

каф.меңгерушісі, барлық оқытушылар Доц., к.ф.н.

Абдрахманова Т.М.

Аға оқытушы. Талесник Г.П.

каф.меңгерушісі, барлық оқытушылар каф.меңгерушісі, барлық оқытушылар

Ескерту:

- Кафедраның әр отырысында кафедра меңгерушісі кафедра мүшелерін Университеттің Ғылыми Кеңесінің, АТжЭФ Ғылыми Кеңесінің, ШҚМТУ ректоратының шешімдерімен таныстырады.

- 2011-2012 оқу жылы бойы ӨҚН бойынша ұмыс жоспары мен ШҚМТУ АҚ штабы қамтамасыз ететін материалдардың негізінде шетел тілдері кафедрасының оқытушыларымен тәжірибелік және дәрістік сабақтарды жүргізу жоспарланады.

(12)

3. 2011-2012 оқу жылына шетел тілдері кафедрасының ӘДІСТЕМЕЛІК СЕМИНАР ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

әдістемелік семинар жетекшісі – доцент Семенова С.Д.

№ Семинар тақырыбы Жауапты Мерзімі

1 1. Креативті мәдени-тілдік білімді өсіруге ықпал ететін, ғылыми-әдістемелік негізді білімнің баламалы саласына енгізудегі кәсіптік-

техникалық білім беруде шет тілідік білімнің Концепциясы туралы.

2. Шет тілін деңгейлеп оқыту – техникалық жоо- ын студенттерінің кәсіби шет тілді жете білушілігін қалыптастырады.

Ерохина Л.Н.

п.ғ.к., профессор

Жамалиева А.А.

оқытушы

Қыркүйек

2 1. Техникалық жоо-да оқу барысын ұйымдастыру механизмі және студент білімінің сапасын бақылау.

2. Шет тілін оқытудың коммуникативті әдістемесі. Лексиканы үйрету (тәжірибелік аспектілер).

Рулёва Я.С.

оқытушы, шақырылған әдіскерлер Юсубалиева М.Ф., Чжан Е.Е.

Қазан

3 1. Техникалық жоо студенттерін кәсіптік дайындаудағы шет тілінің рөлі. . 2. Шет тілін оқытудың коммуникативті

әдістемесі. Оқуға үйрету (тәжірибелік аспектілер).

Горбань Е.Е.

ф.ғ.к., доцент, шақырылған әдіскерлер Юсубалиева М.Ф., Чжан Е.Е.

Қараша

4 1. Техникалық жоо магистранттарын кәсіптік- бағдарланған шеті тіліне оқыту тақырыбын таңдаудағы модульді әдіс.

Шет тілін оқытудың коммуникативті

әдістемесі. Оқу кезінде конспектілеуге үйрету.

Аға оқытушы Ней Е.Ф.

шақырылған әдіскерлер Юсубалиева М.Ф., Чжан Е.Е.

Желтоқсан

5 1. Студенттердің білім деңгейін бағалауды жетілдіру және компетенттік әдісті жүзеге асыру мақсатында магистратура мен бакалавриат курсында оқу барысын ұйымдастыруға веб-технологияларды ықпалдастыру.

2. Техникалық жоо шет тілдерін оқытуға тұлғалық- бағдарлық әдіс қолдану.

Аға оқытушы Колесникова Т.А.

Оқытушы Белоусова И.В.

Қаңтар

6 1. Шет тілдері меңгерудің жалпы епропалық компетенциялар жүйесі және Еуропалық тілдік портфель - шет тілдерін оқыту құралдары (теориялық сұрақтар).

Коммуникативтік әдіс – шет тілде сөйлеу компетенциясын жетілдіру құралы.

Аға оқытушы Талесник Г.П.

Оқытушы Рахметкалиева М.Т.

Ақпан

7 1. Шет тілін оқытудағы инновациялық

технологиялар - техникалық жоо шет тілдерін

Оқытушы

Кайролдина А.К.

Наурыз

(13)

оқытуда жан-жақты мәдениетті тұлғаны қалыптастыру құралы.

2. Студенттердің кәсіби шет тілдік компетенциясын дамыту үшін ақпараттық және компьютерлік технологияларды қолдану мен олардың танымдылығын арттыру.

Абдрахманова Т.М.

ф.ғ.к., доцент

8 1. Тілдік портфельді құру - техникалық жоо шет тілдерін меңгеруде тұлғалық-бағдарлық тәсіл құралы (тәжірибелік аспектілер) оқытушы

2. Авторлық оқу құралдарын шығару

принциптері. Мінсіз ағылшын тілі оқулығы – оқытушы арманы. Бұл мүмкін бе?

Оқытушы Кизеева Т.В.

Аға оқытушы Голубых И.В.

Сәуір

9 1. «ЖОО оқытушысының біліктілігін үздіксіз арттыру - осы ЖОО бәсекеге қабілеттілігінің қажетті атрибуты». ШҚМТУ халықаралық қарым-қатынасы.

2. Техникалық жоо шет тілін оқыту үшін

электронды оқу басылымдарын шығару және қолдану.

Леонова М.О.

оқытушы Семёнова С.Д.

доцент

Мамыр

10 1. Аудиториядан тыс жұмыс шет тілде қатынасты жетілдірудің бір нысаны.

2. Основные элементы повышения

конкурентоспособности преподавателя 3. Шет тілінде жазбаша сөйлеуді дамыту және

үйрету..

п.ғ.к., доцент Сарсембаева А.А.

оқытушы

Куртукова М.А.

оқытушы Жексембаева Д.А.

Маусым

(14)

«Қазақстан Республикасының жоғарғы кәсіптік білім беру жүйесінде шетел тілдерін оқытуда инновациялық әдістер»

№87-09 мемлекеттік бюджеттік тақырып бойынша

4. ШЕТ ТІЛДЕРІ КАФЕДРАСЫНЫҢ 2011-2012 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ҒЫЛЫМИ СЕМИНАРЫНЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Ғылыми семинар жетекшісі – доцент, ф.ғ.к. Горбань Е.Е.

№ Баяндама тақырыбы Оқытушы

1 Болон контекст барысында Қазақстандағы жоғарғы білім сапасын қамсыздандыру.

Аға оқытушы, магистр Колесникова Т.А.

Қыркүйек

2 Қазақстан Республикасында Болон барысын енгізу бағдарламасында шет тілдерінің рөлі.

Аға оқытушы, магистр Попкова Е.В.

Қыркүйек

3 Техникалық университетте негізгі және қосымша тілдік білімнің интегративті моделі.

Семенова С.Д доцент

.

Қазан

4 Техникалық жоо шет тілдерін оқытуға пәнаралық әдістеме қолдану .

Аға оқытушы Ней Е.Ф. Қазан

5 Қазақстанда тілдік бақылау жүйесін дамыту перспективасы: бақылаудың стандартты нысандары немесе емтиханда шығармашылық тапсырмалар.

Оқытушы, магистр Леонова М.О.

Қараша

6 Қазақстанда тілдік бақылау жүйесін дамыту перспективасы: ұлттық және халықаралық емтихандар нысаны.

Оқытушы, магистр Рулева Я.С.

Қараша

7 Қазақстан Республикасында жоғарғы білім берудің даму тенденцияларын АҚШ жоғарғы білімінің даму тенденциясымен салыстыру.

Ерохина Л.Н.

профессор, к.п.н.

Декабрь

8 Қазақстан Республикасында жоғарғы білім берудің даму тенденцияларын Германияның жоғарғы білімінің даму тенденциясымен салыстыру.

Коржавина О.С.

преподаватель

Декабрь

9 Ақпараттық мәдениет - жоғарғы білім берудің инновациялық дамуы ретінде..

доцент, ф.ғ.к.Горбань Е.Е. Қаңтар

10 ЖОО технологияларының ерекшелігі мен даму мүмкіндігі .

оқытушы, магистр Белоусова И.В.

Қаңтар

11 Шет тілдерін оқытудағы ақпараттық-коммуникативтік

технологиялар мүмкіншілігі.

оқытушы, магистр Жамалиева А.А.

Ақпан

12 Техникалық жоо шет тілдерін

оқытуда ақпараттық-

коммуникативтік технлогияларды

оқытушы Рахметкалиева М.Т. Ақпан

(15)

қолдану.

13 Ағылшын тілінде тақырыптық жобаны орындау аясында коммуникативті стратегияны жүзеге асыру.

Оқытушы Голубых И.В. Наурыз

14 Ағылшын тілін оқытудың когнитивно-коммуникативті

аспектілері.

доцент, ф.ғ.к..Абдрахманова Т.М.

Наурыз

15 Шет тілін оқытудың

лингвомәдениетті аспектілері.

оқытушы, магистр Жексембаева Д.А.

Сәуір

16 Шет тілін оқытудың функционалды- семантты аспектілері.

оқытушы, магистр Кизеева Т.В.

Сәуір

17 Шет тілін оқытудың лингвопрагматикалық аспектілері.

оқытушы, магистр Куртукова М.А.

Мамыр

18 Техникалық жоо ағылшын тілін оқытудың лексико-грамматикалық аспектілері.

Оқытушы Кайролдина А.К.

Мамыр

19 Техникалық жоо студенттерінің ағылшын тілінен ғылыми- техникалық және газеттік- ақпараттық материалдарды аударуға үйрету ерекшеліктері.

Оқытушы Бетимбаева И.Б. Маусым

20 Студенттің жеке автономиясы – миф әлде шындық па?

доцент, п.ғ.к. Сарсембаева А.А.

Маусым

(16)

5. ОҚЫТУ-ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАРДЫ ЖАСАУ ЖОСПАРЫ

№ п/п

Аты-жөні Тапсырмалар Саны Орында

у мерзімі

Бақылау

1. Абдрахманова Т.М.

Абдрахманова Т.М.

Бетимбаева И.Б.

Жексембаева Д.А.

1. Textversammlung – Reader (für die Anfänger und die Fortgeschrittenen) (СӨЖ, СӨЖП үшін) неміс тілінен ӘО 2.ӘО Шет тілінің етістіктер нысаны

«Тәжірибелік сабақтарға арналған).

2 МУ Қаз+ор ыс.

1 ӘО қазақш а

желтоқс ан

желтоқс ан

Ж.О.Құлсеитов қолы қойылған РББ қызметінің орындауына толтырылған

сұраным.

2. Белоусова И.В.

Рахметкалиева М.Т.

Жамалиева А.А.

3. Құрылыс

мамандықтарының студенттеріне арналған практикалық ағылшын ӘО (тәжірибе сағаттары мен СӨЖП арналған).

2 МО орыс+қаз

желтоқс ан

Ж.О.Құлсеитов қолы қойылған РББ қызметінің орындауына толтырылған

сұраным 3. Голубых И.В.

Колесникова Т.А.

Семенова С.Д.

Голубых И.В.

Семенова С.Д.

Рулева Я.С.

Талесник Г.П.

4. ӘО Жнама сөз. Теория және практика ( тәэірибелік сағаттар мен СӨЖП, СӨЖ үшін).

СРСП, СРС)

5. МУ English Reading Bank (СӨЖП,СӨЖ арналған).

орыс+қаз 2 ӘО

орыс+қаз 2 ӘО

желтоқс ан

желтоқс ан

Ж.О.Құлсеитов қолы қойылған РББ қызметінің орындауына толтырылған

сұраным

4. Горбань Е.Е.

Кайролдина А.К.

Токтаргалиева К.М.

6. Докторантурвғв және магистратураға түсу емтихандарына арналған дайындық тестілері ӘО.

орыс+қаз 2 ӘО

желтоқс ан

Ж.О.Құлсеитов қолы қойылған РББ қызметінің орындауына толтырылған

сұраным 5. Попкова Е.В.

Леонова М.О.

Рулева Я.С.

7. МУ English for Special Purposes

(«Кәсіби ағылшын тілі»

пәні бойынша екінші білім алып жүрген студенттерге арналған.

1 ӘО орысша

желтоқс ан

Ж.О.Құлсеитов қолы қойылған РББ қызметінің орындауына толтырылған

сұраным 6. Кайролдина А.К.

Токтаргалиева К.М.

Кайролдина А.К.

Токтаргалиева К.М.

8. МУ Қазақстанның гео- саяси жүйесі

(практикалық сағаттарға арналған).

9. МУ Ағылшын тілінен жаттығулар жинағы (практикалық сабақтарға арналған)

1 ӘО қазақша.

1 ӘО қазақша.

желтоқс ан желтоқс

ан

Ж.О.Құлсеитов қолы қойылған РББ қызметінің орындауына толтырылған

сұраным

7. Кизеева Т.В.

Куртукова М.А.

Жамалиева А.А.

Рахметкалиева М.Т.

10. Радиотехника, электроника және телекоммуникация ӘО (СӨЖП, СӨЖ арналған)

Қазақша, орысша 2 ӘО.

желтоқс ан

Ж.О.Құлсеитов қолы қойылған РББ

қызметінің орындауына толтырылған

(17)

сұраным 8. Коржавина О.С.

Абдрахманова Т.М.

Сарсембаева А.А.

Коржавина О.С.

Сарсембаева А.А.

11. ӘО Ауызша және жазбаша тілід дамытуға арналған жаттығулар жинағы (неміс тілі) (тәжірибелік сағаттар арналған).

12. ӘО ШҚМТУ PhD докторнатураға, магистратураға түсу емтиханына неміс тілінен дайындық тестілерінің жинағы.

Қазақша, орысша 2 ӘО.

1 ӘО орысша

Желтоқ сан

желтоқс ан

Ж.О.Құлсеитов қолы қойылған РББ қызметінің орындауына толтырылған

сұраным

9 Ней Е.Ф. 13. ӘОАғылшын тілі теориясының негізі («Кәсіби коммуникация аясындағы аудармашы»

студенттеріне арналған).

1 ӘО орысша.

желтоқс ан

Ж.О.Құлсеитов қолы қойылған РББ қызметінің орындауына толтырылған

сұраным

Барлығы: 20 ӘО

Оқу құралдары мен тест базаларын жасау жоспары

Авторлары Атауы Басылым

түрі, басылым

тілі

Жұмыстың жалпы көлемі

Басылым жылы

Оқу құралдары 1. Ерохина Л.Н. 1607-2000 АҚШ жоғарғы

білім берудің құрылуы

монография 10 басылым бет

2011

2. Ерохина Л.Н. Palette of the Countries and Styles (қайта басып шығару)

монография 10 басылым бет

2011 3. Ерохина Л.Н. Информативті аударма

бойынша практикум (қайта басып шығару)

монография 10 баслым бет.

2011

4. Сарсембаева А.А. Германия, Австрия және Швейцария дүниетану

бойынша лекциялар курстары (Германгия, Австрия және Швейцария

елдерінде білім алуды, практика мен сынақтанөтуді жоспарлаған магистранттар,

докторанттар , студенттер үшін).

монография 10 басылым бет

2011

Тест базалары

Қысқы сессия 1 курс (3 кредит) 2011/2012 1. Ней Е.Ф.,

Семёнова С.Д., Голубых И.В., Жамалиева А.А.,

Ағылшын тілі Электронды, Қаз/орыс. тіл.

Сұрақтар саны-600

2011-2012 Оқу жылы

(18)

Рахметкалиева М.Т.

2. Сарсембаева А.А., Абдрахманова

Т.М.

Неміс тілі Электронды, қаз./орыс. тіл.

Сұрақтар саны-600

2011-2012 Оқу жылы

3. Жексембаева Д.А., Кизеева Т.В.

Француз тілі Электронды, қаз/орыс. тіл.

Сұрақтар саны-600

2011-2012 Оқу жылы

Қысқы сессия 1 курс (2 кредит) 2011/2012 1. Ней Е.Ф.,

Семёнова С.Д., Голубых И.В., Жамалиева А.А.,

Рахметкалиева М.Т.

Ағылшын тілі Электронды, қаз./орыс. тіл.

Сұрақтар саны-600

2011-2012 Оқу жылы

2. Сарсембаева А.А., Абдрахманова

Т.М.

Неміс тілі Электронды, қаз./орыс. тіл.

Сұрақтар саны-600

2011-2012 Оқу жылы

3. Жексембаева Д.А., Кизеева Т.В.

Француз тілі Электронды, қаз./орыс. тіл.

Сұрақтар саны-600

2011-2012 Оқу жылы

Қысқы сессия 2 курс (2 кредит) 2011/2012 1. Ней Е.Ф.,

Семёнова С.Д., Голубых И.В., Жамалиева А.А.,

Рахметкалиева М.Т.

Ағылшын тілі Электронды, қаз./орыс. тіл.

Сұрақтар саны-600

2011-2012 Оқу жылы

2. Сарсембаева А.А., Абдрахманова

Т.М.

Неміс тілі Электронды, қаз./орыс. тіл.

Сұрақтар саны-600

2011-2012 Оқу жылы

3. Жексембаева Д.А., Кизеева Т.В.

Француз тілі Электронды, қаз./орыс. тіл.

Сұрақтар саны-600

2011-2012 Оқу жылы

Қысқы сессия 1 курс (3 кредит) 2011/2012 1. Ней Е.Ф.,

Семёнова С.Д., Голубых И.В., Жамалиева А.А.,

Рахметкалиева М.Т.

Ағылшын тілі Электронды, қаз./орыс. тіл.

Сұрақтар саны-600

2011-2012 Оқу жылы

2. Сарсембаева А.А., Абдрахманова

Т.М.

Неміс тілі Электронды, қаз./орыс. тіл.

Сұрақтар саны-600

2011-2012 Оқу жылы

3. Жексембаева Д.А., Кизеева Т.В.

Француз тілі Электронды, қаз./орыс. тіл.

Сұрақтар саны-600

2011-2012 Оқу жылы

Қысқы сессия 1 курс (2 кредит) 2011/2012

(19)

1. Ней Е.Ф., Семёнова С.Д.,

Голубых И.В., Жамалиева А.А.,

Рахметкалиева М.Т.

Ағылшын тілі Электронный, рус. /каз.яз

Сұрақтар саны-600

2011-2012 Оқу жылы

2. Сарсембаева А.А., Абдрахманова

Т.М.

Неміс тілі Электронды, қаз./орыс. тіл.

Сұрақтар саны-600

2011-2012 Оқу жылы

3. Жексембаева Д.А., Кизеева Т.В.

Француз тілі Электронды, қаз./орыс. тіл.

Сұрақтар саны-600

2011-2012 Оқу жылы

(20)

6. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ-БІЛІМ БЕРУ ЖҰМЫСЫ Әр көрсеткіш бойынша жұмыстарды нақты көрсете отырып кафедра жұмыс жоспарының

қосымшасына сәйкес толтырылады.

п/п Жұмыс түрлері Орындаушылар

Есеп беру

нысаны

Орындау мерзімі Бастал

уы

Аяқталу ы 1. Компьютерлік түрде емтихандар

үшін тест базаларын дайындау

Ней Е.Ф., Семёнова С.Д., Голубых И.В., Жамалиева А.А., Рахметкалиева М.Т.

Сарсембаева А.А., Абдрахманова Т.М.

Жексембаева Д.А., Кизеева Т.В.

«Мастер тест»

бағдарламасы на енгізілген, эксперттік қорытынды бланктарына енгізілген тест

базалары, тестерді қабылдау

факті Дузкенева Н.

01 қыркүй

ек 11

30 маусым

2012 г.

2. «Қазақстан Республикасының жоғарғы кәсіби білім беру

жүйесінде шетел тілдерін оқытуға инновациялық ықпал ету»

кафедраның №87-09 инициативтік қаржыландырылмайтын мемлекеттік бюджеттік тақырып бойынша оқытушылардың ғылыми-зерттеу жұмысы.

Жетекшісі және жауапты орындаушы каф.меңгерушісінің м.а. – п.ғ.к., доцент Сарсембаева А.А.,

Басылым мамыр 2011г.-

.

маусым 2012г

3. Оқытушылардың жыл сайын аймақтық, республикалық және халықаралық конференцияларға қатысуы (ТМД, алыс шетел)

Кафедраның барлық оқытушылары

Доценттер, ғылым кандидаттары

жылына 3 басылым, аға оқытушылар, оқытушылар

жылына 2 басылым.

мамыр 2011г.-

.

шілде 2011г

4. Госо және Европалық тіл стандарттарына сәйкес магистранттарды және

докторанттарды дайындау үшін инновациялық материалдарды әзірлеу.

Доц. Семёнова С.Д., проф.Ерохина Л.Н., доц. Сарсембаева А.А.

мамыр 2011г.-

.

шілде 2012г

5. Шетел тілдері кафедрасы бойынша жоғары білікті кәсіби және ғылыми кадрларды дайындау.

Кафедра

меңгерушісінің м.а доцент Сарсембаева А.А.

2 оқытушы магистратурағ а/докторантур аға түсті

мамыр 2011г.-

.

тамыз 2012г

6. Президенттің үштілдік

бағдарламасын жүзеге асыру

Жетекшісі -

Мешимбаева Б.Ш., Ерохина Л.Н.

Барлық 21 оқытушы

мамыр 2011г.-

.

Шілде 2012г 7. Ағылшын және неміс тілдері

кафедрасы оқытушылары ректор құжаттарын, «Алтай» технопарк , ӘКО құжаттарын орыс тілінен

проф. Ерохина Л.Н., доц. Семенова С.Д., аға оқытушы.

Голубых И.В., доц.

Жыл бойы

Жыл бойы

(21)

немесе орыс тіліне жүйелі аудару. Сарсембаева А.А., доц. Абдрахманова, магистр К. Ворстер

7. ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ

7.1 «Қазақстан Республикасының жоғары кәсіптік білім беру жүйесінде шетел тілдерін оқытуға инновациялық әдістер» кафедраның №87-09 мемлекеттік

бюджеттік тақырып бойынша оқытушылардың жұмысы Тақырып жетекшісі – доцент, к.п.н. Сарсембаева А.А.

2011-2012 оқу жылында мемлекеттік бюджеттік тақырып бойынша жұмыс келесі бағыттар бойынша жүргізіледі.

7.1.1

7.1.2 Мемлекеттік бюджеттік тақырыптың көрсетілген бөлімдеріне сәйкес жұмыс.

Жауапты орындаушыларды анықтау.

Орындаушылар Бөлімдер

1. Семёнова С.Д.

2. Рахметкалиева М.Т.

3. Кайролдина А.К.

4. Рулева Я.С.

5. Леонова М.О.

6. Коржавина О.С.

ЖОО және жоо кейін модульді білім алу жүйесіне ғылыми- әдістемелік аспектілерді енгізу.

7. Сарсембаева А.А.

8. Жексембаева Д.А.

9. Ней Е.Ф.

10. Токтаргалиева К.М.

11. Куртукова М.А.

ЖОО модульді жүйе бойынша шет тілін оқыту.

12. Ерохина Л.Н.

13. Кизеева Т.В.

14. Белоусова И.В.

15. Горбань Е.Е.

16. Жамалиева А.А.

17. Бетимбаева И.Б.

18. Голубых И.В.

19. Колесникова Т.А.

20. Попкова Е.В.

21. Талесник Г.П.

22.Абдрахманова Т.М.

Қазақстан Республикасы жоғарғы білім беру жүйесіне модульді оқытуды енгізу ерекшеліктері

7.1.2 Мемлекеттік бюджеттік тақырып бойынша мәселелерді кафедра оқытушыларының ғылыми-әдістемелік және ғылыми-тәжірибелік

конференцияларда, мақалаларында, баяндамаларында және тезистерінде жарыққа шығару

№ п/п

Авторы Атауы

1 Сарсембаева 1.Тұлғалық-бағдарланған әдіс негізінде оқытушы мен студенттің

(22)

А.А. ынтымақтастығы студенттің шет тілі бойынша автономды жұмысының негізгі педагогикалық шарт ретінде.

2.ЖОО шет тілі сабағында оқудың әртүрлі стратегиясын қолдану.

3.ЖОО шет тілдерін оқытуда тұлғалық-бағдарланған іске асыру сұрағына.

2 Абдрахманова Т.М.

4.Қазіргі заман жоо көпдеңгейлі оқытуда болашақ маманның кәсіби шет тілдік құзыретін дамыту

5.Студенттердің танымдылық қызметін белсендіру және олардың кәсіби шет тілдік құзыретін дамыту үшін ақпараттық және компьютерлік технологияларды қолдану.

3 Белоусова И.В. 6.Техникалық жоо сырттай оқу бөлімі студенттерінің шет тілі бойынша оқу жұмысын ұйымдастыру проблемалары.

7.Техникалық жоо қорытынды емтиханды тапсыруға студенттердің дайындығын анықтау әдістері.

4 Бетимбаева И.Б. 8.Ағылшын тілінде дифференциаланған іскерлік қатынас қағазын жазу әдістемесі.

9.Critical thinking concept in higher education

5 Голубых И.В. 10. Ағылшын тілінен мінсіз оқулық – оқытушының арманы. Бұл мүмкін бе?

11. Ағылшын тілінде тематикалық жобаны орындау шеңберінде коммуникативті стратегияны жүзеге асыру.

6 Горбань Е.Е. 12. Ақпараттық мәдениет - жоғарғы білімнің ақпаратты даму факторы.

13. Шет тілі - техникалық жоо білім беруде Иностранный язык как предмет сопровождающий процесс образования в техническом вузе

7 Ерохина Л.Н. 14. АҚШ жоғарғы білімді дамыту тенденциялары.

15. Креативті мәдени-тілдік білімнің өсуіне ықпал ететін альтернативті білім саласына ғылыми-әдістемелік негізді енгізу барысында кәсіптік-техникалық білім саласындағы шет тілінің Концепциясы туралы.

8 Жамалиева А.А. 16. Жоғарғы техникалық білім беру мәселелері.

17. The role of technologies in foreign language teaching 9 Жексембаева

Д.А.

18. Ағылшын тілінде дифференциаланған іскерлік корреспонденциясын жазу әдістемесі

19. Critical thinking concept in higher education

10 Кайролдина А.К. 20. Техникалық оқу орнында шет тілдерінің дамуының келешегі.

21. Ағылшын тілі грамматикасын оқыту барысында ана тілін ескеру ерекшеліктері

11 Кизеева М.А. 22. Техникалық жоо шетел тілін оқытудың тұлғалық-бағдарланған әдісі ретінде тілдік портфель құру.

23. Техникалық жоо шетел тілінің функционалды-семантикалық ерекшеліктері.

12 Колесникова Т.А.

24. Техникалық университетте Болндық контекст арқылы ағылшын тілін оқыту сапасын қамтамасыз ету.

25. Тілдік құзыр бағасынығ құралдарын әзірлеу барысында веб- технологияларды қолдану.

13 Коржавина О.С. 26. Техникалық университетте жоо кейінгі білім алуда тілдік дайындау ерекшеліктері.

27. Техникалық жоо шетел тілін оқытудың жаңа технологиясы.

14 Куртукова М.А. 28. Шетел тілдерін оқытудың лингвопрагматикалық аспектілері.

29. Оқытушының бәсекеге тұрарлық қабілеттілігін арттырудың негізгі элементтері.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Кейін қабылданған Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Байқоңыр қаласының мәртебесі және ондағы атқарушы өкімет органдарын құрудың тәртібі мен олардың мәртебесі