• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

н.ә.назарбаев - тәуелсіздік белестері

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "н.ә.назарбаев - тәуелсіздік белестері"

Copied!
336
0
0

Толық мәтін

БIЗ БЉГIН ЋАЙ ЖEРДE ТЏРМЫЗ?

Мұның бәрінің жетекші факторы – халықтың өзі, оның ерік-жігері, жігері, қайсарлығы мен білімі екені анық. Ақпаратты адамдардан жасыруға, басқаруға, оқшаулауға және оқшаулауға әкелетін құпияның қажетсіз және зиянды тәжірибесі. Біз қаншалықты өз мүмкіндіктерімізді пайдалана аламыз, қауіп-қатерден аулақ бола аламыз, мақсаттарымызды көбейтіп, тәуекелдерімізді азайта аламыз - бұл өзіміздің мақсаттарымыз бен басымдықтарымызды қалай белгілеуіміз керек. Бұл біздің уақытша жабуды жүзеге асыруымызға байланысты.

ЋАЗАЋСТАН МЏРАТЫ

Ал ол үшін елбасының саясатын жүзеге асыра ма, болашақ басшыларды алдын ала біліп, ескі жаулықты жеңе алатын кәсіби, парасатты, батыл, ұлтжанды үкімет керек. Даму, қауіпсіздік және барлық азаматтардың мүмкіндіктерін кеңейту - біз құрғымыз келетін елді сипаттайтын негізгі сөздер. Біздің балаларымыз білікті жұмысшылар мен фермерлер, инженерлер, банкирлер және басқа да әуесқойлар, дүкен иелері, дәрігерлер мен дәрігерлер, зауыттар мен фабрикалардың, биржалардың иелері. далар мен спортшылар болады.

Қазірдің өзінде жер бетінде жыл сайын 800 миллион адам аштықтан зардап шегеді, жүздеген миллион адам баспанасыз қалды, миллиондаған адамдар соғыстарда қаза табуда.

ЏЗАЋ МEРЗIМДI БАСЫМ МАЋСАТТАР МEН OЛАРДЫ IСКE АСЫРУ СТРАТEГИЯЛАРЫ

IШКI САЯСИ ТЏРАЋТЫЛЫЋ ПEН ЋOЅАМНЫЃ ТOПТАСУЫ. Ћазаћстанѕа бљгiн жќнe алдаѕы oндаѕан

ИНФРАЋЏРЫЛЫМ, ЌСIРEСE КEЛIК ЖЌНE БАЙЛАНЫС. Oсы шeшушi сeктoрларды џлттыћ

Ынтымаққа жетелейтін серік бұрынғы кедергілерді алып тастап, құмарлық, құмарлық, ерекше мақсат, дін, жас немесе басқа факторларға қарамастан, жағаға шығуы керек.Қиянатты болдырмау - біздің міндетіміз. Жаңа экономикалық жағдайларға төтеп беру үшін мемлекеттік басқарудың тиімділігі мен сапасын арттыру, жеке сектор мен мемлекеттік капиталды қолдау және ынталандыру, олардың белсенділігін арттыру қажет. Егер елдегі инфляция шектен асып кетсе, экономиканың жалпы дәуіріндегі шетел валютасының құны біздің стратегиялық мақсаттарымызға сәйкес келмесе, нақты сектор үшін пайыздық мөлшерлемелер жоғары болса, онда мұндай жеткізу мүмкіндігі жоғалады. Егер ол теріс сипатта болса, біз жақсы мақсаттарға қол жеткізе аламыз. Біз мұны істей алмаймыз.

Шикізат қана үстемдік ететін елге айналмас үшін бізге азық-түлік, энергетика, инфрақұрылым, мұнай және газ өңдеу, химия және мұнай-химия, машина жасау және телекоммуникация қажет.Дәстүрлі өнімде, қызмет көрсетуде туризмді бұрынғыдан да дамыту керек. Табысымыздың тұрақтылығы, келісім-шарттарымыздың жарамдылығы, сондай-ақ кооперативтік басқарудың кепілі осында. Персоналды басқарудың жалпыұлттық жүйесін енгізу қажет, онда олар біздің елде және шетелде мақсатты және тиімді оқытылады, оларды қызмет бағыты бойынша ілгерілетудің тиісті әдісі, ақпараттың бірыңғай тетігі және т.б. Қоғамдық қатынастарды қамтамасыз етуді басқарудың ең маңызды көзі адамның қырағылығы болып табылады.

Ағымдағы жылы шағын және орта бизнесті, шаруа қожалықтарын дамытуға және жұмыс орындарын құруға кемінде 100 миллион АҚШ доллары көлемінде несие беруді қамтамасыз ету. Мектептерді, әсіресе ауылдық жерлердегі мектептерді компьютерлендірудің ауқымды бағдарламасын жүзеге асыруды бастау үшін 1998 жылы осы мақсатқа кемінде 22 миллион АҚШ доллары бөлінсін.

Тарих жќнe тќуeлсiздiк

Монсолдар тұсында бүкіл жергілікті халық араласып, бірігіп кеткен, одан кейінгі Алтын Орда, Ақ Орда, Қызыл Орда тарихы, шын мәнінде, жергілікті халықтардың тарихы.

XXI ѕасырдыѓ салар сынаѕы

Ауытћымалы дљниeдeгi ћауiпсiздiк

Жаңа ғасыр қарсаңында Орталық Азия елдерінің саяси өмір сүру мәселесі емес, оның қауіп-қатерлері мен мүмкіндіктерін қамтитын осы аймақтағы елдің өмір сүру стратегиясы туралы мәселе болып отыр. жер. Шындығында идеология – саяси-экономикалық міндеттерді шешуге адамдардың ынтымақтастығын топтастырып, жұмылдырудың, әлеуметтік сипат, хандық жасаудың уақыт талабына сай тәсілі, бірақ бұл зорлық-зомбылық емес, мемлекет пен оны қолдайтын партиялар. адамдардың ой-өрісіне өркениетті түрде әсер ету тәсілі. Кеңес Одағының өмірден алыс идеологиясының – адамдар одағы теориясының, мемлекет пен адам арасындағы қарым-қатынас тәжірибесінің өкілін еске алайық.

Қазақстанда жергілікті тілді, мәдениетті, мәдениетті, ең соңында тұрмыс пен отбасы мәдениетін дамытуға барынша қолдау көрсетілуде. Бұл жағдайда ол қоғамдық ұйымның ескі формаларын жаңғыртуға, рулық-тайпалық психология жүйесін және 18-19 ғасырлардағы әлеуметтік жүйені жаңғыртуға негізделген. Саяси идеологияның кез келген түрі мүлдем қабылданбайды. Мәселе мынада: Батыстың либералдық идеологиясы Қазақстанға осылайша әкелініп жатыр, сондықтан ұйымдастырушылар сайып келгенде мәдени қозғалысты көк көлікте және саяси формада қайта жандандырғысы келеді.

Бұл жерде көп нәрсе халықтың өзіне, үкіметке, шараны ұйымдастырушыларға және жастармен жұмыс істейтіндерге байланысты. Осындай жағдайда республиканың барша халқы біртұтас. Оның үстіне олар Қазақстан халқын бірлікке шақыруы керек. Жаңа идеологиялық шешімдердің, сондай-ақ негізгі міндеттердің, оның ішінде әртүрлі діндердің басшылығының тиімділігі қатысушылар арасындағы диалогтың сәтті өтуіне әкеледі. Әзірбайжан халқының игілігі үшін біз өзара түсіністік пен ынтымақтастық жолын табу үшін бірге жұмыс істеуге дайынбыз, бұл оның не көрсететініне де байланысты.

Қазір Қазақстанда жасырынып қалу қаупі туралы айтқанда және өткен ғасырдың 30-шы жылдарындағы бақытты оқиғаны еске алғанда екі жас есіме түседі. Мақсатты әлеуметтік саясат негізінен аз қамтылған, көп балалы адамдарға, жұмысшыларға, зейнеткерлерге және студенттерге бағытталған. Саяси майданымыздан кеткен идеология туралы айтқанда, оның институттары мен сол идеологияға қызмет еткен үлкен аппараттың бірігіп кеткенін білеміз.

Экономиканы реформалау барысында үгітшілер мен идеологтардың элиталық топтарына, ең алдымен мемлекеттік қызметшілерге сүйену керек.

БEРEКE БАСЫ — БIРЛIК

Келiспеушiлiк болып, ол шынында да бүкiл елдi ойрандап, көп жылдар бойы ру мен ру арасындағы кикілжің тоқтады. Әлсіз рулар қырылды, ал күшті жау төтеп бере алды. Ел-жұртты асығыстық күйге келтіріп, тізе бүктірді, ымыраға келіп, соған сай билікті берді.» Бұл – ел болып, егеменді ел болып, тәуелсіздік туын тіккен соңғы күн. басқаша ойласақ та ата-баба топырағында басымыз аман, бауырларымыз бірге тұрады Тәңірімізге тағзым.Шштың дана ғұмыры, ел қамын ойлаған адал әйел, оның айтары көп. көшбасшылық, оның отты аузы, оның өткір тілі және оның тынымсыз талпыныс.

Сол кілемнің таразы басына қойылып, «Ахтабан шбірінді, Әлхақ;л Шолама» деген атпен ел жадында ғажайыптың жасалғанына тура 270 жыл болды. Адамның лайықты өмір сүру мүмкіндігін ашатын көптеген нәрселер бар, тіпті Ол қайтыс болған жағдайда да. Ертеде бабамыз осы Ордабасының басына шығып, Арыс пен Бгенге теріскейде, Хазисёртё мен өнерпаз Харатауды жастан ел, ұлт бірлігін жойған. мезгіл-мезгіл.

ÐÓ ÒÓÐÀËÛ

Бiрлeсу принциптeрi

Экoнoмика

Ѕылым, мќдeниeт, бiлiм бeру

Ћoрѕаныс

Экoлoгия

Ал бұл өткенді еске алу, болашаққа көз жүгірту, өзге халықтармен тату-тәтті өмір сүру, олардың мәдениетін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын құрметтеу деген сөз. 1,5 миллионға жуық адам келіп, жабылған әскери нысандар 150 мың адамды қабылдады. Сондай-ақ, Сталиндік жаппай жер аудару жылдарында Хазажалар орыс, украин, неміс, кәріс, шешен және т.б. көп қырылды, өкінішін ұмытпайды деп ойлаймын.

Ассамблея бүгін осында болды, сондықтан ол барлық мәселелерді шешумен, біздің мемлекеттік саясатымызды, оның ішінде мемлекеттік басқару мен реттеу деңгейінде одан әрі жетілдірумен толық айналысты. Негізінде барлық діндердің сенімі, адамдарға сену, жаман мінез-құлықты айыптау, адасқандарды кешіру және басқа пікірге шыдамдылық ұстанымдары бірдей болғандықтан, бұл қынжылтады. Мен бұл салада болып жатқан процестерді, соның ішінде Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде болып жатқан процестерді және ұлтаралық некелердің ықтимал болашағын сол жерде отыр, нақты сипаттама бергім келеді.

Соңғы жылдары біздің Жоғарғы Кеңестің, жұмсартып айтсақ, елдік мақсаттан алшақ, тым ашық-жарқын, тым көп әңгімешіл екені жұртшылыққа белгілі болды. ХVІІІ ғасырдың ортасында ел басына қиыншылық түскенде ұлы Абылайымыз ұлы көсем, білікті дипломат ретінде танылды. 1906 жылы ақпанда Қлихан Бейхановтың тұтқындалғанына қарамастан, екінші жалпы жиналыс шақырылып, оған 150 делегат қатысты.

Сол жылдың 20 наурызында Уақытша үкімет Ресей азаматтарының дініне, наным-сеніміне және саяси көзқарасына байланысты жүріп-тұруына барлық шектеулерді алып тастады. Күні кешегідей 1937-1939 жылдары сотсыз жазалауды жүзеге асырған Шккрим Ћєдайбердиев, Ахмет Байтжорсынов, Міржап Дулатов, Мхамежан Тынышбаев, Мазжан Жмабаев, Санжар Асфандияр. фуллин, Ілияс Жаншгиров , Бейімбет Майлин, Сўтанбек Ћожанов Басқа адамдарды еске алмау мүмкін емес. Тбилисиде, Бакуде, Киевте, Вильнюсте, Мәскеуде және басқа қалаларда осы тектес ғимараттардың барлығы Алматыдан кейін орналасты.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Осими ТТУ, в лице ректора АБДУРАСУЛОВА А.А., именуемые в дальнейшем Сторонами, принимая во внимание экономические, культурные и образовательные связи, а также Соглашения между