• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

КІТАП ӘЛЕМІНДЕГІ ЖАҢАЛЫҚТАР НОВОСТИ В МИРЕ КНИГ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "КІТАП ӘЛЕМІНДЕГІ ЖАҢАЛЫҚТАР НОВОСТИ В МИРЕ КНИГ"

Copied!
20
0
0

Толық мәтін

(1)

ӘЛ-ФАРАБИ КІТАПХАНАСЫ БИБЛИОТЕКА АЛЬ-ФАРАБИ

КІТАП ӘЛЕМІНДЕГІ ЖАҢАЛЫҚТАР НОВОСТИ В МИРЕ КНИГ

Мәдениеттің мәйегі – кітап.

Шерхан Мұртаза

САЯСИ-ҚОҒАМДЫҚ ӘДЕБИЕТ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Макашкулова Г. Б. Психологиялық кеңес беру : оқу құралы / Г. Б. Макашкулова ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. Тараз өңірлік ун-ті. - Тараз : Dulaty university, 2022. - 111 б.

Ғабитов, Тұрсын. Қазақ этикасының теориясы мен тарихы : жоғары және орта оқу орындары студенттері мен оқушыларға арналған оқу құралы / Т. Х. Ғабитов ; [толықт., өңд., безендірген Е. Н. Осербаев] ; ҚР Білім беру және ғылым м-гі, Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Лантар Трейд, 2022. - 304, [1] б. - (Қазақтану).

Қазақстан-Қытай: тату көршілік пен өзара тиімді ынтымақтастықтың үш онжылдығы = Казахстан-Китай: три десятилетия добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества : Басылым Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 30 жыл толуына арналады : 1992-2022 / [жалпы ред. басқ.

Т. Т. Шаймергенов]. - Нұр-Сұлтан : Prime Interprise, 2022. - 486, [2] б.: фото сур.

* * *

Санай Г. Е. Әлеуметтік жұмыстың технологиялары : оқу құралы / Г. Е. Санай, Ж. С. Таджибаева ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. Тараз өңірлік ун-ті. - Тараз : Dulaty university, 2022.

- 127 б.

Кожабеков С. С. Экономический анализ : учеб. пособие / С. С. Кожабеков, С. А. Тлеубаева, Ж. Е. Есильбаева ; М-во образования и науки РК, Таразский региональный ун-т им. М. Х. Дулати. - Тараз : Dulaty university, 2022. - 110 с.

Козыбаев, Ильяс. Кенжегали Сагадиев : траектория судьбы / И. Козыбаев. - Алматы : Раритет, 2022. - 473, [3] с. : ил. - (Тұлғалар).

№ 5 (215) (қыркүйек- қазан) 2022

КІТАПХАНАНЫҢ ЖАҢА ӘДЕБИЕТТЕРІ НОВИНКИ БИБЛИОТЕКИ

ПСИХОЛОГИЯ

САЯСАТ ЭТИКА

ӘЛЕУМЕТТАНУ

ЭКОНОМИКА

(2)

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Қазақ жеріндегі саяси-құқықтық мемлекеттердің қалыптасу тарихы : Алтын Орданың 750 жылдығы аясында өткізілген респ. ғылыми-теориялық конф. жинағы / [жауапты ред. Қ. Ж. Әуезов

; ред. алқа: Т. Н. Бүкіров және т.б.]. - Алматы : Орхон, 2020. - 431, [1] б.

Қазақстан Республикасының еңбек құқығы : оқу құралы / А. А. Аралбаева, Э. Б. Курманалиева, А. Б. Бекенова [және т.б.] ; ҚР Білім және ғылым м-гі, сый М. Х. Дулати атын. ТарМУ. - Тараз : Dulaty university, 2022. - 236, [1] б.

Қазақстан Республикасының құқықтық саясатын іске асыру аясындағы қылмыстық құқықтық мәселелері мен дамыту перспективалары = Проблемы и перспективы развития уголовного права в свете реализации правовой политики Республики Казахстан = Problems and Prospects of the Development of Criminal Law From the Viewpoint of Implementation of Legal Policy of Republic of Kazakhstan : халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф. еңбектер жинағы / Л. Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті ; [ред. алқа: А. М. Нурмагамбетова және т.б.]. - Нур-Султан : ИП Булатов А. Ж., 2021. - 328 б.

БІЛІМ. ҒЫЛЫМ. МӘДЕНИЕТ. СПОРТ ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА. СПОРТ

Әбілдаева А. С. Метрология негіздері : ЖОО техникалық білім бағдарламалары студ. арн. оқу құралы / А. С. Әбілдаева, М. Б. Толғанбаева ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. Тараз өңірлік ун-ті. - Тараз : Dulaty university, 2022. - 118 б.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті = Казахский национальный университет им.

аль-Фараби / бас ред. Ж. Қ. Түймебаев ; [ред. З. Рахимбаев]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2021. - 287 б.:

сур., фот.

Демеуова Г. Б. Өнімдер мен қызметтер сапасын сараптау : оқу құралы / Г. Б. Демеуова, Р. Ж. Абутова ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. Тараз өңірлік ун-ті. - Тараз : Dulaty university, 2022. - 167 б.

Кенжебаева А. Т. Жаңартылған білім мазмұны жағдайында бастауыш мектеп мұғалімінің дидактикалық даярлығын жетілдіру : оқу құралы / А. Т. Кенжебаева, А. М. Заурбекова ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. Тараз өңірлік ун-ті. - Тараз : Dulaty university, 2022. - 210 б.

Қазақстандағы мектеп моделінің дамуы: Ы. Алтынсариннен заманауи кезеңге дейін = Развитие школьной модели в Казахстане: от и. Алтынсарина до современного периода = Development of the School Model in Kazakhstan: from I. Altynsarin to the Modern Period : Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы және ағартушы Ы. Алтынсариннің туылғанына 180 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-әдістемелік конф. материалдары, Алматы, 29 қараша, 2021 ж. / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ [және т.б.] ; [басқарма төрағасы Ж. Қ. Түймебаев ; төраға орынбасарлары Қ. Н. Мұқанов ; ред. алқа Д. Ертарғынқызы]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2021. - 334, [5]

б.

Құзіреттілікке бағытталған тәсіл аясында білім беру бағдарламасы және оқу пәндері бойынша күтілетін оқу нәтижелерін бағалау тәсілдері = Оценка ожидаемых результатов обучения по образовательным программам и учебным дисциплинам в контексте компетентностно - ориентированного подхода : 51-ші халықаралық ғылыми-әдістемелік конф. материалдары, Алматы, 17-19 наурыз, 2021 ж. / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2021. – 2-кітап. – 323 б.

Сарыбекова Қ. Н. Дүниетану мен жаратылыстану пәндерін оқыту әдістемесі пәнінен тәжірибелік сабақтар : оқу құралы / Қ. Н. Сарыбекова ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. Тараз өңірлік ун-ті. - Тараз : Dulaty university, 2022. - 91 б.

БІЛІМ

МЕМЛЕКЕТЖӘНЕҚҰҚЫҚ

(3)

Ұлы дала тұлғалары. Қазақ ойшылдары : ғылыми-танымдық / ҚР Білім және ғылым м-гі [және т.б.] ; [құраст. С. Смағұлова]. - Алматы : Абай атын. ҚазҰПУ : Ұлағат, 2020. - 235, [1] б. - (Ұлы дала тұлғалары ; 4-кітап).

Ұлы дала тұлғалары. Алаш арыстары : ғылыми-танымдық / ҚР Білім және ғылым м-гі [және т.б.]

; [құраст. С. Смағұлова]. - Алматы : Абай атын. ҚазҰПУ : Ұлағат, 2021. - 259, [1] б. - (Ұлы дала тұлғалары ; 7-кітап).

* * *

Современное педагогические образование: реалии и перспективы = Заманауи педагогикалық білім: бүгінгі және келешегі = Modern Pedagogical Education: Realities and Prospects : материалы междунар. науч.-метод. конф., посвящ. 30-летию Независимости Республики Казахстан и 20-летию колледжа КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, 8 дек. 2021 г. / КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2021. - 110, [1] с.

Қизатұлы, Нұрманбет. Жан шуақ : фотожинақ / Н. Қизатұлы ; [жоба жетекшісі М. Ізбасар ; ред.

Т. Сүйінбай]. - Алматы : Ұлағат, 2020. - 282 б.: фото сур.

* * *

Файзуллина Г. Ш. Музейное дело Казахстана: вопросы истории и практики : монография / Г. Ш. Файзуллина, С. А. Асанова ; Университет Туран. - Алматы : Туран, 2022. - 344 с.

Тусупбекова, Гулсум Маткаримовна. Халықаралық туризм географиясы : оқу құралы / Г. М. Тусупбекова ; Абылай хан атын. ҚазХҚжӘТУ. - Алматы : MLD-GUL, 2020. - 497, [5] б.: сур.

* * *

Васильев, Геннадий Федорович. Методические особенности подготовки боксеров высшей квалификации : настольная книга для тренеров сборных команд : монография / Г. Ф. Васильев. - Москва : Проспект, 2021. - 327 с.

ҒЫЛЫМИ-ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ӘДЕБИЕТІ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Арутюнов, Андроник Арамович. Дополнительные задачи по линейной алгебре : учеб. пособие / А. А. Арутюнов, А. В. Ершов. - Москва : МЦНМО, 2020. - 252, [1] с.

Дильман, Туребай Бимаганбетулы. Численные методы : учеб. пособие / Т. Б. Дильман, А. Т. Дильманова. - Алматы : LAB LAMBERT Academic Publishing, 2022. - 319 с.

Письменный, Дмитрий Трофимович. Конспект лекций по высшей математике : полный курс / Д. Т. Письменный. - 18-е изд. - Москва : Айрис-пресс, 2021. - 602, [2] с. - (Высшее образование).

Сборник задач по высшей математике : с контрольными работами / К. Н. Лунгу, Д. Т. Письменный, С. Н. Федин, Ю. А. Шевченко. - 13-е изд. - Москва : Айрис-пресс. - 2021. – Ч. 1. - 574, [2] с. - (Высшее образование).

Фейнман, Ричард. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. - Москва : АСТ. - 2021. - Т. 1 (1-2) : Современная наука о природе. Законы механики. Пространство. Время.

Движение. - 442, [2] с. - (Фейнмановские лекции по физике).

Фейнман, Ричард. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. - Москва : АСТ. - 2021. - Т. 3 (5) : Электричество и магнетизм. - 299, [2] с. - (Фейнмановские лекции по физике).

СПОРТ МӘДЕНИЕТ

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА

(4)

Фейнман, Ричард. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. - Москва : АСТ. - 2021. - Т. 4 (6) : Электродинамика. - 346, [2] с. - (Фейнмановские лекции по физике).

Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе = The Feynman Lectures on Physics / [под ред. Я. Смородинский ; пер. c англ.: А. Ефремова и др.]. - Москва : АСТ, 2021. - 253, [2] с. - (Эксклюзивная классика).

Сейтпанов П. Қ. Металл кескіш аспаптар. Токарлық кескіштер, тесіктерді өңдеуге арналған аспаптар : оқу құралы / П. Қ. Сейтпанов, Д. К. Джакияев, Н. Ж. Сапарова ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. Тараз өңірлік ун-ті. - Тараз : Dulaty university, 2022. - 143 б.

Нурлыбаева А. Н. Коллоидтық химияның есептер жинағы : оқу құралы / А. Н. Нурлыбаева ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. Тараз өңірлік ун-ті. - Тараз : Dulaty university, 2022.

- 142 б.

* * *

Зулхаир Мансуров / КазНУ им. аль-Фараби ; [гл. ред. Ж. К. Туймебаев ; раб. группа ред.:

Х. С. Тасибеков и др.]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2021. - 413 с.: ил. - (Ғибратты ғұмыр ; Вып. 1).

Физическая химия. Примеры решения типовых задач по курсу физической химии : учеб. пособие / А. Н. Нурлыбаева, А. Шолақ, Х. Р. Садиева, Р. М. Кудайбергенова ; М-во образования и науки РК, Таразский региональный ун-т им. М. Х. Дулати. - Тараз : Dulaty university, 2022. - 163 с.

Мунасипов С. Е. Былғары бұйымдарының технологиясы : оқулық / С. Е. Мунасипов ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. Тараз өңірлік ун-ті. - Толықт., қайта өңд. 2-бас. - Тараз : Dulaty university, 2022. - 217, [1] б.

* * *

Сборник научных трудов ТатНИПИнефть / [ред.: В. Н. Зверева и др.]. - Москва : Нефтяное хозяйство. - 2021. – Вып. 89. - 319, [1] с.: ил.

Шоу, Зед А. Легкий способ выучить Python 3 = Python 3 / З. А. Шоу ; пер. с англ. М. А. Райтман. - Москва : Эксмо, 2022. - 367, [1] с. - (Мировой компьютерный бестселлер).

Дарвин, Чарлз. Происхождение видов / Ч. Дарвин ; [пер. О. Чибисова ; пересказала и нарисовала С. Радева]. - Москва : Махаон, 2020. - 57, [3] с.: цв. ил., фот. цв.

Основы общей микробиологии, вирусологии и иммунологии : учебник / под ред. А. М. Земсков. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 635, [1] с. - (Высшее медицинское образование).

Синюшин, Андрей Андреевич. Решение задач по генетике : учеб. пособие / А. А. Синюшин. - 2-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2020. - 152, [1] c. - (Биология).

Черепанов, Геннадий Олегович. Палеозоология позвоночных : учеб. пособие / Г. О. Черепанов, А. О. Иванов. - Москва : Академия, 2020. - 349, [1] с. - (Высшее профессиональное образование).

Воронцов, Алексей Иванович. Лесная энтомология : учеб. для студ. лесохозяйств / А. И. Воронцов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Алматы : KazBookTrade, 2020. - 414, [1] с.

Билич, Габриэль Лазаревич. Атлас: Анатомия и физиология человека : полное практическое пособие / Г. Л. Билич, Е. Ю. Зигалова. - 2-е изд., доп. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 383 с. : цв. ил. - (Медицинский атлас).

ХИМИЯ

ХИМИЯЛЫҚТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНИКА

МЕДИЦИНА БИОЛОГИЯ ИНФОРМАТИКА

СЕЛЬСКОЕХОЗЯЙСТВО

(5)

Внутренние болезни : учебник : в 2-х т. / М-во науки и высшего образования РФ; под ред.:

А. И. Мартынов [и др.]. - 4-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа. - 2021. - Т. 1. - 772, [2] с.

Внутренние болезни : учебник : в 2-х т. / М-во науки и высшего образования РФ; под ред.:

А. И. Мартынов [и др.]. - 4-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа. - 2021. - Т. 2. - 693, [2] с.

Гигиена : учебник / П. И. Мельниченко, В. И. Архангельский, Т. А. Козлова [и др.] ; под ред.

П. И. Мельниченко ; М-во науки и высшего образования РФ. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 650, [2] с.

Нил, Майкл Дж. Наглядная фармакология = Medical Pharmacology at a Glance / М. Нил ; пер. с англ., под ред. Р. Н. Аляутдин. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 156, [1] с.: ил.

Офтальмология : учебник / под ред. Е. А. Егоров. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 270, [2] с.

Психиатрия : учебник / [Н. Г. Незнанов, М. Я. Киссин, В. И. Крылов и др.] ; М-во науки и высшего образования РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 495, [1] с.

Фармакология с общей рецептурой : учеб. пособие / [А. В. Воронков и др.] ; под ред.

А. В. Воронков. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 301, [1] с. - (Среднее медицинское образование).

Черенков, Вячеслав Григорьевич. Онкология : учебник / В. Г. Черенков ; М-во науки и высшего образования РФ. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 508, [2] с.

Экономика здравоохранения : учебник / М-во науки и высшего образования РФ ; под ред.:

М. Г. Колосницына [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 461, [2] с.

ФИЛОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Құрманбайұлы, Ш. Абай тілінің ерекшеліктері / Ш. Құрманбайұлы, М. Әділов ; ҚР Білім және ғылым м-гі [және т.б.]. - Алматы : Сардар, 2020. - 380, [3] б.

Ұлы дала ойшылдарының әлеуметтік лингвистикалық тұжырымдары : монография / [А. Абасилов, Б. Қапалбек, Н. Оразхан т.б.] ; ҚР Мемлекеттік тілді дамыту ин-ты. - Алматы : Мем.

тілді дамыту орталығы, 2021. - 203, [1] б.

* * *

Ильяхов, М. Пиши, сокращай : как создавать сильный текст / М. Ильяхов, Л. Сарычева. - 3-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2022. - 439 с.

Независимый Казахстан: актуальные проблемы лингвистики, методики преподавания иностранных языков и перевода = Тәуелсіз Қазақстан: лингвистика, шет тілдерін үйрету әдістемесі және аударма пәндерін оқытудағы өзекті мәселелер = Independent Kazakhstan: Current Issues of Linguistics, Methods of Teaching foreign Languages and Translation : материалы междунар.

науч.-практ. конф., посвящ. 30-летию независимости Казахстана, Алматы, 19 нояб. 2021 г. / КазНУ им. аль-Фараби, Фак. международных отношений, Каф. дипломатического перевода ; [под общей ред.: С. Ж. Айдарбаева и др. ; отв. ред. Ы. А. Жакыпова]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2021. - 117, [1] с.

Дандай Ысқақұлы / Қазақстан Жоғары мектебінің ұлттық ғылым академиясы ; [бас ред.

Ғ. М. Мұтанов ; ред. жұмыс тобы: Ө. Әбдіманұлы және т.б.]. - Алматы : Akadem kitap, 2021. - 343, [1] б. : сур. - (Өнегелі өмір ; шығ. 217).

Дулат Исабековтің анекдоттары / [ред. Ғ. Смаханұлы]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2022. - 94, [1] б.

Мырзабеков, Б. Аманат : роман / Б. Мырзабеков. - Нұр-Сұлтан : Кәусар, 2020. - 379, [3] б.

Мәмбетов, Ж. Көркемдік таным таразысы / Ж. Мәмбетов. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2022. - 322, [1] б.

Оралбайұлы, Ө. Толық шығармалар жинағы / Ө. Оралбайұлы ; [ғыл. ред.: Б. Әбдіғазиұлы, Б. Баймолдаев ; жауапты ред. Ә. Қаженбайұлы ; құраст.: Ф. С. Аубакирова, Ж. А. Арекенова]. - Алматы : Сардар. - 2022. - 1-том : Биобиблиографиялық көрсеткіш. - 351, [1] б.

Сейітжанұлы, З. Бәйтерек : өлең, поэма / З. Сейітжанұлы. - Алматы : Елтаным баспасы. - 2021. - 2-том. - 287, [1] б.

ТІЛБІЛІМІ

ӘДЕБИЕТТАНУ

(6)

Сұлтанғали Садырбаев / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; бас ред. Ж. К. Туймебаев ; ред. жұмыс тобы:

А. Мауленов [және т.б.]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2022. - 407, [1] б.: ил. - (Ғибратты ғұмыр ; 4 шығ.).

Тәуелсіздік кезеңіндегі Қазақстандық аударматану мен компаративистиканың дамуы мен жаңғыру үдерісі = Процесс модернизации и развития Казахстанского переводоведения и компаративистики в период независимости = The Process of Modernization and Development of Kazakh Translation Studies and Comparative in the Period of Independence : атты ғылыми және оқу- әдістемелік мақалар жинағы / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; [ред. алқа: Б. У. Джолдасбекова [және т.б.]

; құраст.: Г. Қ. Қазыбек, Г. Қ. Дайрабекова]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2021. - 359, [1] б.

Ел рухы: Тәуелсіз Қазақстанның ақпараттық медиа кеңістігі = Ел рухы: Информационное медиапространство независимого Казахстана = El Rukhy: Information mediaspace of Independent Kazakhstan : халықаралық ғылыми-әдістемелік конференцияның жинағы, Алматы, 22 желтоқсан, 2021 ж. / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; [ғыл. ред. Г. С. Сұлтанбаева ; жауапты ред. А. Б. Ақынбекова].

- Алматы : Қазақ ун-ті, 2021. - 125, [1] б.

Ежегодник вода в Центральной Азии и мире 2020 / Д. К. Абасова, И. Ф. Беглов, И. В. Беликов [и др.] ; под ред.: В. А. Духовный, Д. Р. Зиганшина. - Ташкент : Baktria press, 2022. - 268 с.

Страны мира : современный справочник / [ред. Е. В. Рыкова ; сост.: Т. В. Горячкина, И. Г. Ярич].

- Изд. доп. и перераб. - Москва : Хит-книга, 2020. - 639, [1] с.: ил.

Жумадилова А. К. Экологиялық ресурстану : оқу құралы / А. К. Жумадилова ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. Тараз өңірлік ун-ті. - Тараз : Dulaty university, 2022. - 138 б.

ХХІ ғасырдың жаһандық сын-қатерлері және қоршаған орта = Глобальные вызовы ХХІ века и окружающая среда = Global Challenges of the 21st century and the Environment : Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы шеңберінде, тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасының 10 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф. жинағы, Алматы, 2-3 желтоқсан, 2021 ж. / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ, География және табиғатты пайдалану фак-ті ; [жауапты ред.: З. А. Тукенова және т.б.]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2021. - 445 б.

* * *

Дуйсенбаева С. Т. Изменение климата и зеленая экономика : учеб. пособие / С. Т. Дуйсенбаева, Р. Т. Турекельдиева ; М-во образования и науки РК, Таразский региональный ун-т им. М. Х. Дулати.

- Тараз : Dulaty university, 2022. - 263 с.

1916 жылғы Қазақстандағы ұлт-азатттық көтеріліс = Национально-освободительное движение 1916 года в Казахстане : құжаттар жинағы / ҚР Мәдениет және cпорт м-гі және т.б. ; [ред. алқа:

Қ. Қ. Бораш және т.б.; құраст.: М. Ғ. Жылысбаева және т.б.]. - Алматы : ҚР Орталық мемлекетттік архив, 2021. - 351 б.

Бауыржан Момышұлы – Кеңес Одағының батыры, Ұлы Отан соғысының ардагері, даңқты панфиловшы, жазушы / ҚР Мәдениет және cпорт м-гі, Орталық мемлекеттік архив ; [ред. алқа:

Қ. Қ. Бораш және т.б.; құраст. А. Ж. Аширова]. - Алматы : ҚР Орталық мемлекеттік архиві, 2021. - 171 б.

Борбасов, Сайын. Қожаберген батыр Жәнібекұлы : монография / С. Борбасов, А. Тоқтабай, Ж. Шәкенұлы ; ҚР Білім және ғылым м-гі және т.б. - Алматы : Palitra Press, 2020. - 410, [3] б.

Бүркітбаева, Үміткен. Әли Батыр : Жетісу облысының Қордай мен Үшқоңыр аралығындағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс / Ү. Бүркітбаева, Ж. Қарабасов. - Алматы : [б. ж.], 2020. - 183, [1] б.

ҚОРШАҒАНОРТАНЫҚОРҒАУ

ТАРИХ

ЖУРНАЛИСТИКА

ГЕОЛОГИЯ

ГЕОГРАФИЯ

(7)

Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік архивінің жеке тектік қорлары бойынша жөнсілтемесі (1959-2009) / ҚР Мәдениет және спорт м-гі. - Алматы : [б. ж.]. - 2021. - 1-том. - 575, [1]

б.

Қазақстанның орта ғасыр тарихы хрестоматиясы (VI-XIX ғғ.) = Хрестоматия по средневековой истории Казахстана (VI-XIX вв.) / [ред. алқа: М. Қ. Әбусейітова және т.б.] ; [ред. алқа:

М. Қ. Әбусейітова т.б.]. - Алматы : "Шығыс пен Батыс", 2020. - 340, [4] б. - (Ұлы дала тарихы мен мәдениеті).

Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы : монография / [жауапты ред.: Т. Омарбеков; авт.:

А. Ташағыл және т.б.] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ, Орталық Азияның дәстүрлі өркениеттерін зерттейтін Республикалық ғылыми орталық. - Алматы : Қазақ ун-ті. - 2020. - 5-т. : Түркі өркениетінің бастаулары және қазақтардың этномәдени құндылықтары. - 432, [1] б.

Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы : монография / [жауапты ред.: Т. Омарбеков; авт.:

А. Ташағыл және т.б.] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ, Орталық Азияның дәстүрлі өркениеттерін зерттейтін Республикалық ғылыми орталық. - Алматы : Қазақ ун-ті. - 2020. - 6-т. - 245, [1] б.

Тоқтабай, Ахмет. Қазақтың киелі жерлері : тарихи-архитектуралық, этнографиялық зерттеулер, мақалалар, фольклорлық деректер / ҚР Білім және ғылым м-гі және т.б. ; [ред. алқа:

З. Е. Қабылдинов және т.б.]. - Алматы : Литера-М, 2021. - 348 б.

* * *

Инкорпорированные и внежузовые группы в составе казахов (XVIII - начало XX вв.) : коллективная монография / [Е. А. Абиль, А. И. Исин, Б. К. Калшабаева, А. Б. Калыш] ; М-во образования и науки РК [и др.]. - Алматы : ИП Базарбаева, 2020. - 415 с. - (История и культура великой степи).

Казахское дворянство XIX - начало XX вв. : монография в документах / КазНУ им. аль-Фараби ; под ред., отв. ред. Г. С. Султангалиевой ; под ред. У. Ж. Тулешовой. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2020. - 428 с.

Кушкумбаев, Айболат Кайрслямович. Орды в политической истории Джучиева улуса : (источники и историография) / А. К. Кушкумбаев ; Республиканский информационной центр по изучению исторических материалов, Ин-т востоковедения им. Р. Б. Сулейменова [и др.]. - Алматы :

"Шығыс пен Батыс", 2020. - 158, [1] с. - (История и культура великой степи).

Дайындаған бас библиограф Ф. С. Аубакирова

1916 жылғы Қазақстандағы ұлт-азатттық көтеріліс = Национально-освободительное движение 1916 года в Казахстане : құжаттар жинағы / ҚР Мәдениет және cпорт м-гі және т.б. ; [ред. алқа:

Қ. Қ. Бораш және т.б.; құраст.: М. Ғ. Жылысбаева және т.б.]. - Алматы : ҚР Орталық мемлекетттік архив, 2021. - 351 б.

1937-2007 Тауқымет пен тағзым / [құраст. Б. Төлепберген]. - Алматы : РИИЦ Азия, 2007. - 296, [1]

б.

Elbasy. Almanac 2017 / [ред. алқа: М. М. Тәжин және т.б. ; жұмыс тобы: Д. Б. Утешев және т.б.]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 208, [1] б.: фото сур.

XXI ғасырдағы Алаштың Ақ жолы / Қазақстанның "Ақ жол" демократиялық партиясы ; [құраст.:

А. Шәріп, А. Мәуленұлы]. - 7-шығ. - Алматы : ARNA-B, 2019. - 297, [6] б.

Абайдың ақын шәкірттері / [жауапты шығ. Б. Ерсәлімұлы ; жалпы ред. басқ.: М. Қ. Орынбаев және т.б.]. - Алматы : Дәуір. - 1994. - 2-кітап. - 336 б.

Абыз тұлға, аңыз тұлға – Кетбұқа / [жауапты ред. К. Балкенов ; құраст. Ш. Ибадатов]. - Астана : Фолиант, 2014. - 378, [4] б.

КІТАПХАНАҒА СЫЙҒА БЕРІЛГЕН КІТАПТАР ДАР БИБЛИОТЕКЕ

(8)

Алаш – Алжир = Alash-Alzhir / Саяси қуғын-сүргін және тоталитаризм құрбандарының "Алжир"

мемориалды мұражай кешені; [бас ред. Б. Жүнісбеков]. - Астана : Сарыарқа. - 2011. - 1-том : Алаш.

- 382 б. : сур. - (Зерде).

Алаш – Алжир = Alash-Alzhir / Саяси қуғын-сүргін және тоталитаризм құрбандарының "Алжир"

мемориалды мұражай кешені; [бас ред. Б. Жүнісбеков]. - Астана : Сарыарқа. - 2011. - 2-том : Алжир.

- 383, [1] б. : сур. - (Зерде).

Алаш қозғалысы және оның Жетісулық қайраткерлері = Движение Алаш и его Жетысуйские деятели : құжаттар мен материалдар жинағы / Алматы облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы мемлекеттік мекемесі, Алматы облысының мемлекеттік архиві коммуналдық мемлекеттік мекемесі ; [ред.: А. Ж. Абдуалиев және т.б.; құраст. А. М. Каипжанова].

- Алматы : [б. ж.], 2017. - 144 б.

Асан-Ата, Кәрішал. Шынжырда өткен жолбарыс = Сказ о закованном тигре / К. Асан-Ата. - Қайта бас. - Москва : [б. ж.], 2006. - 511, [7] б. : сур.

Әбдиманұлы, Ө. Шығармалары / Ө. Әбдиманұлы. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы. - 2016. - 1-том : Ахмет Байтұрсынұлы. - 395, [4] б.: фотосур.).

Әбдіғалиұлы, Б. Қазақ болайық! / Б. Әбдіғалиұлы. - Астана : Bi-Принт, 2014. - 359, [1] б.

Әбілдаева, А. С. Метрология негіздері : ЖОО техникалық білім бағдарламалары студ. арн. оқу құралы / А. С. Әбілдаева, М. Б. Толғанбаева ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. Тараз өңірлік ун-ті. - Тараз : Dulaty university, 2022. - 118 б.

Әбсаттар Дербісәлі және шығыстану мен руханият мәселелері : Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, бас мүфти, ҚР Жоғары мектеп Ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Әбсаттар қажы Дербісәлінің 60 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конф. материалдары, Алматы, 6-7 маусым 2007 ж. / [ҚР Білім және ғылым м-гі және т.б.] ; [ред. алқа:

Ж. Қ. Түймебаев және т.б.]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2007. - 499, [1] б.

Әл-Карени (Каренов), Р. Жұмабек Тәшенев – Алаштың жүз жылда біртуар алып тұлғасы : туғанына 100 жыл толуына орай / Р. Әл-Карени (Каренов) ; ҚР Білім және ғылым м-гі, Е. А. Бөкетов атын. ҚарМУ. - Қарағанды : Қазақстан-Ресей ун-ті баспасы, 2014. - 220, [1] б.

Әл-фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті = Казахский национальный университет им. аль- Фараби / бас ред. Ж. Қ. Түймебаев ; [ред. З. Рахимбаев]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2021. - 287 б. : сур., фот.

Байбатша, Ә. Мұхаммед Хайдар Дулати: ататегі мен өмірбаяны / Ә. Байбатша. - Алматы : Арыс, 2009. - 233, [3] б.

Байгунаков, Д. С. Күркіреуік петроглифтері / Д. С. Байгунаков, Г. Е. Сабденова ; ; ҚР Білім және ғылым м-гі, Ө. А. Жлдасбеков атын. экономика және құқық академиясы. - Талдықорған : Сергушин, 2015. - 60 б.: ил.

Байқұлов, Т. Әулие-Ата өңіріндегі ашаршылық : жинаған естеліктер негізінде / Т. Байқұлов ; [редкол.: К. Көкірекбаев және т.б. ; жинақтаушы-құраст. Т. С. Байқұлов] ; Л. Н. Гумилев атын. ЕҰУ [және т.б.]. - Алматы : Үш қиян, 2017. - 547, [8] б.

Байрақты Байзақ елі. - Алматы : Өнер, 2018. - 112, [4] б.: ил.

Бауыржан Момышұлы – Кеңес Одағының батыры, Ұлы Отан соғысының ардагері, даңқты панфиловшы, жазушы / ҚР Мәдениет және cпорт м-гі, Орталық мемлекеттік архив ; [ред. алқа:

Қ. Қ. Бораш және т.б.; құраст. А. Ж. Аширова]. - Алматы : ҚР Орталық мемлекеттік архиві, 2021. - 171 б.

Борбасов, С. Қожаберген батыр Жәнібекұлы : монография / С. Борбасов, А. Тоқтабай, Ж. Шәкенұлы ; ҚР Білім және ғылым м-гі және т.б. - Алматы : Palitra Press, 2020. - 410, [3] б.

Бөкен, А. Уыт : Рубайлар / А. Бөкен. - Қарағанды : Арко, 2018. - 201, [2] б.

Бүркітбаев, Ә. Сақнаме : Сақтар. Көшендер. Құндар : Тарихи шежіре / Ә. Бүркітбаев. - Алматы : Мерей, 1998. - 199 б.

Бүркітбаева, Ү. Әли Батыр : Жетісу облысының Қордай мен Үшқоңыр аралығындағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс / Ү. Бүркітбаева, Ж. Қарабасов. - Алматы : [б. ж.], 2020. - 183, [1] б.

Дандай Ысқақұлы / Қазақстан Жоғары мектебінің ұлттық ғылым академиясы ; [бас ред.

Ғ. М. Мұтанов ; ред. жұмыс тобы: Ө. Әбдіманұлы және т.б.]. - Алматы : Akadem kitap, 2021. - 343,

(9)

[1] б. : сур. - (Өнегелі өмір ; шығ. 217).

Демеубай, Сисен. (Сейсен). Жалындап өткен жас ғұмыр : (Көрнекті мемлекет қайраткері Жалау Мыңбаевтың өмірі мен қызметі хақында) / С. Демеубай. - Алматы : Үш қиян, 2005. - 631 б.

Демеуова, Г. Б. Өнімдер мен қызметтер сапасын сараптау : оқу құралы / Г. Б. Демеуова, Р. Ж. Абутова ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. Тараз өңірлік ун-ті. - Тараз : Dulaty university, 2022. - 167 б.

Дәуітбеков, Ә. Д. Сіргелі (көне этностың қысқаша тарихы) : монография / Ә. Д. Дәуітбекұлы ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Әуезов атын. ОҚМУ. - Шымкент : М. Әуезов атын. ОҚМУ, 2019. - 291, [1] б.

Джусупов, М. Ахмет Байтұрсынұлы: ғылымтаным терминжасам стилистика : монография / М. Джусупов, Қ. Ибраймов ; ӨР жоғары және орта арнаулы білім м-гі, Өзбекстан мемлекеттік әлем тілдері университеті. - Алматы : Әлем, 2015. - 214, [1] б.

Дидарбеков, Ж. Өрені өскелең Байзақ өңірі / Ж. Дидарбеков. - Астана ; Алматы : Мектеп, 2007. - 360, [2] б.: фот.

Дільмұхамедов, Е. Д. Қазақтардың Кенесары Қасымовтың басшылығымен 1837-1847 жылдары болған көтерілісі = Восстание казахов под руководством Кенесары Касымова в 1837-1847 гг. / Е. Д. Дільмұхамедов ; [құраст.: О. Е. Ділмұхамедов, Э. Е. Ділмұхамедова]. - Алматы : Принт Экспресс, 2012. - 570, [2] б.

Дулат Исабековтің анекдоттары / [ред. Ғ. Смаханұлы]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2022. - 94, [1] б.

Ер Әжібай / [құраст. Т. Әлібек]. - Алматы : Журналист, 1997. - 110, [2] б.

Ерейментау : энциклопедия / [ред. кеңес М. Б. Әдірешев]. - Павлодар : ЭКО, 2014. - 383, [1] б.

Есімжанова, С. Р. Маркетинг практикумы : оқу құралы / С. Р. Есімжанова. - Алматы : Экономика, 2016. - 213, [1] б.

Есімі ұранға айналған Бөрібай батыр : 1699-1760. - Алматы : Ғылым ордасы, 2013. - 138, [2] б. : ил., фот.

Есмағамбетов, К. Түркістандық әскери тұтқындар = Туркестанские военнопленные / К. Есмағамбетов ; Арыс қоры [және т.б.]. - Алматы : Арыс, 2019. - 292, [2] б.

Жамбыл облысы – 80 жыл : 1939-2019 / [авт.: Н. Қожамарова, Р. Мақұлбек]. - Алматы : Өнер, 2019.

- 262, [4] б.: ил., фот.

Жанданған тарих іздері = Ожившая память истории : Жезқазған тарихи-археологиялық музейі / [ред. З. Чумакова ; қазақ тіл. ауд. Ш. Ибадатұлы]. - Жезқазған : Полиграфия АСАР, 2013. - 288 б.:

ил.

Жастар және әлеуметтік желідегі зорлық экстремизм: зерттеулерді салыстыру / С. Алава, Д. Фрау- Мейгс, Г. Хасан [және т.б.] ; Білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі БҰҰ. - Париж : Юнеско, 2019. - 168 б7

Жезқазған 1954-2019 : энциклопедия / [бас ред. С. С. Нұрлыбаева ; жауапты ред. Ғ. Е. Ештанаев]. - Алматы : Орхон, 2019. - 608, [4] б.: фот., ил.

Жеменей, И. Мұхамед Хайдар Дулат (1499-1551) тарихшы – қаламгер : монография / И. Жеменей.

- Алматы : Зерде, 2007. - 350, [2] б.

Жолдасов, С. Бұ пәни мен о бақи хикаялары / С. Жолдасов. - Алматы : ҚАЗақпарат. - 2002. - 2-кітап. - 178, [2] б.

Жолдасов, С. Қазақстанның оңтүстік өңірінің тарихы (көне заманнан бүгінге дейін) / С. Жолдасов

; [ред. Қ. Өтеубай]. - Алматы : Үш қиян, 2009. - 413, [1] б.

Жумадилова, А. К. Экологиялық ресурстану : оқу құралы / А. К. Жумадилова ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. Тараз өңірлік ун-ті. - Тараз : Dulaty university, 2022. - 138 б.

Избасарова Г. Б. XVIII ғасырдағы қазақ-башқұрт ара қатынастарындағы саяси және этникалық үрдістер / Г. Б. Избасарова. - Ақтөбе : ПринтА, 2008. - 231, [1] б.

Иманбекова, Б. Қайшылықты кезең қайраткері / Б. Иманбекова. - Алматы : Қыздар ун-ті баспасы, 2017. - 206 б.

Исабеков, Д. Жеті томдық шығармалар жинағы / Д. Исабеков. - Алматы : Атамұра. - 2012. - 1-том : Роман, эссе, повесть. - 406, [1] б.

Исабеков, Д. Жеті томдық шығармалар жинағы / Д. Исабеков. - Алматы : Атамұра. - 2012. - 2-том : Повестер. - 398, [2] б.

(10)

Исабеков, Д. Жеті томдық шығармалар жинағы / Д. Исабеков. - Алматы : Атамұра. - 2012. - 3-том : Повестер, аудармалар. - 318, [2] б.

Исабеков, Д. Жеті томдық шығармалар жинағы / Д. Исабеков. - Алматы : Атамұра. - 2012. - 4-том : Әңгімелер. - 366, [1] б.

Исабеков, Д. Жеті томдық шығармалар жинағы / Д. Исабеков. - Алматы : Атамұра. - 2012. - 5-том : Пьесалар. - 349, [3] б.

Исабеков, Д. Жеті томдық шығармалар жинағы / Д. Исабеков. - Алматы : Атамұра. - 2012. - 6-том : Пьесалар. - 319, [1] б.

Исабеков, Д. Жеті томдық шығармалар жинағы / Д. Исабеков. - Алматы : Атамұра. - 2012. - 7-том : Пьесалар. - 270, [2] б.

Калила мен Димна кітабы : әңгімелер / [құраст.: С. К. Майлыбай, С. К. Нұғыман ; жауапты ред.

Т. Әкімұлы ; ауд. Д. М. Абдрахманов]. - Астана : [б. ж.], 2018. - 304 б.

Кенжебаева, А. Т. Жаңартылған білім мазмұны жағдайында бастауыш мектеп мұғалімінің дидактикалық даярлығын жетілдіру : оқу құралы / А. Т. Кенжебаева, А. М. Заурбекова ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. Тараз өңірлік ун-ті. - Тараз : Dulaty university, 2022. - 210 б.

Кәрібаев, Б. Қазақ хандығының күшеюі : XV ғ. соңғы – XVІ ғ. алғашқы ширектері / Б. Кәрібаев ; жауапты ред. Б. Е. Көмеков. - Алматы : Сардар, 2015. - 173, [3] б. : сур. - Библиогр.: 148-156.

Қазақ батырлары : танымдық жинақ. - Алматы : Айғаным, 2016. - 146, [2] б. - (Ұлы даланың дара тұлғалары).

Қазақ газеті : 1914 жыл. № 45-92 / "Арыс" қоры ; [жауапты ред. Ғ. Әнес]. - Алматы : Арыс, 2018. - 491, [5] б.

Қазақ Елі және ел басқарудағы билер дәстүрін жаңғырту (Қожбанбет би тағылымы : XVII ғасырдағы Қазақ хандығының әлсірей бастаған шағында өзінің әділ билігімен, өнегелі қарекетімен аты шыққан, жоңғар шапқыншылығы басталғанда батырлығымен даңққа бөленген Сүйерқұлұлы Қожбанбет бидің тағлымын танып-білуге арналған респ. ғылыми-практикалық конф. материалдары, Алматы, 20 маусым, 2014 ж. / [Ш. Ш. Уәлиханов атын. тарих және этнология ин-ты және т. б.] ; ред.

алқа: Х. Әбжанов және т. б.] ; ред. Ә. Тарақов. - Алматы : Leader offset printing, 2014. - 164 б.

Қазақ елінің тарихы : Қазақ КСР-нің Ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі тарихы 1943 жылғы басылым / [жауапты ред. И. Дмитрова]. - Өңд. 3-бас. - Алматы : Болатхан Тайжан қоры, 2012. - 679, [3] б.

Қазақ жеріндегі саяси-құқықтық мемлекеттердің қалыптасу тарихы : Алтын Орданың 750 жылдығы аясында өткізілген респ. ғылыми-теориялық конф. жинағы / [жауапты ред. Қ. Ж. Әуезов

; ред. алқа: Т. Н. Бүкіров және т.б.]. - Алматы : Орхон, 2020. - 431, [1] б.).

Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік архивінің жеке тектік қорлары бойынша жөнсілтемесі (1959-2009) / ҚР Мәдениет және спорт м-гі. - Алматы : [б. ж.]. - 2021. - 1-том. - 575, [1]

б.

Қазақстан Республикасының еңбек құқығы : оқу құралы / А. А. Аралбаева, Э. Б. Курманалиева, А. Б. Бекенова [және т.б.] ; ҚР Білім және ғылым м-гі, сый М. Х. Дулати атын. ТарМУ. - Тараз : Dulaty university, 2022. - 236, [1] б.

Қазақстан республикасының мемлекетттік билік органдары (1991 ж. 16 желтоқсан – 2001 ж. 1 қаңтар) : анықтамалық / ҚР Президентінің мұрағаты ; ғыл. кеңесші Г. Сапарғалиев. - Алматы : Эдельвейс, 2004. - 702, [2] б.

Қазақстан-Қытай: тату көршілік пен өзара тиімді ынтымақтастықтың үш онжылдығы = Казахстан-Китай: три десятилетия добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества : Басылым Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 30 жыл толуына арналады : 1992-2022 / [жалпы ред. басқ.

Т. Т. Шаймергенов]. - Нұр-Сұлтан : Prime Interprise, 2022. - 486, [2] б. : фото сур.

Қазақстанның заманауи мәдениетінің белгілері мен символдары атласы: Қазақтың тарихи тұңғыш жүз тұлғасы : танымдық-анықтамалық жинақ / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; [құраст.:

А. Р. Масалимова және т.б.]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2020. - 192, [3] б.

Қазақстанның орта ғасыр тарихы хрестоматиясы (VI-XIX ғғ.) = Хрестоматия по средневековой истории Казахстана (VI-XIX вв.) / [ред. алқа: М. Қ. Әбусейітова және т.б.] ; [ред. алқа:

(11)

М. Қ. Әбусейітова т.б.]. - Алматы : "Шығыс пен Батыс", 2020. - 340, [4] б. - (Ұлы дала тарихы мен мәдениеті).

Қазақтың қайсар қайраткері – Жұмабек Тәшенев / ҚР Білім және ғылым м-гі және т.б. ; [бас ред.

Б. Ғ. Аяған]. - Алматы : Елтаным баспасы, 2015. - 158, [1] б.: ил.

Қазыбек, М. Дауылда туған дарын / М. Қазыбек. - Алматы : [б. ж.], 2011. - 203, [1] б.

Қазыбек, М. Қойбек би : эссе / М. Қазыбек. - Алматы : Мирас, 2019. - 279, [1] б.

Қайраткер Қабылбек Сарымолдаев / [құраст. Б. Данияров]. - Алматы : [б. ж.], 2011. - 347, [5] б.:

ил.

Қайыркен, Т. З. Көне түркі ескерткіштеріндегі қытай жазбалары (VII-XIV ғғ.) : монография / Т. З. Қайыркен ; [бас ред. З. О. Дүкенбаева]. - Өскемен : Рекламный Дайджест, 2008. - 336 б.

Қалиұлы, С. Өмірі өнегелі тұлғалар / С. Қалиұлы. - Алматы : [б. ж.], 2019. - 272 б.

Қара, Ә. Қазақтардың Түркияға көші : Қожан уәзір ақсақалдың ауызша деректері / Ә. Қара ; Л. Н. Гумилев атын. ЕҰУ жанындағы «Отырар кітапханасы» ғылыми орталығы. - Алматы : Орхон, 2016. - 128, [1] б.: ил.

Қаржани, З. С. Ұрпақтар ұғымына / З. С. Қаржани ; [ред. Б. И. Ибраев] ; Оңтүстік Қазақстан Шежіре қоры. - Шымкент : Кітап, 2010. - 231, [1] б.

Қасиетті Орбұлақ : тарихи жинақ / [құраст. Б. Нұржеке-ұлы]. - Алматы : Жалын баспасы, 2018. - 491, [7] б.

Қаупынбайұлы, Т. Қыран тағдыр : Жарық жұлдыз туралы жыр / Т. Қаупынбайұлы. - Алматы : Білім, 2003. - 256, [2] б.

Қизатұлы, Н. Жан шуақ : фотожинақ / Н. Қизатұлы ; [жоба жетекшісі М. Ізбасар ; ред. Т. Сүйінбай].

- Алматы : Ұлағат, 2020. - 282 б. : фото сур.

Қинаятұлы, З. Қазақ мемлекеті және Жошы хан : тарихи-сараптамалық зерттеу / З. Қинаятұлы. - Астана : Елорда, 2004. - 339, [4] б.

Қожаберген жырау. Елім-ай : дастан / Қожаберген жырау ; [жоба авт. Б. Тұрғараев ; құраст.

Ә. Амангелді]. - Алматы : Зерде, 2015. - 230, [2] б. : +16 фотосур.

Қожамжарова, Д. П. Түркістан өлкесіндегі 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс тарихы (Сырдария және Жетісу облыстарының материалдары бойынша) : монография / Д. П. Қожамжарова ; ҚР Білім және ғылым м-гі, ТарМПИ. - Алматы : Формат-Принт, 2016. - 181, [1] б.

Қойшыбаев, Б. Желтоқсан – Сын : публицистикалық хроника / Б. Қойшыбаев. - Алматы : Рух БГ, 2016. - 359, [1] б.

Қойшыбаев, Б. Ұлттық апатты тану : публицистикалық хроника / Б. Қойшыбаев ; Репрессияға ұшыраған Қазақстан зиялыларының мұрасын зерттейтін "Арыс" қоры [және т.б.]. - Алматы : Арыс, 2019. - 296, [5] б.

Қуандық, Е. XIV және XX-шы ғасырлар аралығындағы қазақ елінің тарихы бойынша лекциялар курсы : ЖОО несие жүйесі бағдарламасымен оқитын студенттерге, магистранттарға арн. балама оқу құралы / Е. Қуандық ; [ред. Б. Т. Сабаз] ; ҚР Білім және ғылым м-гі. - Толықт. 2-бас. - Алматы : Дәуір, 2015. - 519, [1] б.

Құрманбайұлы, Ш. Абай тілінің ерекшеліктері / Ш. Құрманбайұлы, М. Әділов ; ҚР Білім және ғылым м-гі [және т.б.]. - Алматы : Сардар, 2020. - 380, [3] б.

Қыдырәлі, Д. Ұлы дала тарихы / Д. Қыдырәлі ; [ғыл. ред.: О. Смағұлов, Б. Көмеков] ; Халықаралық Түркі академиясы. - Алматы : Ғылым, 2018. - 431, [1] б.

Қытайтанудың методологиялық мәселелері : Қытайтанудың методологиялық мәселелері, республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 25.11.2016 / Әл-Фараби атын.

ҚазҰУ [және т.б.] ; [ред. алқа: С. Ж. Сапанов, Д. А. Мадиев]. - Алматы : Асыл кітап, 2016. - 192, [2]

б. - (Қытайды зерттеу ; № 5).

Макашкулова, Г. Б. Психологиялық кеңес беру : оқу құралы / Г. Б. Макашкулова ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. Тараз өңірлік ун-ті. - Тараз : Dulaty university, 2022. - 111 б.

Мамырұлы, К. Қазақ халқының жоңғар басқыншыларына қарсы күресі / К. Мамырұлы ; [жауапты ред. Ж. К. Қасымбаев] ; ҚР Ұлттық ҒА және т.б. - Алматы : Ғылым, 1994. - 264, [2] б.

Махат, Д. А. Баспасөз: Сталиншілдіктің Қазақстанда орнығуы (1925-1956 жж.) : монография / Д. А. Махат ; ҚР Білім және ғылым м-гі, Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Астана : Ана тілі – Ата тарих, 2007. - 526, [2] б.

(12)

Мәдиева, Г. Б. Когнитивтік лингвистика теориясы : оқу-әдістемелік құралы / Г. Б. Мәдиева, А. Қ. Таусоғарова, А. М. Досанова ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2014. - 62, [1]

б.

Мәмбетов, Ж. Зейнолла Сәніктің шығармашылық мұрасы : монография / Ж. Мәмбетов ; С. Демирел атын. ун-т. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 266 б.

Мәмбетов, Ж. Көркемдік таным таразысы / Ж. Мәмбетов. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2022. - 322, [1] б.

Мәңгілік елдің жыршысы : тарихи-танымдық жинақ / [жоба жетекшісі Б. Тұрғараев ; ред. алқа:

А. Тасболатов және т.б. ; құраст.: Ж. Сүлейменов, Ә. Амангелді]. - Алматы : Зерде, 2014. - 468, [4]

б.

Молдабаева, Ұ. Е. Замана сыры / Ұ. Е. Молдабаева. - Тараз : Формат-Принт, 2014. - 507 б.

Момышұлы, Б. Қанмен жазылған кітап / Б. Момышұлы ; ауд. М. Қазыбек. - Алматы : [б. ж.], 2010.

- 333, [3] б.

Мунасипов, С. Е. Былғары бұйымдарының технологиясы : оқулық / С. Е. Мунасипов ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. Тараз өңірлік ун-ті. - Толықт., қайта өңд. 2-бас. - Тараз : Dulaty university, 2022. - 217, [1] б.

Мұса Шорманұлы : 200 жыл / авт., бас ред. А. Нухұлы. - Павлодар ; Баянауыл : ЭКО, 2019. - 189, [1] б.

Мұхамедов, М. Б. Қазақстан әлемдік қауымдастықта / М. Б. Мұхамедов. - Алматы : Жоғары аттестациялық комиссияның баспа орталығы, 2000. - 327, [1] б.

Мұхатова, О. Х.. Жеке қор құжаттарының деректік маңызы : оқу құралы / О. Х. Мұхатова, А. С. Ысқақ, А. Х. Максымканова ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 155, [1]

б.

Мырзабеков, Б. Аманат : роман / Б. Мырзабеков. - Нұр-Сұлтан : Кәусар, 2020. - 379, [3] б.

Нартбаев, Ш. Ж. Тәуелсіз Қазақстан тарихнамасының негізгі теориялық және тарихи мәселелері : оқу құралы / Ш. Ж. Нартбаев. - Шымкент : Оңтүстік Полиграфия, 2013. - 202 б.

Ноғайбаева, М. С. Қазақстан аумағындағы ХІІІ-ХV ғасырдың алғашқы жартысындағы этносаяси үдерістер : монография / М. С. Ноғайбаева ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015.

- 186, [2] б. - Библиогр.: 182-186 б.

Нурлыбаева, А. Н. Коллоидтық химияның есептер жинағы : оқу құралы / А. Н. Нурлыбаева ; ҚР Білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. Тараз өңірлік ун-ті. - Тараз : Dulaty university, 2022. - 142 б.

Омарбеков, Т. 1929–1931 жылдардағы халық көтерілістері : зерттеу / Т. Омарбеков ; Репрессияға ұшыраған Қазақстан зиялыларының мұрасын зерттейтін Арыс қоры. - Алматы : Арыс, 2018. - 475, [2] б.

Омарбеков, Т. Ашаршылық / Т. Омарбеков. - Алматы : Арыс, 2019. - 75, [3] б.

Омарбеков, Т. Қазақ мемлекеті : қағанаттар, ұлыстар мен хандықтар баяны : монография / Т. Омарбеков. - Алматы : Хантәңірі, 2017. - 339 б.: сур. - Библиогр.: 329-340 б.

Омарбеков, Т. Республикалық мерзімді басылымдардың – Қазақстандағы күшпен ұжымдастыруды жүзеге асырудағы ықпалы (1929-1941 ж. ж.) / Т. О. Омарбеков, Ғ. А. Мырзаметова. - Алматы : Тоғанай Т, 2005. - 199, [1] б.

Оралбайұлы, Ө. Толық шығармалар жинағы / Ө. Оралбайұлы ; [ғыл. ред.: Б. Әбдіғазиұлы, Б. Баймолдаев ; жауапты ред. Ә. Қаженбайұлы ; құраст.: Ф. С. Аубакирова, Ж. А. Арекенова]. - Алматы : Сардар. - 2022. - 1-том : Биобиблиографиялық көрсеткіш. - 351, [1] б.

Ормаханұлы, Ж. Мәңгілік жол / құраст. Ж. Ормаханұлы, С. Тоқтасынұлы. - Алматы : Qazmura, 2019. - 295, [1] б.

Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы : монография / [жауапты ред.: Т. Омарбеков; авт.:

А. Ташағыл және т.б.] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ, Орталық Азияның дәстүрлі өркениеттерін зерттейтін Республикалық ғылыми орталық. - Алматы : Қазақ ун-ті. - 2020. - 5-т. : Түркі өркениетінің бастаулары және қазақтардың этномәдени құндылықтары. - 432, [1] б.

Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы : монография / [жауапты ред.: Т. Омарбеков; авт.:

А. Ташағыл және т.б.] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ, Орталық Азияның дәстүрлі өркениеттерін зерттейтін Республикалық ғылыми орталық. - Алматы : Қазақ ун-ті. - 2020. - 6-т. - 245, [1] б.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

авторларының дала халықтарының жоғары мәдениетінің айғағы болып табылатын ұлы археологиялық олжаларды және басқа да дәлелдерді білмегендіктен болады,

Тілдік норма және оның қалыптануы (кодификациясы): Көптомдық шығармалар жинағы / Рәбиға Сыздықова; ҚР Мәдениет және спорт м-гі, Тілдерді

Қазақ тіліне аударған және алғы сөзін жазған, Жұртбай Т., қазақ тіліне жолма жол және көркем аударғандар, ғылыми түсініктерін жазғандар Мұстафаев

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында ашықтық пен айқындылықты қамтамасыз ету үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартында

«Қолданбалы биология және топырақтану негіздері» пәнінің оқу-дала практикасында биология мамандығының студенттері ғылыми жобалық тәжірибе

ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ Студенттер мен жас ғалымдардың «Ғылым және білім - 2014» атты IX Халықаралық ғылыми конференциясының БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ СБОРНИК

2005-2006 жылдар аралығында музей ҚР Білім және ғылым министрлігі мен Мәдениет және ақпарат министрлігі тарапынан қолдау тапқан мына тақырыптағы ғылыми жобалар бойынша жұмыс істеді:

СПОРТ Қазақстан Республикасы аумақтарын кешенді дамыту стандарты / ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму м-гі [және т.б.]; ауд.. Қазақстан Республикасы аумақтарын кешенді дамыту