• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Кусаинов А.Б.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Кусаинов А.Б."

Copied!
42
0
0

Толық мәтін

(1)

1

Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі Көкшетау техникалық институты

Кусаинов А.Б.

ГИДРОТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН БАҒАЛАУ МАҚСАТЫНДА ОЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕМЕЛІК

ҰСЫНЫСТАРЫ

Көкшетау 2013

(2)

2

Рецензенттер:

геолог-минералдық ғылымның кандидаты М.Р. Заппаров техникалық ғылымның кандидаты К.К. Дускаев

Олардың қауірсіздігін анықтау мақсатында гидротехникалық салынымдарды тексеру: әзірлеуші/ Қазақстан Республикасының ТЖМ Көкшетау техникалық институты оқытушысы А.Б.Құсайынов

(3)

3

Мазмұны Кіріспе

1. Қолдану саласы

2. Терминдер мен анықтамалар 3. Жалпы ереже

4. Гидротехникалық салынымдардың тексерілуін ұйымдастыру

4.1. Гидротехникалық салынымдардың комиссиялық тексерілуін ұйымдастру тәртібі

4.2. Комиссия жұмысының Бағдарламасы 4.3. Тексеру мерзімі және жиілігі

4.4. Объектіні тексеруге дайындау

5. Пайдаланатын гидротехникалық салынымдарды тексеру 5.1. Комиссия жұмысының дайындық кезеңі

5.2. Салынымдарды үстіртін тексеру

5.3. Салынымдардың қауіпсіздігін бағалау

5.4. Комиссия жұмысының қорытынды кезеңі. Тексеру актісін ресімдеу 6. Гидротехникалық салынымдарды, салынып жатқан салынмдарды, күрделі жөндеу жұмыстарынан кейінгі салынымдарды, төтенше жағдайға бейімді салынымдарды тексеру ерекшелігі

6.1. Салынып жатқан гидротехникалық салынымдарды тексеру

6.2. Күрделі жөндеу жұмыстарынан, қайта құруданнемесе консервациядан кейін пайдалануға енгізуден кейін гидротехникалық салынмдарды тексеру

6.3. Тасқыннан кейін салынымдарды тексеру 6.4. Жер сілкінуден кейін салынымдарды тексеру

7. Гидротехникалық салынымдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша объектілерде орындалатын іс-шараларды тексеру

Қосымша:

1. Гидротехникалық салынымдарды тексеру актісінің нысаны

2. Салыным жағдайының бақыланатын көрсеткіштердің болжамды тізімі

Пайдаланған әдебиеттің тізімі

(4)

4

Кіріспе

Гидротехникалық салынымдар құрылысының және пайдаланудың жағымсыз жағы бар. Бір жағынан олар олар қоғамның әлеуметтік - экономикалық дамуы, халықты сумен, азық-түлікпен, қуатпен, су тасқынымен күресуді қамтамасыз ету үшін қажет. Екінші жағынан – табиғатқа және плотина тежегішінен жоғарғы және төменгі шаруашылық өзен жазығына, жағымсыз әсер етеді, сонымен қатар гидрожүйе тежегішінен төмен тұратын халықтың өміріне қауіпсіздік көзі болуы және үлкен материалдық шығын келтіруі мүмкін, яғни өте қауіпті объект болып табылады.

Тежегіш гидротехникалық салынымдар өте сенімді және ұзақ өмірлік - олардың көбі ондаған және жүздеген жылдарда қызмет көрсетеді. Алайда әлемдік статистика және осыған жақын жылдардағы жағдайлар гидрожүйелерде аппатардың болатынын куәландырады, олар плотиналар мен оларға жақын орналасқан салынымдардың сынуы мен бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін.

Су қоймасының апатының салдары (мысалы, өзендегі үлкен плотинаның жарылуы) өте үлкен болуы мүмкін. Өндірістік, көліктік және басқа да салынымдарға қарағанда апаттың залалы көптеген жағдайда бұзылған құралдар салынымның өзінің бағасынан бағаладады, осындай гидросалынымдардың апаттылық залалы ның бағасыннан едәуір асуы да мүмкін. Бұл адам өлімінен басқа өзендегі және оның жағалауындағы басқа да салынымдар бұзылуымен түсіндіріледі, осы гидросалынымдарда орналасқан толық бір аудандардың кәсіпорындарының қызметі тоқтатылады, оларды қалпына келтіру бірқатар жылдарды талап етеді. Бұл жағдай гидросалынымдарды өте жауапты салынымдар деп есептеуге мәжбүрлейді, оларды жобалауға, құруға және пайдалануға ерекше назар аудару керектігін талап етеді.

Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғаныс туралы» Заңына сәйкес, қорғалыс және басқа да гидротехникалық салынымдарды бақылау халық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізігі әдісі болып табылады.

Гидротехникалық салынымдарды бақылау жоспарлар мен іс- шаралардың толық әрі тиімді орындалуын тексеру, белгіленген нормативтерді, стандарттарды және режелерді сақтау, жекеменшіктің дайын болуы, аталған салынымдарды падаланған ұйымдардың төтенше жағдайларды жою және ескерту бойынша әрекеттерін ұйымдастыруды өзінің міндеті деп санайды.

Қазақстан Республикасының Су кодексіне сәйкес, жеке меншікпен су шаруашылық салынымдарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуін бақылау, су қорларын пайдалану және күзету саласындағы, төтенше жағдайлар және өндірістік қауіпсіздік бойынша өкілетті органдармен жүзеге асырылады.

(5)

5

Пайдаланатын жекеменшіпен гидротехникалық салынымдардың қауіпсіздігін бақылау қызметі, осылайша, Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылық министрлігінің су ресурстары бойынша Комиттерімен және төтенше жағдайлар мен өндірістік қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау бойынша Комитетімен жүзеге асырылады. Су ресурстары бойынша Комиттетің және оның су шаруашылық бассейіндік инспекциясының қызметіне осы салада су объектісінің пайдалану режимін, сондай-ақ тікелей су объектілерінде орналасқан су шаруашылық салынымдарын пайдалану ережесін бекіту жатады. Төтенше жағдайлар мен өндірістік қауіпсіздікке мемлекеттік бақылау бойынша Комитет өз кезегінде гидротехникалық салынымдарда төтенше жағдайларды жою және ескерту бойынша мемлеткеттік бақылауды, апаттылықты жою және ескерту бойынша шараларды ұйымдастыруды жүзеге асырады.

Гидротехникалық салынымдар күрделі технологиялық объектілер болып есептеледі. Сонымен қатар гидротехникалық салынымдар өте әр түрлі, гидротехникалық салынымдардың 100 аса түрі бар. Гидротехникалық салынымдардың орналасу орнына қарай, олар теңіздік, өзендік, көлдік, тоғандық, жер астылық болуы мүмкін. Су шаруашылығының қызмет көрсететін саласына сәйкес, гидротехникалық салынымдар келесідей ерекшеленеді: су-энергетикалық, мелиоративті, сукөлікті, балық- шаруашылықты, сумен қаматамасыз ету және канализация, су қорын пайдалану және т.б. үшін гидротехникалық салынымдар.

Гидротехникалық салынымдар жалпы су шаруашылығының түрлі саласының қажеттілігін қамтамасыз ететін (өте жиі бірнеше саламен бір уақытта) және арнайы, су шаруашылығының бір саласы үшін шығарылған болып бөлінеді.

Жалпы гидротехникалық салынымдарға, оларды мақсатты қолдану бойынша құрылымдармен, салынымдар жатады: су тежегіш, су өткізгіш, реттейтін, суқақпалы және су шығаратын.

Аталған салынымдардың ерекшелігі гидротехникалық салынымдарға бақылау жасау кезінде кеңейтілген білімі және көп санда мамандарды тарту туралы анықтайды.

Жоғарыда баяндалғанның негізінде, сондай-ақ гидротехникалық салынымдардың қауіпсіздігін жан-жақты қамтамасыз ету мақсатындасалынымдарды тексеру комиссиямен жүзеге асырылуы керек.

Біріңғай тәртіпті және тексеру әдісін қалыптастыру мақсатында, гидротехникалық салынымдар олардың қауіпсіздігін бағалау үшін осы әдістемелік ұсыныстар әзірленген болатын.

Ұсыныстар пайдалануды ұйымдастыруға, сондай-ақ гидросалыным иесіне және бақылау органдарына арналған.

(6)

6

1. Пайдалану саласы

1.1. Ұсыныстар пайдаланатын, құрылатын және консервіленген барлық класты және түрлі (бетонды, темір бетонды, топырақты) және олардың негізіндегі тексеріс кезінде қолданылады.

1.2. Ұсынытар гидротехникалық салынымдарды жоспарлы және жоспардан тыс (жөндеуден кейін, қайта құрылған, сейсімдік ықпал ететін және т.б.) тексерілуі кезінде пайдаланды.

1.3. Су шығынының (плотиналар; су өткізгіш салынымдар, оның ішінде су шығаратын, су өткізетін, туннелдер, каналдар олардың механикалық құралдары) есебін қамтамасыз ететін гидро жүйенің және салынымдардың қысым қорын құрастыратын гидротехникалық салынымдарды тексеру кезінде қолданылады, сондай-ақ салынымдар каналдарда сумен жууды ескерту үшін пайдаланған, су тасқынынан және су қоймаларының жағалауының бұзылуынан, жағалаудан және өзек түбінен және құрылғылардан қорғауға арналған, яғни адамдарға және қоршаған ортаға залал келтіру және апаттылық, төтенше жағдайларды туындауына әкеліп соғатын салынымдар.

1.4. Ұсыныстар гидротехникалық салынымдардың жағдайына пайдалану бақылауын өткізу кезінде және оларды қысқа дайындау, тасқын өткізу тасқынан кейінгі қарау кезінде комиссиялық қарауы ескерілуі мүмкін.

1.5. Ұсыныстар гидротехникалық салынымдардың арнайы түрін тексеруді өткізуге таратылмайды: селден қорғау салынымдар, күл қоқыс шығарғыш, шламосақтаушы және т.б.

2. Терминдер мен анықтамалар

Аталған құжатта Қазақстан Республикасының 1996 жылдың 5-ші шілдедегі «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы»

№19 Заңында, Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 9-шы шілдедегі

№481 су Кодексінде, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылдың 12-ші мамырдағы «Су шаруашылығы жүйесі және салынымдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуережесін бекіту туралы» №690 Қаулысында, ҚР СНжП 2008.03.04 «Гидротехникалық салынымдар. Жобалаудың негізгі ережесі», Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылдың 26 қаңтардағы «Су объектісінің мемлекеттік мониторингісін, сулардың және оларды пайдалануының мемлекеттік есебін жүргізу Ережесін бекіту туралы» №85 Қаулысында көрсетілген терминдер мен анықтамалар қабылданған.

Төменде негізгі терминдер мен түсініктемелер көрсетілген, онда гидротехникалық салынымдардың қауіпсіздік біліктілігін ескере отырып, түсінік берілген.

Төтенше жағдай – белгілі аймақта аппаттың, жұтаудың немесе катастрофаның нәтижесінде туындаған жағдай, олар адам өлімін, олардың

(7)

7

денсаулығына, қоршаған ортаға және шаруашылық объектілеріне зақым келтіру нәтижесінде туындаған, халықтың өмірлік қызметінің жағдайын б босату.

Үгу дамбасы – ауыл шаруашылығының жабдықтарын, объекті аумағын қорғауға, гидроқосындының ағу зонасын қоршауға арналған су қойнауларының санитарлық жағдайын жақсартуға арналған дамба. (жуу учаскесінен ағуын алдын алу).

Сифон – пьезометриялық сызығының учаскесінен шыққан жабық су ағымы.

Насос – су жиынтығы мен өзектердің айналымынан, сондай-ақ су қорлары жағаларының, су ағымымен әкелінген, көлдердің, теңіздердің, су қорларының ағымы абразиясынан жасалған қатты бөлшектер.

Гидротехникалық салынымдар — су ресурстарын, сумен қамтамасыз ету және су бөлуді басқару, судың зиянды әсерін алдын алу үшін қолданатын инженерлік салынымдар.

Гидротехникалық салынымдардың қауіпсіздігі – адамдардың, қоршаған ортаның және шаруашылық объектілерінің заңды мүдделерін қамтамасыз ететін гидротехникалық салынымдардың ерекшелігі.

Гидротехникалық салынымдардың қауіпсіздік декларациясы – біліктілігін ескере отырып, гидротехникалық салынымдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шараларды анықтайтын және гидротехникалық салынымдардың қауіпсіздігін негіздейтін құжат.

Гидротехникалық салынымдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету – гидротехникалық салынымдардың апатын алдын алу бойынша шараларды әзірлеу және жүзеге асыру.

Апаттылық жағдай – жоспармен қарастырылмаған сыртқы әсердің нәтижесінде салынымның жұмыс қабілетінің төмендеуі немесе салыным материалдарының қабілетін өзгерту нәтижесіндегі оның негізі немесе гидромеханикалық жабдықтардың сенімділігін төмендету негізінің топрағы, сондай-ақ техникалық себептер бойынша салынымдардың су өткізу қабілетін төмендету нәтижесінде салыным ішінен жеткілікті су ағымының режимі бойынша шектелуімен гидротехникалық салынымдарда апаттылықтың туындау қауіпсіздігі.

Гидротехникалық салынымдардың апаттылық қауіпі - гидротехникалық салынымдарда апаттылықтың және адам өмірі мен денсаулығына, мүлкіне және қоршаған ортаға келтірген салдарының ауырлығының туындау мүмкіндігін сипаттайтын қауіпсіздік шарасы;

Апаттылық қауіпін бағалау - адам өмірі мен денсаулығы, мүлкі және қоршаған орта үшін төтенше жағдайдың нәтижесінде туындаған апаттылық деңгейі мен (мүмкін болатын) апаттылық жиілігін анықтау;

Гидротехникалық салынымдардың жіберілетін апаттылық қауіпінің деңгейі – заңнамамен және нормативтік құқықтық құжаттармен белгіленген гидротехникалық салынымдардың апатының қауіпсіздік мазмұны;

(8)

8

Гидротехникалық салынымдар класы- гидротехникалық салынымдарды жоспарлау ережесі мен нормаларын белгілейтін көрсеткіш, одан жоспарлау кезінде гидротехникалық салынымдардың қауіпсіздігі мен сенімділік көрсеткіштерінің талаптары белгіленеді.

Гидротехникалық салынымдардың жауапкершілік санаты – гидротехникалық салынымдардың апаттылығы жағдайында келтірілген сапалы және санды залалды, гидротехикалық салынымдардың біліктілігін ескеретін жалпыланған көрсеткіш;

Гидротехникалық салынымдарды қайта орнату – гидротехникалық салынымдардың негізгі технико-экономикалық (инженерлік жабдықтың су өткізу мүмкіндігін, құрылыс көлемін, сыртқы әсерінің есебі) көрсеткіштерін өзгерту мақсатында орындалған кешенді жоспарлы және құрылыс жұмысы және гидротехникалық салынымдарды пайдаланудың жаңа мақсатына жету, орын алған моральдық және физикалық істен шығуын толықтыру, пайдалану жағдайы;

Гидротехникалық салынымдарды толықтыру – гидротехникалық салынымдарды негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерді сақтау кезінде апаттылық қауіпін арттыру немесе орын алған бұзушылығын жою мақсатында орындалған кешенді жоспарлы және құрылыс жұмысы;

Гидротехникалық салынымдарды консервациялау – гидротехникалық салынымдарды уақытша сақтау мақсатында орындалған кешенді жоспарлы және құрылыс жұмысы және су қорында су деңгейінің төмендеуіне сәйкес су режимін реттеусіз транзиттік шығындарды өткізу жағдайында қауіпсіздікті қамтамсыз ету;

Гидротехникалық салынымдарды жою гидротехникалық салынымдарды толық өңдеу мақсатында орындалған кешенді жоспарлы және құрылыс жұмысы және басқа мақсатта пайдалану үшін су тасқынын өткізу кезінде кедергі жасайтын гидротехникалық салынымдардың элементін сақтау мүмкіндігімен табиғи су режимін орналастыру.

3. Жалпы ереже

3.1. Ұсынста гидротехникалық салынымдардың Қазақстан Республикасының Су Кодексінің 32 бабына сәйкес, олардың қауіпсіздігін бағалау үшін тексерістің ұйымдастырылуы, тәртібі және әдісі реттелген.

Ұсыныстар иемденудің ұйымдастырушылық-құқықтық нысанына қарамастан гидротехникалық салынымдардың жеке меншік иелеріне және барлық пайдаланатын гидротехникалық салынымдарға арналған.

3.2. тексерістің негізгі ніндеті блып табылады:

гидротехникалық салынымдардың, олардың кешендерінің қауіпсіздігі мен жағдайын бағалау, олардың мерзімдік өзгеруін жобалау;

(9)

9

жобалы шешімнен анықталған олқылықтар, жарамсыздықтар, дефектер және материалдардың физико-механикалық қасиеттерінің өзгеруі, олар салыным апатының себебі болуы мүмкін;

салыным жүйесінде болып жатқан процесстегі қауіпті өзгерістердің себебі - негізі (сүзілуі, ауысуы, қалдығы, қуат деңгейі);

апаттық жағдайды ескерту бойынша шаралар меншік иесімен қабылданған (қабылданып жатқан) жеткіліктілік бағасы және талдауы;

ГТС пайдалану бойынша нормативтік-құқықтық талаптарды пайдаланатын ұйыммен сақталуы;

Гидротехникалық салыным қауіпсіздігін арттыру бойынша ұсыныстарды әзірлеу.

3.3. Гидротехникалық салынымдарды тексеру нәтижесі гидротехникалық салынымның қауіпсіздік деңгейі туралы (салынымдар қауіпсіздіктің нормативтік санатына сәйкес) қорытындысымен және гидротехникалық салнымның қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасз ету немесе арттыру үшін шаралар тізімімен белгіленген нысанда тексеру Актісі түрінде ресімделеді.

Тексеріс Актісі міндетті түрде пайдалаушы ұйымның меншік иесіне, жергілікті орындаушы органдарға және табиғи және техногендік сипаттағы облыстағы төтенше жағдайлардың өкілетті органын аймақтық құрылымына жолданады.

4. Гидротехникалық салынымдардың тексерілуін ұййымдастыру 4.1. Гидротехникалық салынымды комиссиялық тексерісін ұйымдастыру тәртібі.

4.1.1. Гидротехникалық салынымдың қауіпсіздігін бағалау үшін комиссиялық тексерісті бес жылда 1 реттен кем емес өткізу қажет.

4.1.2. Гидротехникалық салынымды тексері үшін комиссия құрамына жоғары білікті мамандарды және сарапшыларды тарту қажет.

Комиссия құрамы мен жұмысы табиғи және техногендік сипаттағы облыстағы төтенше жағдайлардың өкілетті органының аймақтық құрылымының басшылығымен жүзеге асырылады.

Комиссия құрамы мен жұмысы табиғи және техногендік сипаттағы облыстағы төтенше жағдайлардың өкілетті органының аймақтық құрылыммен –тексеріске қатысушылармен белгіленеді.

4.1.3. Комиссияға енгізілген мамандардың жеке құрамы гидротехникалық салынымдардың жинақталуы мен конструктивті ерекшелігін, оларды пайдалануда инженерлі-геологиялық, гидрологиялық, геологиялық, климаттық және басқа да жағдайларды ескерумен қалыптастыру қажет.

Жалпы жағдайда гидрожүйені тексеру үшін, олардың салынымдарының құрамында бетондық және топрақ плотиналары, су

(10)

10

жинағыш және су шығарғы салынымдары, тежегіштер мен механикалық құрылғылары бар болғанда, комиссияға келесі мамандарды енгізу керек:

бетонды, темірбетонды және болаттемірбетонды конструкциялары және салынымдары бойынша;

топрақ салынымдары бойынша;

құрылыс материалдары бойынша;

топрақ механикасы және инженерлі гиология бойынша;

табиғи зерттеулер және санынымдардың диагностикасы бойынша;

салынымдардың және төменге бьеферлердің гидравликасы бойынша;

бетонды технология және цементі жұмыс бойынша;

гидромеханикалық құрылғылар бойынша.

4.1.4. Пайдаланушы ұйым комиссияның жұмысына қажетті жағдайды қамтамасыз ету керек: жобалы және басқа да техикалық құжаттарды, бұрын орындалған тексеріс және тікелей бақылау материалдарын, зертеулерді және т.б. ұсыну.

Комиссия мүшелері еш кедергісіз тексеру және зерттеу үшін салынымдарға кіре алады. Комиссия мүшелерімен салынымды тексеру міндетті түрде пайдаланушы ұйымның өкілінің қатысуымен жүзеге асырылад.

4.2. комиссия жұмысының Бағдарламасы

4.2.1. Гидротехникалық салынымдарды тексеру бойынша комиссия жұмысының Бағдарламасында қарастырылады:

комиссия мүшелерін гидромелиоративті жүйе және су шараушылығы салынымының техникалық төлқұжатымен және жобамен, орындаушылық құжаттармен, қабылау комиссиясының актісімен, салынымдарды бұрын тексерген комиссия акісі және қорытындысымен,ғылыми-зертеу жұмыстарының техникалық есептерімен және тікелей бақылау жураналдарымен танысу;

техникалық бақылау құрылымының жұмысын, салынымдардың қауіспіздігін және пайдалану сенімділігін, олардың техникалық құжаттары мен мониторинг жүйесін тексеру;

комиссияның гидротехникалық салынымдарды, гидромеханикалық құрылығыларды және бақылау-өлшегіш аппаратураны визуалды түрде тексеруі;

салынымда орналастырылған бақылау-өлшегіш аппаатураның жеткіліксіздігін тексеру;

салыным жағдайын тікелей бақылау жалпыланған деректерін талдау және бақылау;

бақыланатын параметрлердің номенклатурасын және тексерілген салынымның жағдайын бағалауға пайдаланған жеткіліктіқол жетімді маңызын талдау;

(11)

11

жоспарлы іс-шаралардың және салынымдардың қауіпсіздігі мен пайдалану сенімділігін қамтамасыз ету бойынша алдындағы тексеріс ұсыныстарының орындауын тексеру;

қауіпті жарамсыздықты жоюға және шоғырландыруға объектінің дайындығын тексеру;

гидроденамикалық аппаттың қауіпі туындаған жағдайда халықты хабарландыру жүйесін тексеру;

салыным қауіпсіздігі және оларды қамтамасыз ету бойынша ұсыныстары туралы қорытындылар құрастыру (қарау Қосымша 1).

Ескерту. Комиссия жұмысының бағдарламасына сондай-ақ құрылғылы өлшеулер мен зерттеулер таңамалы түрде тексерілуі, мақсаты және олардың көлемі тексерістің жұмыс бағдарламасымен және ткелей тексері нәтижелерімен белгіленуі енгізілуі мүмкін.

4.2.2. Комисся жұмысының жұмыс бағдарламасы келесі кезеңдерді енгізу керек:

дайындық кезеңі (техникалық құжаттармен танысу);

салынымдарды және механикалық құрылғыларды қарау;

гидротехникалық салынымдардың жағдайына бақылаудың ұйымдастырылуын, оларды жөндеу жұмыстарын және техникалық қызмет көрсетуін, техникалық құжаттардың жағдайын, алдында текерілген комиссия ұысынытарының орындалуын талдау;

салынымды тексеру актісін, олардың жағдайын және пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ұсыныстарды бағалаумен құрастыру.

4.2.3. Салнымның нақты объектісін тексерудің жұмыс бағдарламасы комисия төрағасымен құрастырлады. Бағдарлама комисся мүшелерінің арасында салынымдарды тексеруде жеке түрлерін бөлумен, көлемі, тексеріс актісін құрастыру үшін материалдардың дайындығын енгізе отырып, жұмыстың орандалу мерзімі қарастырылуы қажет.

4.3. Тексерістің мерзімі мен жиілігі

4.3.1. Шарушылық ететін субъетікге тексерісті тағайындау туралы барлық тексеріс актісін өткізу алдында прокуратура органында тіркелуі керек. Гидротехникалық салынымдарды тексеру жиілігі -5 жлда 1 реттен кем болмауы керек. Тексерісті сыртқы ауаның жағымды болған кезде өткізу ұсынылады, яғни көктемгі-жазғы-күзгі кезеңдерде, салынымдарды қар баспаған кезде.

4.3.2. Кезектен тыс тексеріске төтенше жағдайларға бейімді (жер сілкіну, тасқын, олардың шығына негізгі еспетегіш көрсеткішке жақын немесе көп және т.б.) немесе топырақты салынымдардың отыруы-сынуынан және негіздердің жуылуынан, түсуінен және т.б. болған, олардың сенімділігіне және қауіпсізігіне негізді күмән тудыратын объектілер жатады.

Осындай жағдайда салынымдарды тексеру пайдаланушы ұйымның бастамасы бойынша1-2 жұма арасында өткізілуі керек.

4.4. Объектіне тексеріске дайындау

(12)

12

4.4.1. Алдын ала, тексеріс күні белгіленге дейін 1-1,5 айдан кем емес, пайдаланушы ұйым (немесе меншік иесі) қажет болған жағдайда комиссияға жолдайды:

гидротехникалық салынымның салыным жағдайы туралы пайдаланушы ұйымның позициясы көрсете отырып, жағдайы туралы анықтаманы (қарау Қосымша 1);

алдында болған тексерістен кейінгі актіні құрсатыруға қажетті материалдары бар салынымның жағдайы туралы жылдық есептері.

4.4.2. Тексеріске жататын объектіде, салынымдарға қауіпсіз жетуін алдын ала қарастыр қажет, галереяда негізгі және қосымша жарықтануының жағдайын тексеру, өлшегіш құрылғылардың, жөделген және жарамсыз болған конструкцияларды қарау мүмкіндігін қамтамасыз ету, сондай-ақ жүзу құралдарын, өлшегіс құрал және инвентарді дайындау, олар бақылау өлшегіштерін және таңдаулы өлшеу өткізу үшін қажет.

4.4.3. Тексерілетін гидрожүйеде салынымдардың жекелей және толық ашылған кезде су ағар және басқа да су шығару арқылы қысқаша су шығаруды жүзеге асыру үшін жағдай жасалуы керек.

5. Пайдаланатын гидротехникалық салынымдарды тексеру 5.1. Комиссия жұмысының дайындық кезеңі

5.1.1. Дайындық кезеңінде комиссия мүшелері келесі қжаттармен танысу керек.

Тексерілген объектіге шаққанға дейін:

Гидротехникалық салынымның жағдайы туралы анықтамамен;

Алдындағы тексерістен кейін гидрожүйе салымының жағдайы туралы жылсайынғы есебімен.

Тексерілетін объектіде тікелей:

Суаруды, суару-босататын, босататын және коллекторлы-дренажды жүйені, су қоймасын, арналарды, гидрожүйені, нососты станцияны және қорғау салнымдарын, сондай-ақ су пайдалану шарушылығын пайдалануын басқаратын әр су шаруашылығының ұйымында бар:

Гидромелиоративті жүйенің және су шаруашылығы салынымының төлқұжатымен;

Салынымдардың және олардың жеке учскелерін сипаттайтын жүйенің картографиалық материалдарымен;

жобалы және орындаушы құжаттармен;

салынымдардың, насосты станцияның, жүйенің жұмысын жедел есепке алу журналдарымен;

салынымдар мен құрылғыларды, объектілерді пайдалану бойынша техникалық нұсқаулығымен;

пайдаланушы персоналдың суару жүйесінің техникалық пайдалану ережесімен, лауазымдық және техникалық нұсқамалармен және техникалық

(13)

13

қауіпсіздік және өндірістік санитария ережесімен танысуын тіркеу журналдарымен;

салыным қақпасының сейсимологиялық мінездемесін салынымды пайдалану процессінің немесе оның орналасқан ауданында гидрологиялық жағдайдың өзгеруі туралы белгіленген тәртіпте бекітілген құжаттармен;

бұрын тексеріс жүргізген комиссияның актілерімен және қорытындыларынмен;

нұсқаулықтамен және одан да басқа техникалық құжаттармен және оларды нақты жүзеге асыру нәтижелерімен;

пайдалану кезінде орын алған жарамсыздық, жұмыс істемеу және аппаттар және оларды жою бойынша шаралары және себептері туралы мәліметтермен;

мүмкін болатын аппаттар мен оларды түсіндіру сценарилерімен;

пайдалану кезінде орындалған салынымның конструктивті элементтерінің мен негіздерінің материалдарын пайдалану нәтижесімен;

тексерілетін объектіде салынымның мехеникалық құрылғыларының жұмыс істеуін тексеру нәтижесімен және жүйесімен.

Атап өтілген құжаттар және ақпараттық-талдау материалдары пайдалантын ұйыммен (гидротехникалық салынымның меншік иесімен) комиссияның құзыретіне қарастыру үшін дайындалу және ұсынылуы керек.

Құжаттардың жеткіліксіздігі және ақпараттың қайшы келуі кезінде комиссия толық көлемде алғашқы материалдарды талап етуге құқылы (есептері, бақылау журналдары және т.б.).

5.1.2. Комиссия тексерілетін жүйенің (салынымның) жобасын және жоғарыда көрсетілген құжаттарды зерттеу кезінде талдауға ерекше назар аудару керек:

Салыным қауіпсіздігінің критерияларын жобалау кезінде қабылданған және әрекеттегі нормативтік құжаттарменқабылданған олардың мазмұнынан өзгешелігі;

Жобалау кезінде қабылдаған жүктеме, олардың ықпал етуі және нақты әрекеттен өзгешелігі (қарау. т. 5.1.3);

құрылыс, пайдалану, жөндеу және қайта құру процессінде енгізілген өлшеулер;

қабылданған жобада қабылданған гидрожүйенің гидрологиялық және су шаруашылығының көрсеткішлерінің өзгеруі;

су өткізгіш салынымдардың өткізу қабілеті;

пайдалану кезінде анықталған топрақ негізінің және құрылыс материалдарының негізгі қасиеттерінің өзгерілуі;

бақылау-өлшегіш аппаратурсының аномальды көрсеткішлері және беріктіктің төмендеу белгілері, салыным жүйесінің орнықтылығы – негізі (сүзгіш шығынының өсуі немесе қарсы қуатты, плотинаның күндізгі үсті немесе төменгі үстінің жер асты суының жаңа шығындары, салынымның ерекше деформациясы және т.б.);

(14)

14

пайдалану процесінде анықталған дефектер мен құрылыс конструкциясы мен механикалық құрылғылардың кемшіліктері;

мүмкін болатын аппаттардың мүмкін сцениариінің түсіндірмелері.

Құрастырылып және қайта құрылған объектілер үшін нақты орындалғаннан жобалы шешімнің, оның ішінде құрастыру және монтаждау технологиясы бөлігінде өзгешелігін ескеру қажет.

5.1.3. Гидротехникалық салынымды тексерістің дайындық кезеңі нәтижесінде, жобалы және зеттеу ұйымының визуалды, құрылғылы және арнайы зерттеу негізінде комиссиямен анықталуы керек:

оны құрастыру және басудың нақты сызбасы және оның қабылданған жобадан айырмашылығы;

нақты әрекет етін жүктемелер және салынымға ықпал етуі және олардың жобалау кезінде қабылданғаннан айырмашылығы;

бақылау-өшегіш аппаратура және табиғи бақылау деректері бойынша салынымдардың жағдайы;

оларды жоба бойынша қабылданған шараларының тиімділігі және орын алған апаттардың, бастартулардың, жармасыздықтың себептері;

салынымдардың және негіздедің элементтері, сондай-ақ механикалық құрылғылардың элементтері, олардың сенімділігі төмен және олардың жағдайы нақты тесеріске жататындар.

5.2. салынымдарды визуалды түрде тексеру

5.2.1. Визуалды тексерістің негізгі міндеті салынымның дефектері мен жарамсыздығын, олардың қауіпсіздігін төмендететін және қадет болған кезде салынымның конструкциясы мен механикалық құрылығысының істемеуі - әрі қарай мамандандырылған жеке тексеріс өткізу бағдарламасы мен орынын анықтау болып табылады.

Гидротехникалық салынымынның визуалды тексеруіне, сондай-ақ енеді: салыным процессі үшін жағымсыз белгілерді анықтау, аномальды үлкен қалдықтарды, деформацияларды, аусуын, сондай-ақ конструктивті элементтері материалдарының бұзылу аумағы мен участкелері, сүзгіш ағымының шығуы және т.б., орындалған жөндеу іс-шараларының тиімділігін бағалау.

Гидротехникалқ салынымның механикалық құрылғыларының визуалды тексерісі анықтайды: тарту канаттарының, цептердің, тірегіш конструкциялардың, жабқыштың, қозғалғыш және басқа да механизмдердің мехеникалық және коррозиондық жарамсыздықтары, темір конструкциялы, қосалқы бөлшектердің бекіту орындарында бетонның жағдайы және кран жолдарында өту құрылғыларының тірегіші, бекіткіштің тығыздалу санының жағдайы және т.б.

5.2.2. Визуальды тексеріс тексеру өлшемдерімен ілесіп жүруі мүмкін, ал қажет болған жағдайда – бақылау зерттеулерімен және есептермен, олардың мақсаттары мен көлемдері комиссия жұмысының бағдарламасымен анықталады.

(15)

15

Тексеріс барысында сондай-ақ бақылау-өлшегіш аппаратурасының жұмыс қабылеті таңдамалы түрде тексерілуі керек.

5.2.3. Салынымның визуальды тексеріс объектісі барлық негізгі конструктивті элементтер болуы керек, олардың әрқайсысының жағдайынан салыным, жақын жатқан аумақтардың және жағалау шеттерінің қауіпсіздігіне тәуелді болады.

Жалпы жағдайда бетонды және топрақ плотинасының қуат фронтының құрамында су шырағу құрылғысы және т.б. бар гидрожүйесіне визуалбды тексеріс объектісінің санына енгізу керек:

плотина адыры, бермалар, құламалары;

дренажды құрылғылар;

су шығару салынымдарының су ағызу үсті;

су шығару және қуат сөндіргіш құдығы мен қабырғасын енгізе отырып, төменгі бьеф жағынан осы салынымдардың конструктивті элементтері;

бетонды салынымның топрақты салынымға және жағалауға ұштасу аумағы;

плотина денесінде, жағалауда және негізінде орнатылған галерея;

жақындататын және алыстататын арналар;

жер асты салынымдар және өңдеулер;

плотинаның төменгі құламаларына жақын жатқан және басқа да жағалау баурайлары және аумақтары;

жоғарғы және төменгі бьефтерде жағалау абразивті аумағы;

құламалардың толқынға қарсы және баасқа да бекітушілері;

гидротехникалық салынымның механикалық құрылғылары.

Нақыт салынымдар үшін визуальды тексеріс объектісі қарау орынында комиссиямен нақтыланады.

Визуальды, құрылғылы және арнайызертеулердің құрамы салыным классын, оның конструктивті ерекшелігін, табиғи-климаттық және технологиялық жағдайын, пайдалану талаптарын, салынымдағы дефектердің барын және мінездемесін ескере отырып тағайындалу керек.

5.2.4. Визуальды тексеріске дайындалу енгізу керек:

салынымдарға және құрылғыларға жүйелі бақылау нәтижелерін жекелеп зерттеу, пайдаланушы персоналмен орындалған құрылғыны куәландыру және зерттеу;

пайдаланушы персоналмен бақыланған (комиссиямен оларды жекелей тексеру үшін) салыным және құрылығы жағымсыз процесстері, дефектері және жарамсыздығының орын алған аумақтары, участкелері, конструкциялары т.б. зерделеу;

салнымның конструктивті элементтерін бөлу, олар үшін табиғи бақылау деректері бойынша бақыланатын параметрлері белгіленген қол жетімді-жіберілетін мазмұнан асқан жағдайда;

(16)

16

салынымдар мен құрылғыларда бұрын анықталған дефекттер, жарамсыздықтар және бас тартулар, оларды жоб бойынша орындалған жөндеу-қайта құру іс-шаралары туралы деректермен танысу;

салынымның және құрылғының визуальды тексерістің жұмыс жоспарының (сызбасы) маршруттары мен келісуін таңдау, оларға сәйкес салыным элемент бойынша бірқатар қарауға жататын участкелерге бөлінеді;

қажетті құралдармен визуальды тексерісті орындайтын мамандарды қамтамасыз ету.

5.2.5. Гидротехникалық салынымының (плотина, тірегіш қабырғалар) бетонды бөлігінде визуальды тексеріс кезінде деструктивті өлшеу орны, бетонды қалау дефекттері және олардың тегіс болмау орындары, бетонды қалау технологиясының кемшілігі, және де пайдалану кезінде түрлі әрекет ету түрі ретінде белгіленеді

Бетонды қалаудың жарамсыздықтың анықталған және тіркелген негізгі түрінің санынажатады:

Суды сүзу және агрессивті ортаның қатынасымен негізделген бетон коррозиясы;

Бетонды қалауда өткінді жарықтардың болуы, көзделген сүзу көзі болып табылатын (осындай жарықтардың ашылуы мен олар арқылы сүзілген судың шығынын бағалау қажет);

бетонды интенсивті түрде сілтісіздендіру (сумен сүзгенде одан известі шаю);

қыстың күні кезектесіп қату-еру және күннің көзінің ықпалын енгізе отырып, жылдың жылы кезеңінде жылу-суыту салдарынан су үсті конструкциясының бетон коррозиясы;

кезектесіп қату және еру салдарынан су деңгейінің аусу аумағында су толған бетон коррозиясы;

жиі кезектесіп қату және еру салдарымен кезектесіп келетін кавитация немесе гидроабразивті жарамсыздығының салдарынан бетонды су өткізгіш салынымның бұзылуы;

бетондық қалаудың механикалық жарамсыздығы (элементтердің бұрышы, жекелеген аумақта бетонның үгілуі және т.б.);

температуралық және басқа да әрекет салдарынан тесікредің ашылуы (негізінің отыруы,жер сілкіну және басқалары);

күшпен, біркелкі отырмау немесе температуранң салдарынан туындаған жарық.

5.2.6. Гидотехникалық салынымдардың темірбетонды және болаттемірбетонды конструкциясының, бетонды конструкцияға бейімді жарамсыздықтан басқа (қарау. т. 5.2.5), келесі жарақаттар орын алуы мүмкін:

вертикальды,көлденең және құлама жарықтар элементтің созылған аумағында жіберілген номадан үлкен ашылу көлемітығыздатылған элемент аумағындағы жарықтар, екі бөлік балка конткасында;

(17)

17

арматураға қатысты бетонның қорғаныш қастиетін жоғалту, (қорғаныш қабатының барлық жарығына бетонның карбонизациясы, вбетонды сіотісізнедіру және т.б.);

арматура сымының бойындағы бетонның қорғаныш бөлігіндегі жарық және бетонның қорғаныш қабатының сынуы; арматура коррозиясы;

арматураның механикалық сынуы;

болат қабатының жарамсыздығы (темір және сыну, жарық коррозиясы, үйкелеу салдарынан жарықтың азаюы, қоршаған темір болатты массивпен қатынас жасауы және басқалары).

5.2.7. Топрақ плотиналарында және негізгі гидротехникалық салынымдарда анықталады және бағаланады:

қыста олардың қату мүмкіндігін бағалаумен негізгі және жағалаулы құламаларды енгізе отырып, төменгі бьефтерде сүзілген судың шығу орыны;

плотинадан, плотинаға жақын жатқан негізінен, жағалау және ұсталған массивтерден суффозионды топрақ шығару;

пьезометриялық жүйенің жағдайы;

дренажды плотина, су шығаратын шығу орыны, арықтар және ойықтардың жағдайы;

плотинаның төменгі құламасының табанына жақын жатқан аумақты бақпаттандыру;

местные деформации откосов гребня и берм плотины, а также береговых склонов в примыканиях;

адырда, құламада және бермада жарықтардың жауын ойықтарының бары;

жоғарғы және төменгі құламаның бекіту жағдайыв, сондай-ақ жағалаудың бекітілуі (егер олар болса);

жақын жатқан аумақта және төменгі құламада мұздықтар мен ерігіштердің пайда болуы;

плотина құламасының аязды желденуі;

плотина және төменгі бьефте жуылу аумағы;

плотина бетінің, оны су асты бөлікке енгізе отырып, уақытын өлшеу, (пайдаланушы ұйымның деректері бойынша).

5.2.8. Жер асты гидротехникалық салынымдарда визуальды тексеріспен анықталады және бағаланады:

бетіндегі қабырғада және күмбездерде және басқа да бетонды конструкцияларда жарықтың бары және ашылуы (темірбетон, торкрет, темір);

бетонның коррозиясы мен бұзылуы, бетонның арматурадан қорғаныш қабатының алынуы,оның ісінуі және коррозиолық бұзылу деңгейі;

қабырғадан және заанкерлі күмбездерден жартас блоктарының құлауы, бір біріне қарым қатынасы;

жартас түрін бекітудегі жартас анкерлерінің жуылуы немесе

«жұлынуы»,

(18)

18

тектоникалық жарықтың ашылуы және жартас массивінде салыным орналасуымен жеке жарығы;

жер асты салынымда сүзілетін су шығыны;

дренажды суды шығарудағы насосты станциялар мен дренжды құрылығы жұмцысының істелуі;

су өткізгіш трактарда тастардың болуы, «торларда» және дірілдегіш торлардың алдында тастардың жиналуы;

су өткізгіш трактардың бетон және жартас қабыррға беттерінің сутекті және микроорганизммен өсуі;

апаттылық шығу және жарықтандыру және вентелация жағдайы.

5.2.9. Төменгі бьефті тексеру кезінде анықталады және бағаланады:

Су шығару жұмысы кезінде бьефтердің ақйшы келу режимі;

Су шығаруда пульсационды және кавитационды құбылыстар;

ағу ырғағы, су өткізгіш арнада (өзекте) жағалаудың және түбінің жуылуы;

өшіргіш және рисбермалар жағдайы;

жуу өнімін қалдыру көлемі мен бара нысаны;

арна (жағалау) және топрақты салынымдардың жуылу орыны, оларың максималды тереңдгң мен даму динамикасы.

5.2.10. Гидротехникалық салынымының механикалық құрылғысын қарау кезінде оның жалпы жағдайы бағаланады және оның келесі дефектері тіркеледі:

Темірконструкциясының механикалық жарамсыздығы (ойығуы, майсуы, жарығы, бөлнуі және т.б.);

темірконструкциясының коррозионға қарсы жабылғысының ескіруі;

қуаттың жиналу орындарында жарықтар;

дәнекерленген жіктердің ашылуы, айрылуы және болтты, бекіту орындарының әлсіреуі;

үйкелгіш жұптың ескіруі (жүру дөңгелегі және қақпа, тіс, алтылық, втулка жолдары мен т.б.);

тарту арқандары мен пластикалық цептердің коррозионды және механикалық ескіруі;

дөңгелек қақпаның және әкелінген механизмнің подшипниктеріндегі люфтері;

гидропривод және қақпаның тығыздалған жерінен ағу;

дірілдегіш торларды, қақпа паздарын және бетон пазасына жақын жатқандарды жылыту жүйесі жұмысының бұзылуы;

тірегіш қақпа конструкцияларын, пазалық конструкция мен тығыздалуды жасау орындарында бетонның бұзылуы;

кранды, электротехникалық құрылғылардың, жер асты механизмдердің және электрожылыту жүйеасінің істемеуі.

Комиссия шешімі бойынша таңдамалы түрде жеке қақпалар мен мехнизмдердің жұмысы тексерілуі мүмкін.

(19)

19

5.2.11. Визуальды тексеріс нәтижесі, қажетті тескеріс актісі, сызбалар, кестелер, суреттер, салыным қауіпсіздігі мен сенімділігіне қауіп тдыратын дефекті және жарамсыздықты көрсете отырып, құрылыс конструкциясы мен механикалық құрылғының дефект фотоларын қоса отырып, акті түрінде ресімделеді.

5.3. Салыным қауіпсіздігін бағалау

5.3.1. Тексерілетін салыным қауіпсіздігін бағалау және тексеріс актісінде келтірілген оның жұмысының қорытынды нәтижесі – комиссияның басты міндеті (Қосымша 1).

Салынымның әр гидрожүйесінің қауіспіздігін бағалау бақыланатын жүктеменің мазмұны тексеріс кезіндегімен салыстыру жолымен және жобадағы қабылданған әрекетпен жүзеге асырылады. Тұрақтылықты, нақытылықты және салынымның су өткізгіш қабілетін, сондай-ақ оның мәңгілігін белгілейтін бақыланатын көрсеткіштің мазмұны гидотехникалық салынымдардың жекелеген түрі үшін қауіпсіздіктін нормативтік санатымен салыстырылады.

Сонымен қатар, салыным жүйесінің бақыланатын параметрлерінің мазмұнын өлшеу заңдылығы мен тенденциясы толық ескере отырып, назарға алынуы керек –негізі, оларға пайдалану барысында бақылау жүргізіледі және олар тура және жанама түрінде салынымның жағдайын және онда болып процесстердің жағдайын сипаттайды. Бақыланатын параметрлердің мазмұны, табиғи бақылау нәтижесінде жинақталған, осы көрсеткіштердің нақты саныным үшін белгіленген қол жетімді жіберілетін мазмұнына сәйкестендірілуі керек.

Ескерту. Қол жетімді мазмұны мен номенклатурасы нақтыс алынымның визуальды және құрылғылы бақылау көрсеткішлері жобада белгленеді және жобалы ұйыммен, аталған объетіде табиғи бақылауды және зерттеуді жүзеге асыратын ғылыми-зертту ұйымдарын тарта отырып, пайдланау процессінде нақтыланады және гидротехникалық салынымның қауіпсіздігін бақылайтын органдарменбекітіледі. Бақыланатын көрсеткіштердің тізімі Қосымша 2 көрсетілген.

5.3.2. Салынымның жағдайының, оның тікелей тұрақтылығын, нығайтылуын, су өткізгіш қабілетін, су қоймасынан су деңгейінің адыдан асуын анықтайтын көрсеткіштері мен негіздері, гидротехникалық салынымының белгіленген әрекеттегі жобалау нормасының көрсеткіштерін сәйкес келуі қауіпсіздігі болып есептеледі.

5.3.3. Салынымды тексеріу бойынша есептің нормативтік құжаттың талаптарына сәйкес келуі, оның меншік иесімен алдын ала немесе оның тапсырмасы бойынша жобалау немесе ғылыми-зерттеу ұйымымен орындалады. Салынымға тексеріс жүргізетін комиссия, бастапқы деректердің, есептеу әдісін және қабыданған қауіпсіздіктің нормативтік санаттарының дұрыс таңдалуын тексереді.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Қайыргелді Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС Республики Казахстан, Кокшетау, Казахстан АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ