• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

Gumilyov Eurasian National University (2)Бас редакторы тар.ғ.д., проф., академик, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының вице-президенті Сыдықов Е.Б

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Gumilyov Eurasian National University (2)Бас редакторы тар.ғ.д., проф., академик, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының вице-президенті Сыдықов Е.Б"

Copied!
128
0
0

Толық мәтін

Doctor of Historical Sc., Professor, Academician, Vice-President of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan Sydykov Ye.B. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan Deputy Chief Editor Telebayev G.T., Doctor of Philosophy, Prof., L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan Deputy Chief Editor Mussabalina G.T., Doctor of Historical Sc., Prof., L.N.

Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan Boroffka Nikolaus PhD, German Archaeological Institute, Berlin, Germany. Doctor of Historical Sc., Prof., Academy of Sciences of the Republic of Bashkorkostan, Bashkorkostan, Russia Burbayev T.K. Doctor of Philosophy, Prof., Academy of Justice under the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, Ka-.

Doctor of Historical Sc., Prof., Institute of Russian History og the Russian Academy of Sciences, Moskva, Rusland Medeuov K.A. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kasakhstan Shemshek Akhmed Doctor of Philosophy, Prof., Kastamonu University, Kastomonu, Tyrkiet.

Z. Bigozhin

19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында ағайынды Кәрімовтердің шығыс кітаптарының шығуына қосқан үлесі зор. Кітап басу 1900 жылы 1 наурызда Қазан қаласында, 1900 жылы 28 қарашада Орынборда басталды.1914 жылы 7 мамырда өткен комиссия отырысында Азелицкий И.И. Краф «Қазақ даласының жүйеленген заңдық кодексі» және «Жоғарыдан бекітілген Семей, Ақмола, Торғай және Орал облыстарын басқарудың уақытша ережелері» деп атаса, 1914 жылы 26 тамызда А.В.Попов 30 данасын тапсырған. оның әкесі Г.В.Витевскийдің «И.И. Неплюев және Орынбор облысы».

Дегенмен, 1910 жылы Ташкентте ашылған 8 орыс мектебімен салыстырғанда, онда 162 оқушы білім алған, ірі қала орталықтарында құрылған татар мектептері әлдеқайда үлкен жетістіктерге жетті. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, 1908 жылы Ферғана облысында 1306 оқушы оқитын 30 мектеп (оның ішінде Қоқан қаласында 607 оқушы оқитын 12 мектеп), 1910 жылы 12 мектеп, оның ішінде Қоқан қаласында 530 мектеп болған 8 мектеп болған. студент. Мысалы, деректері бойынша А.И. Добромыслов 1910 жылдан 1900 жылы Түркістан қаласындағы 30 татар мектебінде жаңа оқыту әдісі дұрыс жолға қойылса, бірте-бірте екі мектеп қана жаңа әдіске көше бастады.

1910 жылы Ташкентте 162 оқушы оқитын 8 орыс мектебі және 530 оқушысы бар 8 жаңа мектеп, негізінен татар қоныстанушылар болды. 18-20 ғасырлардағы Қазақстанды зерттеген ғылыми қоғамдар мен мекемелер. ғасыр: тарихы, зерттеу бағыттары және маңызы // Орынбор ғылыми мұрағат комиссиясы, монография — Алматы: «Арыс» баспасы, 2013. ).

S. Janguzhiyev

In addition, the author provides specific facts about the role of the Kazakh intelligentsia in the work of the printing houses, including the increase in the number of publications. Although many libraries were disbanded and closed, history knows the works of the Kazakh intelligentsia. 1-kor, 4-tіzbe, 5395-is [Central State Archive of the Socialist Republics of the Tatar Autonomous Council.

The article examines the state policy in relation to the collectivization of the Kazakh ASSR in the late 20s and early 30s of the XX century and the causes of the uprisings in the Eastern Kazakhstan region. In the region of East Kazakhstan historiography of the Soviet period and the Soviet government about the reasons for the peasant revolt against the policy of collectivization envisaged in the post-Soviet period. The author's research assesses the direction of research on the causes of the uprisings in the Soviet period, its reliability and influence on state policy.

The study identified the political, social, economic and cultural causes of the uprisings against mass forced collectivization in the late and early twentieth century. Unknown pages of the history of the Semipalatinsk Priirtysh region (20-30 years of the twentieth century): a collection of documents.

Z. Kayirken

Doctor of historical sciences, professor at the Department of Oriental Studies, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan. The Coming of the Greeks: Indo-European Conquests in the Aegean and the Near East. 33 Paul Thieme The 'Aryan Gods' of the Mitanni Treaties// Journal of the American Oriental Society.

The names of those incomers are preserved in the written sources of the Near Eastern states. The Coming of the Greeks: Indo-European Conquests in the Aegean and the Near East (Princeton University Press, Princeton, 1994. 59 р). The article discusses the socio-material situation of the artistic intelligentsia and creative unions of Kazakhstan in the post-war years.

26 Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік мұрағаты. тарих ғылымдарының докторы, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің доценті, Әйтеке би, 29А, Қызылорда, Қазақстан. Тарих ғылымдарының кандидаты, шығыстану кафедрасының доценті, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Сәтбаев к-сі, Кеңес өкіметінің діни саясаты ж.]: Философия докторы (PhD) ғылымы дарежесін алу үшін дайындалған диссертациясы [Философия докторы (PhD) дәрежесіне диссертация].

Kudaibergenova

АО «Банк ЦентрКредит»

АО «НародныйБанкКазахстан»

The magazine editors ask the authors to read and adhere to the rules when preparing the articles sent to the magazine. Submission of articles to the scientific publication office means the authors' consent to the right of the Publisher, L.N. The scientific publication office accepts the article (electronically by e-mail vest_hist@ . enu.kz) in Word file (design requirements are presented in the «article template» section of journal website http://bulhistphaa.enu.kz) .

An article that exceeds this scope is accepted for publication in exceptional cases by a special decision of the journal's editors. The text of the article begins with IRSTI (International Rubricator of Scientific and Technical Information, defined by the link http://grnti.ru/), followed by the initials and surname of the author(s); full name of the organization, city, country; Email of the author(s); article title; summary. The abstract should consist of 150-250 words, the content should not repeat the title of the article, the abstract should not contain references to the text of the article and the list of references), the abstract should be a short summary of the content of the article that reflects its characteristics. and maintaining the structure of the article. Tables are included directly in the text of the article; it must be numbered and equipped with a reference to them in the text of the article.

Figures and images must be presented in one of the standard formats: PS, PDF, TIFF, GIF, JPEG, BMP, PCX. The bibliography should contain only those sources (numbered in the order of citation or in the order of the English alphabet) that are referred to in the text of the article. Authors are recommended to exclude the reference to pages when referring to the links and be guided by the following template: chapter number, section number, paragraph number, comments number (explanations, comments, etc.), number of the formula.

At the end of the article, after the list of references, bibliographic data in Russian and English (if the article is in the Kazakh language), in Kazakh and English (if the article is in the Russian language) and in the Russian language must be provided. and in Kazakh languages ​​(if the article is in English). Then a combination of the English and transliterated part (http://translit-online.ru/) of the list of references and information about the authors (scientific title, official address, telephone, e-mail - in Kazakh, Russian and English) should be indicated. On norms of production functions with null values ​​of zadannogo nabora linejnyh funkionalov i ih primeneniya k poperechnikovym zadacham [On norms of derivations of functions with zero values ​​of a given set of linear functionals and their use in transversal problems], Funktional'nye prostranstva i teoriya priblizheniya Functional spaces and the theory of approximation of functions : Abstracts of the international conference dedicated to the 110th birthday of Academician S.M. Rycar' matematiki i informatiki [Knight of mathematics and computing], newspaper "Kaz. 2017).

Если источник имеет официальный перевод и опубликован также на английском языке, то вы должны включить официальный английский перевод в сочетание английской и транслитерированной частей списка литературы. Исправленные варианты статей и ответ автора рецензенту мы отправляем в редакцию. Word-файл работы передается в редакцию (в электронном виде по адресу Vest_hist@enu.kz) (требования к формату представлены в разделе «Шаблон статьи» на сайте журнала http://bulhistphaa.enu.kz).

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Агибаева2 1Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнi, Нұр-Сұлтан, Қазақстан, 2Тараз мемлекеттiк педагогикалық университетi, Тараз, Қазақстан E-mail: 1aluashai@gmail.com,