• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

ХАБАРШЫ ВЕСТНИК BULLETIN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "ХАБАРШЫ ВЕСТНИК BULLETIN"

Copied!
224
0
0

Толық мәтін

The article describes some of the class teacher's working methods and methods with parents. In the context of the growing material and social stratification of society, work with the family should be given special importance. Acknowledging the priority of family education presupposes building a specific relationship between family and school.

Cooperation of family and school in the education of students is one of the ways to improve family education of children. Factors of the influence on education different factors are included in the education of the children;. This interaction can only be fruitful if there is information about the state of the family pedagogical process.

Educational level of the family, the interests of the parents for the school and the life of a child in the collective students;. Significant place in the work of the class teacher with parents is given to psychological and pedagogical education. But there must not only be a problem formulation, but also involved leadership of the meeting.

In conclusion, I want to bring one of the techniques of critical thinking "to delve into the memory".

ЖОҒАРЫ МЕКТЕП ВЫСШАЯ ШКОЛА

The paper pays attention to the use of an effective learning tool such as a computer in the preparation process of the future bachelor's degree in mathematics. Applications of the computer in the learning activities are mainly limited to its use as a ―large. Mathematical analysis generally occupies one of the leading places in the mathematical training of teachers.

Let us consider the theory of limits, which is one of the main sections of mathematical analysis. Operation of the passage to the limit is one of the basic operations in mathematical analysis. The definition of the limit of a sequence or function can be done in stages.

Thus, the number a is the limit of the sequence represented on the plane by the points n a; a. This definition is presented in the Microsoft PowerPoint system as a series of slides that reflect the introduction of the concept in stages. It is convenient to introduce a demonstration, when the number B is not the limit of the function, i.e.

Keywords: training for mathematical analysis, project activity, research activity, activation of students' project-research activity. Luzin [3], "the problem of teaching mathematical analysis is one of the most difficult problems of science and education. The importance of improving the content of project and research activity of students in the learning process of the theory of limitations of mathematical analysis is not in doubt.

Pedagogical organization and the process of their solution is an essential component of the model proposed above. And also in the article the efficiency of using educational electronic publications is given. THE ROLE OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL PREPARATION IN THE EFFECTIVE DECISION OF PRESCHOOL EDUCATION SPECIALISTS.

The article is devoted to the professional pedagogical training in the pronunciation of the specialists of the preschool educational institution. The preschool educational institution is the first and most responsible link in the general education system.

ПЕДАГОГИКА ТАРИХЫ ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ

CONTRIBUTION OF KAZAKHAN AND CENTRAL ASIAN THINKERS TO THE DEVELOPMENT OF NATIONAL PEDAGOGY OF KAZAKHSTAN. This article discusses issues of significant contribution of Kazakh and Central Asian thinkers to the development of national pedagogy of Kazakhstan. He tried to define the value of the works of Kazakh and Central Asian thinkers in the development and systematization of national pedagogy in Kazakhstan.

The main part of Divayev's works - is very valuable in the knowledge of the life behavior of the Kazakh people of that period. At the same time, the main value of the works of scientists in Central Asia is aimed at the formation and development in children of such noble qualities as truthfulness, justice, humanity and others, in the orientation of the transfer to children for centuries of developed advanced traditions and practitioners. The valuable ideas as a result of the analysis of pedagogical, historical and ethnographic literature on educational tools tradition, customs, ceremonies that take place in national pedagogy are defined.

THE PROBLEMS OF EDUCATION OF THE MORAL QUALITIES OF TRAINERS BY THE MEANS ART ZHYRAU. In a certain article, the author considers the problems of raising the moral qualities of trainee through art zhyrau. Educating the moral qualities of the person are the main problems of kunstzhyr.

Its main characteristic is the unity of poetry, music and craftsmanship. The use of Usingzhyr in music lessons promotes the development of the student's thinking and musical memory.

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Бұл аналитикалық ойлау бірінші орынға шығады. Автоптың өзі айтқандай, кешегі күн мен түн нөлден ойлаудың бірден-бір бақытты бастауы. Жақсы оқырман өз мәселесін өзі анықтап, оны бұрыннан бар біліммен, жаңа біліммен ұштастырып, шешімін табуы керек.

Нақты ойлауды дамытатын технологты табысты оқыту мен табысты оқытудың айырмашылығы – дайын білімнің жоқтығында. Тұлға теориясына негізделген бұл қайталау жұмысында 7-8 сынып оқушыларының ой-өрісін басынан бастап қалыптастыру үлгісін жетілдіру басты мақсат болып табылады. Осы мақсатта ойлауды басынан бастап қалыптастыру әдісі үш деңгейге бөлінеді.

Соның нәтижесінде біз алған нақты ойды басынан бастап қалыптастыру моделінің негізгі құрамдас бөлігі іргелі көбейту мен көбейтумен сипатталады. Айқас көзілдірікті, беттің оң жағын және беттің теріс жағын жасаңыз. Студенттердің хормен ән айтуға, әншілік дауысқа, музыкалық қабілетіне, музыкалық ойлау қабілетін, бейнелеу және әлеуметтік ойлау қабілетін, қиялын, хормен ән айтуды шығармашылық мүмкіндіктері мен музыкалық қабілеттерін дамытуға;

Әндерді орындау және оқу барысында музыкалық-шығармашылық іс-әрекеттің ойын түрлерін қолдануды меңгеру үшін оқушылардың музыкалық шығармаға қатынасын білдіруге және музыкалық-орындаушылық ойды жеткізуге бағытталған хормен ән айту, театрландыру және орындаудың ішкі дағдылары мен дағдылары. ; Бастауыш мектептегі музыка сабағында оқушылар өз халқының және әлем халықтарының әндерін, сондай-ақ балаларға қолайлы классикалық музыканы: отандық және шетелдік композиторлардың балалар әндерін, хор және жеке тұлғалардың орындауындағы балалар мюзиклінен үзінділерді және т.б. әндері зерттелді. Студенттердің хормен ән айту іс-әрекетінде импровизациялық ән айтудың музыкалық-шығармашылық тәжірибесі, жаттаған шығармада музыкалық бейнені жүзеге асырудың мәнерлі құралдарын зерттеу және қолдану. Ең көп таралған әндерді айту, нотаға бағытталған ән айту, жеке және хор және оркестрлік және ұйымдастырылмаған. ән айту [3].

Оқытудың бастапқы кезеңінде хормен ән айтуды үйретудің тұрақты және маңызды міндеттерінің бірі – ырғақты жақсы айта алмайтын балалармен («дабылшылар» деп аталады) жұмыс жүргізу. Үшінші жағдайда науқасты алып тастау және баланы қайта тексеру үшін ларингологтың көмегі қажет. Осы барлық нүктелерді біріктіру студенттердің музыкалық мәдениеттің құрамдас бөлігі ретінде хормен ән айту мәдениетін қалыптастыруға жол ашады.

Студенттердің музыкалық-шығармашылық хормен ән айту тәжірибесі бір бөлімді және көп бөлімді, сүйемелдеумен және сүйемелдеусіз, жеке және хормен ән айту тәжірибесіне негізделген; бірге сақталған шығармалардағы музыкалық бейнелерді көрсету үшін көркемдік құралдарды, қажетті өндіріс құралдарын іздеуден; бағытталған әннен нотаға дейін; әдеби шығармалардың негізгі тақырыптарын әнге бейімдеуден; ән айтудан импровизациялық ән мен әндерді меңгереді. Толық орта білім берудің соңында мұғалім балалармен бастауыш мектепте алған білімдері мен дағдыларын бекітуі керек.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Бастауыш сынып оқушыларын Отанға деген сүйіспеншілік сезімін тәрбиелеуде жүйелі түрде жүргізілген үміт-насихат, өнеге, оқушылардың мінез-құлқы

Мақалада бастауыш сынып оқушыларының оқу-тәрбие процесінде жас және дербес ерекшеліктерін ескерудің маңызы туралы айталады.. Оқушының жас және дербес ерекшеліктерін

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Казахский национальный педагогический университет имени Абая Kazakh national pedagogical university after Abai ХАБАРШЫ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Казахский национальный педагогический университет имени Абая Kazakh national pedagogical university after Abai ХАБАРШЫ

Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық қабілеттері жайлы теорияларды талдай, жаңа жағдайларда пайдалану нәтижесінде тӛмендегідей қорытындыға келдік: 1 орта мектеп жасына келгенде,

Зияты зақымдалған бастауыш сынып оқушыларының сөздік қорын белсендендіру бойынша логопедиялық жұмыста баланың айналасындағы қоршаған орта туралы білімге негізделген сөздік қорын

Есту қабілеті зақымдалған бастауыш сынып оқушыларының әлеуметтік эмоциональды интелектісінің даму ерекшеліктерін анықтау барысы өз эмоциясын білу, өз эмоциясын тани алуы; эмоцияны

Қазақстан Республикасының индустрия және жаңа технологиялар министрлігі арасындағы меморандум, Федералдық экономика және технологиялар министрлігі мен Федералдық қоршаған ортаны қорғау