• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Медешова А.Б., Габдуллаев Д.Г.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Медешова А.Б., Габдуллаев Д.Г."

Copied!
259
0
0

Толық мәтін

Жапондық абакус – соробан 15-16 ғасырларда пайда болды. ғасырда, ал Ресейде «шот» деген атпен абакус 16-17 ғасырларда тарала бастады.

ЭЕМ-нің даму кезеңдері

Дербес компьютер

Қазіргі уақытта шетелде кең таралған компьютерлік модельдер Pentium және Pentium-Pro микропроцессорлары бар IBM ДК болып табылады. Салмағы мен өлшемінің азаюы NOUTOP, NONOBOOK және HANDHELD деп аталатын компьютерлердің шығуына әкелді.

Компьютерлер жіктемесі Компьютердің маңызды сипаттамалары

Микропроцессордың дербес компьютерлер дамуындағы орны Микропроцессор (МП) дербес компьютердің (алдағы уақытта

ТАРАУ. КОМПЬЮТЕРДІҢ АРИФМЕТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ Компьютердің арифметикалық негізі математика курсынан таныс

 • Санау жҥйелері
 • Бiр санау жҥйесiнен екiншi санау жҥйесiне ауысу
 • Екілік санау жҥйесiнде арифметикалық амалдар орындау Екілік санау жҥйесінде қосу амалы мынадай кестеге сәйкес
 • ЭЕМ-нің типтік логикалық тҥйіндері
 • Логикалық элементтердің электрондық іске асырылуы Егер кҥрделі логикалық операция берілсе, онда схемалар
 • Қосындылағыш
 • Шифратор және дешифратор
 • Санауыш

ЖӘНЕ‖ арқылы суреттелген операция конъюнкция (лат. conjunctio – жалғау) немесе логикалық көбейту деп аталады, оны -& («амперсанд»),  •, x, және, және арқылы белгілейді.

ТАРАУ. ДЕРБЕС КОМПЬЮТЕРДІҢ АППАРАТТЫҚ КОНФИГУРАЦИЯСЫ

Дербес компьютердің ішкі қҧрылғылары

1994-1995 жылдары дербес компьютерлерге қосылған 5,25 дюймдік дискілерге арналған диск жетегі алынып тасталды және оның орнына бірдей көлемдегі CD-ROM дискілері ауыстырылды. Мультимедиялық ақпарат (графика, музыка, бейне) үшін деректердің үлкен көлемі тән, сондықтан CD-ROM дискілері мультимедиялық ақпараттық құралдарға жатады. USB-дискілер компьютердің USB портына тікелей қосылады, олар тым ықшам, өлшемі мен пішініне байланысты олар көбінесе «дискілер» деп аталады.

Дербес компьютердің сыртқы қҧрылғылары

ТАРАУ. СЫРТҚЫ ҚҦРЫЛҒЫЛАРДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Енгізу қҧралдары

Дәл қазір USB шинасына қосылу әдісі ыңғайлы, барлық заманауи аналық платаларда USB порттары бар.

Шығару қҧрылғылары

 • Принтер
 • Плоттер

Әдетте, матрицалық принтердің нүкте өлшемі 0,25 мм және тік ажыратымдылығы (бет бойымен) секундына 180 нүкте. дюйм (дюйм).

Ақпаратты сақтау қҧрылғысы

Акустикалық дыбыс зорайтқыш

Ол «Busicom» процестерімен танысып, 12 күрделі мамандандырылған микросұлбаның орнына бағдарламаланатын әмбебап микропроцессорды құру туралы тамаша идеяны ұсынды. 1974 жылдың сәуір айында «Intel» компаниясы жаңа серпіліс жасап, дүние жүзінде бірінші «Intel 8080» процессоры дүниеге келді. 16-биттік және 32-биттік Pentium) МП-лар бірте-бірте жетілдіріліп келеді, оның сәйкес бағдарламалық жасақтамасы генерациясы пайдаланушы компьютерлерінің көпшілігінің «миы» болып табылады.

Микропроцессордың iшкi қҧрылымы Микропроцессордың негiзгi функцияларына

Жадысы бар микропроцессордың жҧмысы. Адрестеу әдістері МП адрестi кеңiстiгі ақпаратты алатын немесе жіберетін ЖЕСҚ-

Ол 16 разрядты регистр арқылы 20 биттік адресті алуға және осылайша ЖЖҚ көлемін 64 кбайттан 1 Мбайтқа дейін арттыруға арналған.

Мәліметтер форматы

Ҥзілістерді ӛңдеу

Микропроцессордың сыртқы қҧрылғылармен жҧмысы Бҧл тақырыпта МП-ң сыртқы қҧрылғыларға қалай ақпаратты

PDP типті процессорлардың командалар жҥйесі

Rn оқылғаннан кейін ол 1-ге артады. Rn оқылмас бұрын 1-ге кемиді. Мысал ретінде MOV(R1)+, R0 нұсқаулығын орындауды қарастырайық.

ТАРАУ. МИКРОКОМПЬЮТЕРДІҢ ОҚУ МОДЕЛІ

 • Оқу микрокомпьютерінің қҧрылымы
 • Командалар жҥйесі
 • Мәліметтерді адрестеу
 • Сыртқы қҧрылғылармен жҧмыс
 • Бағдарлама мысалдары
 • Е-97 бойынша кейбір анықтама мәліметтер А. Процессордың командалар жүйесі

Мұндай TESK BIOS жүйесінде (ағылшын тілінен аударылған негізгі енгізу-шығару жүйесі) және құрылғыға кіретін перифериялық құрылғылардың арнайы түрі бар. Нұсқауды орындаған кезде E97 процессоры R2 деп белгіленген 30-шы ұяшықтағы санды R3-тегі 6 мәніне қосады және R3-ке операцияның нәтижесін 16 деп енгізеді. RS адресациясымен басқа команда жазайық:. 20)+R1=>(20) келесі операцияны орындайды: R1 мәні 20-шы жады ұяшығында сақталған санға қосылады.

ТАРАУ. КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕР 8.1 Желі туралы алғашқы тҥсінік

Желі топологиясы

Желілік бағдарламалық және техникалық қҧралдар Компьютерлік желі архитектурасына қажетті бағдарламалық

Интернеттің негізгі тҥсініктері

Интернет 1969 жылы АҚШ-та осы елдің Қорғаныс министрлігінің тапсырысы бойынша салынған ARPANET желісінен пайда болды.

2-БӨЛІМ. КОМПЬЮТЕР АРХИТЕКТУРАСЫНЫҢ

ПРАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Компьютерде жҧмыс істеу

Компьютер қҧрастырушының аспаптары мен қҧрал- саймандары

Компьютерді қҧрастыру және бӛлшектеу

Компьютерді жаңғырту

Жаңарту келгенде оның орнына екі жақты және екі жақты DVD дискілерін заманауи талаптарға сай жаза алатын DVD дискісі орнатылды. Жүйе жұмысын стандартты Windows Vista/Seven орнату құралымен немесе басқа сынақ бағдарламаларымен тексеруге болады: BurnIn Test Pro, SiSoftware Sandra, 3DMark, т.б. Windows Vista жүйесінде өнімділікті тексеру жүйесі компьютерде орнатылған құрылғылардың өнімділік индексін тексеретін құрал болып табылады.

Ақауларды анықтауға арналған BIOS қҧралдары

Кейде LPT қосқышына қосылатын, бейне шығысы және қуат көзінің күйін және кейбір электрлік сигналдарды көрсететін индикаторлары бар арнайы POST карталары бар. Компьютер істен шыққан кезде, POST картасы құрылғысына берілген кодты пайдаланып, аналық платада орнатылған BIOS түріне байланысты POST кодының мағынасын ашуға болады.

Дыбыстық сигналдар

Мәтіндік сигналдар

7 ҥзілімдердің

 • Ақаулықтарды іздеу және жоюдың негізгі бағыттары Диагностикалық бағдарламалар
 • Профилактикалық шаралар бағдарламасы Желдеткіштер
 • Қауіпсіздік техникасы
 • Жҥйелік блоктың қорабы
 • Процессорды жаңғырту
 • Жҥйелік тақшаны таңдау
 • Жадтың қателерін жою
 • Ақпарат жинақтауыштар Иілгіш дискілер диск-жетегі
 • Бейнекартаның ақаулары
 • Дыбыстық карта және акустикалық жҥйе
 • Қоректендіру блогы
 • Антивирустік тексеріс
 • Реестрді тазарту
 • Деректерді мҧрағаттау және қалпына келтіру

Сыртқы сынақты орындау жұмыс істемесе, компьютерді бастапқы қалпына келтіру үшін BIOS CMOS жүйесін өшіруге болады. Егер POST бағдарламасы ешқандай дыбыстық сигнал бермесе, монитор экраны қара болып қалады және сыртқы сынақты орындау ешқандай нәтиже көрсетпесе, құлыптан шығудың бір жолы - BIOS параметрін қалпына келтіруге тырысу. Оның басты ерекшелігі - қосымша биік корпус (50x20x45 см.), ол Mini Tower корпусына қарағанда 5,25 дюймдік бөліктерді бір бөлікке салуға мүмкіндік береді.

USB портының маңызды ерекшелігі Plug and Play технологиясы болып табылады, USB портына қосылған барлық құрылғылар компьютерде автоматты түрде бейнеленеді, яғни пайдаланушыға драйверлерді орнатудың қажеті жоқ. Сонымен қатар, USB портында «ыстық» қосылу мүмкіндігі бар: жабдықты жұмыс істейтін компьютерге қосуға болады. Барлық пайдаланушы параметрлері сақталған BIOS Setup арқылы жұмыс істейтін CMOS батарея жады.

Қазіргі компьютерлер CD/DVD дискісінсіз жұмыс істей алмайды; барлық ақпарат DVD дискісіне оқу және жазу үшін пайдаланылатын оптикалық дискілер арқылы таратылады. Егер ықшам дискінің өлшемі 650-700 МБ болса (кейде 800 МБ табылған), DVD өлшемі екі қабатты және екі жақты диск болса, 17 ГБ-қа дейін жетуі мүмкін. Бір қарағанда, DVD дискісі компакт-дискілерге арналған ықшам дискіге ұқсайды.

DVD дискісін оқу үшін, әрине, DVD дискісі қажет, бірақ DVD технологиясының жұмысы CD технологиясының жұмысының болашақ дамуы болып табылады, DVD дискісі әртүрлі форматтағы «ескі» компакт-дискілермен жұмыс істей алады. Бүгінгі таңда DVD дискілерінің бағасы арзандады, сондықтан барлығы бірдей сатып ала алады, ал CD дискілері нарықтан жоғалып барады. Жаңа түрлері екі жақты DVD өлшемі болып табылатын 16 ГБ дейінгі ақпаратты тасымалдай алады.

USB 2.0 функционалдығымен жұмыс істейтін қазіргі заманғы жоғары жылдамдықты USB жад үлгілері деректерді 30 МБ/с жылдамдықпен жіберуге және 20 МБ/с жылдамдықпен жазуға мүмкіндік береді. Мысалы, DVD дискісі мен қатты диск бір IDE арнасына қосылған болса, файлдарды ықшам дискіден қатты дискіге көшіру екі есе артады (контроллер алдыңғы операция аяқталмайынша ешбір құрылғы ақпарат алмасуды бастай алмайды). Мысалы, DVD дискісі зақымдалған дискіні оқуға әрекеттенсе, HDD бұл уақытта қол жетімді болмайды, содан кейін жүйе қатып қалғандай көрінеді.

Көптеген құрылғыларды (15-ке дейін) пайдалану, IDE-ден айырмашылығы, сіз бірнеше SCSI контроллерін (әдетте төрттен көп емес) орнатуға болады. Бұл бағдарламамен Intel Pentium 4,3 ГГц процессоры, GeForce 6800 бейне картасы, 1 ГБ жедел жады, қатты диск, CD және DVD дискісі бар компьютер 380 Вт максималды жүктемені пайдалана алады.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Елемесовтыц редакциясымен. Жэне кеден тарифын реттеу, твлемакы балансы жайында т.б. б1рнеше окулыктар шыкты. Кдз1р университет баспасында осы оку

«Investigation of the radiological Situation in the Northern Region of the Semipalatinsk Nuclear Test Site - SEMIRAD-2 SfP 980906» (2004-2008), сонымен

Катты заттардын орташа атомдык тузшу Гиббс энергиясы баска термодинамикалык сипаттамалармен катар туртан фундаменталды тусшжтердщ б1р1 екеш корсетшдк

Қазіргі қазақ тілі: сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисі: жоғары оқу орындары филол..

Ободной краевой задаче для обобщ енной системы Коши- Римана //Математика и механика: Тезисы докладов пятой Казахстанской межвузовской научной

Сонымен қатар білімді адам өзі де сол оркестрде белгілі бір аспапқа ие болып, жақсы ойнап, ұн қосады, сөйтіп жалпы мəдениет байлығына өзі де үлестес болады ал бұл

Зерттеу дара бидай бидай нанынын рецептурасына бірінші сурыпты бидай уны- нын массасына шадданда 5;10;15;20% зыгыр уны жэне 0,5% куріш дауызынан

[r]