• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Министерство внутренних дел Республики Казахстан"

Copied!
344
0
0

Толық мәтін

34; Директивы по управлению экономикой» сформулированы так: «согласно приказу фюрера должны быть приняты все меры для немедленного и полного использования оккупированных территорий в интересах Германии, все меры, которые могут помешать достижению этой цели, должны быть отложены или полностью отменены» [1]. С 2010 по 2019 год в регионе проведено сейсмоусиление 55 жилых домов, 34 объектов образования, 7 объектов здравоохранения, 12 дошкольных учреждений, 8 общественных и промышленных зданий. При этом часть Территория, на которой расположены 34 населенных пункта (2345 домов и 25 объектов, около 12 000 человек), протяженностью 5 км, подвержена селевым выбросам.

Мысалы, қайта құру аясында Азаматтық қорғаныстың әскери бөлімдері Ұлттық ұланның қарулы күштерінің құрамына енгізілді, ал «Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы туралы» заңға «Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы туралы» заңда азаматтық қорғаудың әскери бөлімдері мемлекеттік қызметшілерді қорғау жөніндегі шараларға қатысу міндеті енгізілді. салдарын жою. табиғи, техногендік және әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлар [4]. 2016 жылы Ұлттық ұланның Бас қолбасшысы «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланын пайдалану» деген болатын. 2017 және 2018 жылдардың деректерін салыстыратын болсақ, су қорының көлемі дерлік бірдей, бірақ іс жүзінде Жабай өзеніндегі су деңгейінің ең жоғары шегіне 15 жылы жеткенін ескерсек, өту көлемі мен судың максималды деңгейі айтарлықтай ерекшеленеді. 2017 жылы, 2018 жылы 3 күннен кейін.

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті төрағасының 2016 жылғы шешімімен бекітілген Ақмола облысының қауіпсіздік паспорты 2019 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша түзетілді. Кейінгі жеке дозиметриялық мониторинг жинақталған сыртқы радиацияны көрсетті. 10 жыл бойы дозалар 100 мЗв-тан 3%-ға ғана жоғары болды [5, 6]. 1991 жылы қыркүйекте «Чернобыль апатынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы» КСРО Заңы күшіне енді.

Бұл заң «жәбірленушілерді» радиацияның денсаулыққа нақты қауіп-қатеріне және алынған сәулелену дозасына қарамастан әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етті. Есептер бойынша, апаттан кейінгі жиырма жыл ішінде жинақталған Чернобыль дозасы қатаң бақылау аймағының 150 мың тұрғынында, оның ішінде Қазақстанда шамамен 20 мың адамда табиғи ортада жинақталған дозадан (~50 зивнрт) салыстырмалы немесе сәл жоғары болды. . . Чернобыль атом электр станциясындағы апаттан кейінгі қалыптасқан радиациялық жағдайлар, сондай-ақ ядролық өндірістің жоспарланған радиациялық жағдайлары тек табиғи және медициналық көздер үшін ғана емес, сонымен қатар зиянды химиялық заттар, соның ішінде канцерогендер үшін де «аса қауіпті» санатқа жатады.

Ядерная и радиационная опасность на объекте «Укрытие» / Теоретические и прикладные вопросы науки и образования: сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции 31 августа 2013 г.: в 5 частях. Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН / Наука и образование / Общественная информация / Чернобыль / Чернобыльский саркофаг / Ядерное топливо в укрытии [Электронный ресурс]. Азаматтык коркау саласында Казахстан Республики Костанай лысина белая возьми мекемелерин большой алушыларын даярлау "Омир тиршілігинін кауіпсіздік негіз дері" оку курсын менгеруден басталады, ол миндетти болып бас муттадинишхани "сын" нберинде иске асырлади.

34 «Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері» Қостанай облысының барлық бастауыш, бастауыш және орта білім беру ұйымдарында оқытылады. шешімімен баспаға ұсынылған «Қазақстан Республикасының жалпы білім беру ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы» әдістемелік. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Ғылыми кеңесінің Ішкі істер министрінің 20.04.2015 жылғы «Ақпараттық, білімді насихаттау және мамандарды даярлау қағидаттарын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес азаматтық қорғау» білім беру ұйымдарында өрт және басқа да төтенше жағдайлар кезіндегі мектеп қызметкерлерінің іс-әрекеттерін өңдеу, өрт сөндіру-тактикалық оқу-жаттығулар өткізіледі [3].

Қосымша төтенше жағдайлар департаменттері облыстағы білім беру ұйымдарына «Өрт, мұз қату кезіндегі адамдарға әрекет ету және олардың арасындағы әрекеттер» және т.б.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ

Четыре года назад - 23 июля 2015 года в городе Алматы произошел сель, в ходе ликвидации которого было эвакуировано более 1000 человек, полностью разрушено 80 жилых домов, в среднем проведена ликвидация последствий ЧС. заняло около трёх месяцев, причинённый ущерб составил десятки миллиардов тенге[4] . Для борьбы с селями на начальном этапе в планы были включены такие решения, как проектирование и строительство защитных селевых сооружений для защиты работников конкретных хозяйственных объектов в 50-60-е годы прошлого века, а также Генеральная схема защиты от селей. Лавины и оползни были разработаны также в 1960-е и 1970-е годы, Комплексная схема защиты населенных пунктов, предприятий и плодородных земель от селей и оползней в 1970-1980-е годы, Комплексная схема мер против селей и лавин в 1990-е годы. Возведено и находится в эксплуатации более 80 инженерно-технических сооружений, в том числе 21 селевая дамба, 59 линейных сооружений: береговая защита, дамбы, каналы, дамбы низкого давления и оборонительный комплекс города Нур-Султан. от наводнения от паводковых вод реки Есиль.

Однако, несмотря на принятые профилактические меры в городе Алматы и Алматинской области, в 2018 году было зафиксировано пять селей и четырнадцать оползней [6]. По данным Казселезащиты, в Казахстане насчитывается более 1000 селевых центров, на территории которых расположено около 160 населенных пунктов с населением более 150 тысяч человек. В 70% случаев основными причинами образования селей являются интенсивные осадки, в остальных 30% - прорывы окололедниковых озер, а также подпрудных озер и искусственных водоемов.

Система радиосвязи RoIP представляет собой новый сегмент универсальной системы связи, преобразующий радиосигналы абонента в цифровые данные для передачи по IP-сети и обратного преобразования на стороне другого абонента [1]. Протоколы радио по IP (RoIP) обеспечивают передачу голоса по интернет-протоколу (голос по IP) по сетям двусторонней радиосвязи. Система состоит из рабочего места диспетчера и удаленных радиостанций, подключается к IP-сети через RoIP-шлюз (рис. 1), что позволяет обеспечить устойчивую радиосвязь с объектами со сложной инфраструктурой и топологией, объединить несколько групп пользователи, использующие разные источники частоты в одной сети, обеспечивают возможность перехода на цифровые системы передачи голоса без замены и обновления абонентского парка радиостанций.

Основой системы являются RoIP-шлюзы, которые позволяют удаленно объединять (через IP-сеть) мобильные и стационарные радиосети в единую интегрированную систему радиосвязи с обменом данными по протоколу IP, позволяя управлять практически любой радиостанцией. прослушивать, передавать речевые сообщения и переключать каналы, реализовывать возможности, значительно превосходящие возможности традиционной радиосвязи [2]. Таким образом, RoIP-шлюз, помимо передачи голосовых сообщений, имеет дополнительные функции для построения сложных систем радиосвязи, учитывает последние тенденции в создании сложных систем радиосвязи на базе IP-сетей для управления и поддержки. информации различных ведомств Министерства. служб чрезвычайных ситуаций и общественной безопасности, а также других организаций, использующих радиосвязь в повседневной деятельности, при проведении спасательных работ. По данным Комитета правовой статистики и специального учета Генеральной прокуратуры РК, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2019 году составляет 11 484 человека[1].

В соответствии с требованиями совместного приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (далее – МЗСР) от 21 сентября 2016 года № 819, Министру инвестиций и развития Республики Казахстан ( (далее – МИД) от 28 сентября 2016 года № 688, Министра внутренних дел Республики Казахстан (далее – МВД) от 21 сентября 2016 года № 919 «При утверждении Правил за оперативное реагирование и оказание своевременной комплексной помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях», приоритет реализации. Совместный приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 21 сентября 2016 года № 819, Министра инвестиций и Развития Республики Казахстан от 28 сентября 2016 года. 3 ноября 2019 года в Иргизском районе Актюбинской области в связи с резким ухудшением погодных условий (мощный снег, ветреный снег, температура -10 С0, ветер, сильный лед, полное отсутствие видимости) произошло стихийное бедствие.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Оценка риска чрезвычайных ситуаций на магистральных нефтепроводах 25 4.1 Этапы оценки степени риска аварий на магистральных нефтепроводах 25 4.2 Основы оценки риска чрезвычайных