• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

(1) ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ Л.Н

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "(1) ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ Л.Н"

Copied!
31
0
0

Толық мәтін

(1)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ КАФЕДРАСЫНЫҢ КАДРЛІКАНЫҚТАМАЛЫҒЫ

Астана, 2017

(2)

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Заң факультеті Халықаралық құқық кафедрасы

2003 жылы Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ заң факультетінде заң ғылымдарының докторы, профессор Сарсембаев М.А.жетекшілігімен Конституциялық және халықаралық құқық кафедрасы құрылды. Сол уақыттан бері бакалавриат бағдарламасы бойынша халықаралық құқық мамандарын дайындау басталды. 2004 жылы Халықаралық құқық магистратурасы ашылды.

Профессорлық-оқытушылық құрам

2003 жылы кафедра меңгерушісі болып заң ғылымдарының кандидаты, доцент Ищанова Г.Т. болды, қазіргі кезде ол заң ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық жеке құқық саласының маманы, PhD докторы; 2004- 2005 жылға дейін – з.ғ.к. Кожумратова Ф.А.; 2005-2006 жылға дейін – з.ғ.к., доцент, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессорыКулжабаева Ж.О.; 2006-2007 жылға дейін – з.ғ.к. Орманова А.Ш.; 2007-2008 жылға дейін – з.ғ.к. Кожумратова Ф.А. болды.

2008 жылдың қыркүйек айынан бастап жаңадан құрылған мамандандырылған халықаралық құқық кафедрасы өз қызметін бастады, сол кезден бастап кафедраны з.ғ.д., профессор Абайделдинов Е.М. басқарды. Ал 2014 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – з.ғ.д., профессор Тлепина Ш.В. басқарып келеді.

2003 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін кафедрада тәжірибелі мамандар,

халықаралық құқық магистрлері, аға оқытушылар Зукай Ж.З., Мурзагалиев Е.Ч.,

Сейдеш Б.Б. жұмыс істеп келеді. 2007 жылдан бастап - аға оқытушыИскакова

Ж.Т., 2008 жылдан бастап кафедраға – з.ғ.к., доценттер Сабыров А.С., Иржанов

(3)

А.С., 2010 жылдан – з.ғ.к. Абдрасулова Г.Э., доктор PhD Сарсенов М.А.келді. 2011 жылы кафедра штатына аға оқытушылар Дауешова А.Е., Енсебаева Г.Б., Оразгалиев С.М., Айтенова Л.М., PhD докторы Ниязгулов Д.Т.; 2013 жылы – з.ғ.д., профессор Тлепина Ш.В., з.ғ.к. Сарсенова С.Н., халықаралық құқық магистрлері оқытушылар Нуркенкызы П.Н., Жунусбекова А.Ж.; 2015 жылы – з.ғ.к. Саттарова

Г.С., оқытушы Булатов Г.С. кірді. PhD

докторлары Курбанова М.Н., КуликпаеваМ.Ж.,ШахмоваА.А., Кембридж

докторанты Оразгалиев С.М., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ докторанттары Искакова Ж.Т., Кала Н.С., Мусахан А., халықаралық құқық және заң ғылымдары магистрлері Акшалова Р.Д., Абенова Д.Б., Нуркенкызы П., Жунусбекова А., Кудайбергенов А.К., Костяная Ю.С. кафедраның түлектері болып табылады. Сабыров А.С. Кембридж университетінің түлегі, Айтенова Л.М. – Шпайер (Германия) Мемлекеттік басқару мектебінің магистрі. Құрбанова М.Н. және Ниязгулов Д.Т. Лондон Корольдік колледжінде (Ұлыбритания) докторантурада оқыды. Мұсахан А. Бремен университетінің магистратурасын бітірді.

Заң факультетінің түлегі, аға оқытушы Оразғалиев С.М. 2012 жылы Кембридж университетінде докторантураға түсті. 2016 жылы кафедра қызметкерлері «Болашақ»

халықаралық бағдарламасының түлектерімен –Ұлыбританияның жоғары оқу орындарының түлектері – Акина Г.Ж., Ажиханова А.Б., Нуралина А.Н., Рамазанова А.Н.; Францияның түлегі– Кулмағанбетова Ж.Е.толықтырылды.

Кафедраның профессор-оқытушылары көптеген республикалық және шетелдік ғылыми іс-шараларға қатысады. Кафедрада халықаралық жария және жеке құқық;еуропалық құқық; ТМД және аймақтық басқа құрылымдардың құқықтары;

салыстырмалы заң; халықаралық, аймақтық және ұлттық құқықтың өзара әрекеттестігі; сот билігі саласында; конституциялық құқық; саяси және құқықтық ой, мемлекет және құқық тарихы саласындағы ҚР БҒМ гранттары бойынша іргелі зерттеулерді қоса алғанда, ғылыми-зерттеу жұмыстарының үлкен көлемі жүзеге асырылады; бірнеше оқулықтар, монографиялар, жүздеген мақалалар мен басқа да ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектер әзірленіп, жарық көрді.

Ленинград университетінің түлегі, заң ғылымдарының кандидаты, доцент Құлжабаева Ж.О. 2006 жылы «Заң» мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының үздік оқулығы деп танылған «Халықаралық жария құқық»

оқулығының авторы болып табылады.

(4)

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Заң факультеті

Халықаралық құқық кафедрасы ұжымы (2016 жыл)

(5)

Тлепина Шолпан Валерьевна Халықаралық құқық кафедрасының

профессоры Байланыс ақпараты:

Эл.пошта: tlepina_shv@enu.kz Ұялы тел.: +7 (701) 765-73-79 Жұмыс:709-55 (31-270)

Ғылыми дәрежесі, атағы(БҒСБК, ЖАК), ғылыми мектебі:

Заң ғылымдарының докторы, профессор Профессор С.Ф.Ударцевтің ғылыми мектебі

Ғылыми қызығушылығы:

Саяси және құқықтық ілімдер тарихы, Халықаралық құқық тарихы, Орталық Азия және Қазақстан халықаралық-құқықтық қатынастар тарихы, Мемлекет және құқық тарихы, Мемлекет теориясы және құқық теориясы

Ғылыми гранттар(соңғы 5 жыл бойынша, ғылыми жобалар орындауға қатысу)

«ДСҰ кіру мен Еуразиялық экономикалық одақ құрылуы жағдайындағы Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешеннің дамуының құқықтық аспектілері» жобасына қатысады(шарт №316, 13.05.2016 ж.)»,

«XX ‒ XXI ғғ. басындағы көрнекті ғалым-заңгерлер» (№2016/ПХ-176/1, 06.06.2016 ж.)

Оқитын курстар:

Халықаралық құқық тарихы (Б);

Халықаралық-құқықтық қатынастар жүйесіндегі Орталық Азия және Қазақстан (Б)

Авторлық курстар:

Халықаралық құқық тарихы (Б)

Халықаралық-құқықтық қатынастар жүйесіндегі Орталық Азия және Қазақстан (Б)

Кәсіби тәжірибе:

Соңғы қызметтен бастап хронологиялық тәртіппен

2016- Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Халықаралық құқық кафедрасының профессоры

2014- Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Халықаралық құқық кафедрасы меңгерушісінің м.а.

2013- Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Халықаралық құқық кафедрасының профессоры

2012- Департамент директорының орынбасары

2008- Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Заң факультетінің деканы

Жарияланымдар: (тандамалы, соңғысы 2016 жылдан бастап хронологиялық тәртіппен орналастырылған)

1. Становление научной подготовки учных-юристов международного права в Казахстане в советский период (1940-е ‒ 1950-е годы) // Халықаралық құқық кафедрасының ғылыми еңбектері. 2-ші Басылым. Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2016. 145-154 б.

3. Становление идеи конституционализма в Казахстане в XX веке (историко- правовой обзор) // ҚР Конституциясы 20 жылдығына арналған

«Конституция: бірлік, тұрақтылық, өркендеу» Халықаралық ғылыми- практикалық конференция материалдары (28-29 тамыз 2015). Астана: Л.Н.

Гумилев атындағы ЕҰУ, 2015. 67-73 б.

4. Устав «Қазақ елі» как отражение государственно-правовых взглядов Барлыбека Сыртанова // Право и государство (Астана). 2015. № 3(68). 66-74 б.

5. О соотношении государства и общества, влиянии общества на актуализацию международного права (из истории правовой мысли) //

Халықаралық құқық кафедрасының ғылыми еңбектері. 1-ші Басылым.

Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2015. 144-149 б.

6. Идея права и правовая политика // ЕҰУ Жаршысы. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. 2015. № 3(106). 166-170 б.

7. Реализация международно-правовых документов, регулирующих правовое положение этносов в Казахстане (на примере Лундских рекомендаций) //

Алтай экономикажәне құқық академиясының Жаршысы.2015. Басылым 2(40). 31-37 б.

8. Интеграция государств. Некоторые аспекты теории и истории правового регулирования //Правовые аспекты современных интеграционных объединений с участием Республики Казахстан (Астана, 5 декабря 2014 г.).

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Астана:

Қазақстан Республикасы Заңнама институты, 2015. 114-121 б.

9. Состояние и вопросы высшего и послевузовского юридического образования в Казахстане // Правоведение. 2014. № 3(314). 144-155 б.

10. Тенденции в организации высшего и послевузовского юридического образования в Казахстане. // Н.А. Шайкеновті еске алуға арналған

«Қазақстан Республикасы заңнамасын реформалаудың өзекті мәселелері:

теория және тәжірибе» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. («Шайкеновоқулары») (Астана, 30 мамыр 2014 ж.) 102-105 б.

Марапаттар:

(академиялар, кәсіподақтардағы және басқалардағы мүшелігі) Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ кәсіподақ мүшесі

(6)

Сарсембаев Марат Алдангорович Лауазымы: Л.Н. Гумилеватындағы Еуразия ұлттық

университетінің

Халықаралық құқық кафедрасының профессоры, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау

комиссиясының мүшесі Байланыс ақпараты:

Эл.пошта:sarsembaev@election.kz Ұялы тел.: 8-701-718-21-26

Жұмыс т.:709-500 (ішкі номер 31-270)

Ғылыми дәрежесі, атағы(БҒСБК, ЖАК), ғылыми мектебі:

Заң ғылымдарының докторы (1993), профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Ғылыми қызығушылығы:

Халықаралықжария құқық; халықаралық жеке құқық;

дипломатиялық және консулдық құқық; халықаралық сауда құқығы;

кеден құқығы және т.б.

Ғылыми гранттар (соңғы 5 жыл бойынша, ғылыми жобалар орындауға қатысу):

2014-2016 ж. ҚР БжҒМ-нің «ДСҰ кіру мен Еуразиялық экономикалық одақ құрылуы жағдайындағы Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешеннің дамуының құқықтық аспектілері» іргелі зерттеуге гранты. Жетекші ғылыми қызметкер.

Оқитын курстар:

Халықаралық құқықтың өзекті мәселелері (Д)

Дүниежүзілік сауданың қазіргі кездегі халықаралық-құқықтық аспектілері: теория және практика мәселелері(Д)

Халықаралық құқықтың қазіргі кездегі мәселелері (М) Авторлық курстар:

Халықаралық құқықтың қазіргі кездегі мәселелері (М) Жарияланымдар: (тандамалы, соңғысы 2016 жылдан бастап хронологиялық тәртіппен орналастырылған)

440-тан аса ғылыми еңбектері, соның ішінде 14 монографиялар, оқулықтар және оқу құралдары бар:

«Халықаралық құқық» (2002); «Қазақстан Республикасының Кеден құқығы» (2000, 2002), «Дипломатиялық және консулдық құқық»

(1999), «Халықаралық құқық. Жалпы бөлім» (1999), «Халықаралық сауда құқығы» (1999), «Халықаралық құқық. Ерекше бөлім» (1999),

«Мұсылман құқығы» (1999); «Халықаралық жеке құқық» (1998),

«Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметінің болашағы: құқық және халықаралық тәжірибе» (1998), «Халықаралық құқық» (1996),

«Орталық Азия мемлекеттерінің халықаралық-

құқықтыққатынастары» (1993), «Ауғанстан және халықаралық құқық» (1987, Кабул) және т.б.

Кәсіби тәжірибе:

Соңғы қызметтен бастап хронологиялық тәртіппен орналастырылған.

2016 1 қыркүйек – Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетініңХалықаралық құқық кафедрасының профессоры ;Қазақстан

Республикасы Орталық сайлау комиссиясының мүшесі(17.01.2007); (2010 ж. сәуірінен бастап қазіргі кезге дейін)Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының халықаралық қатынастар бойынша бөлім меңгерушісі (08.2005-01.2007)

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық

университетінің заң факултетінің директоры, деканы (2002-2005);Қазақстан Республикасы Білім

мекемелері ассоциациясының Президенті (1996-1999, 2001-2002);«Данекер» Халықаралық құқық және халықаралық бизнес институтының ректоры (1998-2002); әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті заң факультеті ассистенті, аға оқытушысы, оқытушысы, доценті, профессоры, халықаралық құқық кафедрасының меңгерушісі (1973-2000);Кокшетау облысы Шортанды қаласы прокуратурасының тергеушісі, аға тергеушісі (1971- 1973)

Марапаттар:(академиялар, кәсіподақтардағы және басқалардағы мүшелігі): Мерейтойлық медаль

«ҚРтәуелсіздігіне 10 жыл»Мерейтойлық медаль

«ҚРКонституциясына 10 жыл»

Медаль: «Ерен еңбегі үшін» (За трудовое отличие)(2006 ж.), Мерейтойық медаль «Астана» (2008 ж.)

Орден «Құрмет» (2011 ж.);

Медаль «ҚРтәуелсіздігіне 20 жыл» (2011 ж.), Медаль «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл» (2015 ж.)

Медаль «Еуразиялық экономикалық одақтың құрылуына қосқан үлесі үшін» (2015 жыл 8 мамырдағы№4 Жоғары Еуразиялық экономикалық одақ шешімі (Мәскеу қ.)

(7)

Абайдельдинов Ербол Мусинович Халықаралық құқық кафедрасының

профессоры Байланыс ақпараты:

Эл.пошта: erbolabay@mail.ru Ұялы тел.: 8-701-650-52-93 Раб.: 709-500 (вн.31-270)

Ғылыми дәрежесі, атағы(БҒСБК, ЖАК), ғылыми мектебі:

Заң ғылымдарының докторы (2006), профессор (2009 ж.), Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті.

Ғылыми қызығушылығы:

Халықаралық жария құқық; аймақтық бірлестіктердің құқығы (Еуропалық Одақ, Еуразиялық экономикалық одақ); салыстырмалы құқықтану;

халықаралық, аймақтық және ұлттық құқықтың өзара әрекеттестігі;

мемлекет пен құқық теориясы мен тарихы; конституциялық құқық; заң шығару жұмысының теориясы мен тәжірибесі және т.б.

Ғылыми гранттар(соңғы 5 жыл бойынша, ғылыми жобалар орындауға қатысу)

1. 2012-2014, «Интеграциялық үдерістердің және ұлттық егемендік нығайту даму жағдайында аймақтық ұйымдардың (ЕЭА, ЕО) құқығымен Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасына және халықаралық құқық қатынасы» іргелі зерттеуүшін БҒМныңгрант. Жобаның жетекшісі.

2. 2012-2014, «Біртұтас экономикалық кеңістік (Қазақстан Республикасы, Беларусь Республикасы, Ресей Федерациясы) және Еуропалық Одақ елдерінде адамның құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғау саласындағы халықаралық құқық қолдану жетілдіру» іргелі зерттеуүшін БҒМныңгрант. Жобаның жетекшісі.

2014-2016, «ДСҰ және Еуразиялық экономикалық одақ қалыптастыру қосылу жағдайында Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамыту құқықтық аспектілері» іргелі зерттеуүшін БҒМныңгрант. Бас ғылыми қызметкер.

Оқитын курстар:

Интеграциялық үдерістерді дамыту контексіндегі ұлттық заңның халықаралық құқықпен ара қатынасы (M); Еуропалық Одақ пен ТМД елдерінің интеграциялық процестерінің ерекшеліктері (M); Еуразиялық кеңістікте интеграциялық үдерістердің құқықтық негіздері (М); Еуропалық құқық (B);

Авторские курсы:

Қазақстан Республикасындағы нормативтік құқықтық актілер мен халықаралық шарттар әзірлеудің теориясы мен тәжірибесі (Д).

Кәсіби тәжірибе:

2016 - ЕҰУ халықаралық құқық кафедрасының профессоры;

2015-2016 жылдарға арналған мемлекеттік қызмет, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Аппараты;

2008-2014 жж. ЕҰУ-дің Халықаралық құқық кафедрасының меңгерушісі;

2004-2008 - Мемлекеттік қызмет (Қазақстан Республикасы

Президентінің Әкімшілігі, Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот әкімшілігі комитеті);

1980-2004 жж. - С.М. Киров атындағы ҚазМУ (қазір әл-Фараби атындағы ҚазҰУ),

студент, аспирант, докторант, ғылыми және педагогикалық қызмет;

1977-1979 жж. - Кеңес Армиясы қатарында қызмет еткен;

1976-1977жж. - зауыт жұмысшысы.

Жарияланымдар: (тандамалы, соңғысы 2016 жылдан бастап хронологиялық тәртіппен орналастырылған)

- Аймақтық бірлестіктер соттарда алдын ала билеуші тәртібі // Халықаралық құқық кафедрасының материалдары. Астана қаласы: ЕҰУ. Л.Н.Гумилев, 2016. - 156 б. 4-8.

- ЭЫДҰ стандарттарына сәйкес зияткерлік меншік саласындағы Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасын жетілдірудің кейбір мәселелері//

Қазақстан Республикасы Заң шығару институты жаршысы. №2, 2016ж. 73- 76.

- Қазақстан мен Ресейдің жетекші ғалымдары бірлесе отырып дайындалған екі томдық, оқулық: «Халықаралық құқық»: Жалпы /ред. А.Х. Абашидзе, Е.М. Абайдельдинов. - Воронеж: Science-UniPress, 2013. - 650 б .;

«Халықаралық құқық: / Отв. Ed. А.Х. Абашидзе, Е.М. Абайдельдинов. - Воронеж: Science-UniPress, 2013. - 463 б. ».

- «Қазақстан Республикасының халықаралық және ұлттық заңнамасының (бірінші кезектегі міндеттердің) өзара байланысы». - Монография. 2-ші мәселе, түзетулер. және қайта өңделген. - Алматы: Қазақ ұлттық университеті, 2005. - 300 бет.

- Қазақстан Республикасының халықаралық құқық және ұлттық заңнамасының корреляциялық-теориялық аспектілері // Оқу-әдістемелік құрал. Мәскеу: Мәскеу мемлекеттік университеті. М.В. Ломоносова, 2002. - 40 бет.

- Қазақстан Республикасының саяси және құқықтық тарихы. 1-бөлім.

Оқулық. - Алматы, 1999. - 293 б.

(8)

Әлімқұлов Рамазан Сихымұлы халықаралық құқық кафедрасының

профессорі

Байланыс ақпараты:

Эл.пошта: ramazan-kaz@mail.ru Ұялы тел.: 87012221042 Жұмыс: 709-500 (вн.31-270)

Ғылыми дәрежесі, атағы(БҒСБК, ЖАК), ғылыми мектебі:

Заң ғылымдарының докторы (2012), профессор, А.Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Ғылыми қызығушылығы:Интеграциялық процестер мен бірлестігі, Еуразиялық экономикалық одақ: мәселелері мен болашағы, аймақтық экономикалық бірлестіктердің мәселелері

Ғылыми гранттар(соңғы 5 жыл бойынша, ғылыми жобалар орындауға қатысу)

-

Оқитын курстар:

Еуразиялық экономикалық одақ: мәселелері мен болашағы, аймақтық экономикалық бірлестіктердің мәселелері (Д)

Авторлық курстар:

Еуразиялық экономикалық одақ: мәселелері мен болашағы, аймақтық экономикалық бірлестіктердің мәселелері (Д)

Кәсіби тәжірибе:

2013 – осы уақытқа дейін – ҚР БҒМ

«Қаржы орталығы» АҚ президенті 2010 – 2013 жж. – ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті Төрағасының орынбасары

2008 – 2010 жж. – ҚР БҒМ Заң департаментінің директоры

2007 – 2008 жж. – ҚР Білім және ғылым министрінің кеңесшісі

2006 – 2007 жж. – ҚР Парламенті Сенаты аппаратының бас сарапшысы 2005 – 2006 жж. – ҚР Президенті Әкімшілігінің аға срапшысы

2003 – 2005 жж. – ҚР Конституциялық Кеңесінің бас сарапшысы

2001 – 2003 жж. ҚР Бас прокуратурасы Ұйымдастыру-бақылау басқармасының прокуроры

Жарияланымдар: (тандамалы, соңғысы 2016 жылдан бастап хронологиялық тәртіппен орналастырылған)

1. Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России: международно- правовые проблемы и перспективы: Монография. – Алматы, 2010. – 249 с.

2. Таможенный союз ЕврАзЭс: Сборник документов. Часть 1. – Алматы, 2010. – 256 с.

3. Таможенный союз ЕврАзЭс: Сборник документов. Часть 2. – Алматы, 2010. – 296 с.

4. Теоретические вопросы наднационального фактора в интеграционной структуре (группе стран) и государства // Сборник международной научно- теоретической конференции «Концепция правовой политики РК на период с 2010 до 2020 года: ориентиры и задачи». – Астана, 2010. – С. 204-208.

5. Интеграционные процессы в глобализации: причины и правовые проблемы их соотношения // Право и политика. – Бишкек, 2010. - №2. – С.

126-131.

Марапаттар:

(академиялар, кәсіподақтардағы және басқалардағы мүшелігі)

«Ерең еңбек үшін» медалі, «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «10 жыл Астана» мерейтолық медальдері. ҚР Президенті Әкімшілігі Басшының және ҚР Конституциялық Кеңесі Төрағасының алғыстары.

(9)

Кулжабаева Жанат Орынбекқызы.

Халықаралық құқық кафедрасының доценті

Байланыс ақпараты:

Эл.пошта: kulzhabai@mail.ru Ұялы тел.: 8-701- 335-23-32

Жұмыс: 87172 709 500 (ішкі.:31-270)

Ғылыми дәрежесі, атағы(БҒСБК, ЖАК), ғылыми мектебі: Заң ғылымдарының кандидаті «12.00.10 – Халықаралық құқық»

Ғылыми қызығушылығы:

Халықаралық жария құқық, экономикалық қауіпсіздікті халықаралық-құқық камтамасыз етуі.

Ғылыми гранттар (соңғы 5 жыл бойынша, ғылыми жобалар орындауға қатысу)

2015 ж. - ДСҰ-ға қосылу жағдайында Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенін дамыту және Еуразиялық экономикалық одақ қалыптастыру құқықтық аспектілері " (аға ғылыми қызметкері)

2014 ж. – "Бірыңғай экономикалық кеңістік (Қазақстан Республикасы, Беларусь Республикасы, Ресей Федерациясы) және Еуропалық Одақ елдерінде адамның құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғау саласындағы халықаралық құқық қолдануды жетілдіруге"(аға ғылыми қызметкері)

2010 ж. - "Бәсекеге қабілетті Қазақстанды құру тұрғысынан адам капиталының қалыптастыру, құқықтық және әлеуметтік-экономикалық аспектілері "(аға ғылыми қызметкері)

Оқитын курстар:

Халықаралық құқықтың теориясы (М)

Халықаралық-құқықтық анализдің әдістемесі(М) Авторлық курстар:

Халықаралық құқықтың теориясы(М)

Халықаралық-құқықтық анализдің әдістемесі(М) Кәсіби тәжірибе:

2012 жылдың 19 наурызынан қазіргі уақытқа дейін -заң жобалары жұмыстары бойынша директордың орынбасары

- 2005 ж.- қазіргі уақытқа дейін – халықаралық құқық кафедрасының профессоры

-1996- қазіргі уақытқа дейін- Қазақ мемлекеттік заң академиясы халықаралық құқық және халықаралық қатынастар кафедрасының меңгерушісі,доцент (кейін Қазақ гуманитарлық заң университеті).

1983-1987 – заң факультеті конституциялық және халықаралық құқық кафедрасының оқытушысы;

- заң факультеті конституциялық және халықаралық құқық кафедрасының оқытушысы меңгерушісі, аға оқытушы, доцент

Жарияланымдар: (тандамалы, соңғысы 2016 жылдан бастап хронологиялық тәртіппен орналастырылған)

100-ден астам еңбектері, соның ішінде ғылыми, әдістемелік сипаттағы еңбектері жарық көрген.

ҚР БҒМ «ЖОО үздік оқытушысы» грантының иегері (2007), «Еуразия мақтанышы» номинациясының жеңімпазы (Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 2008). Қазақстан Республикасы Қызыл Жарты Ай Қоғамының «Құрмет белгісінің» (2009), Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің «Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін» (2012) медалінің, Қазақ Гуманитарлык Зан университетінің 20 жылдыгына орай «Ерен енбегi үшiн»

медалінің (2014), Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ мерейтойлық медалінің (2014)., Жоғарғы Еуразия экономикалық одағының «Еуразия экономикалық одағының» құрылуына ерен еңбегі үшін» медалінің (2015), «Қазақстан Конституциясының 20-жылдыңы» медалінің (2015) иегері.

Марапаттар:

(академиялар, кәсіподақтардағы және басқалардағы мүшелігі)

(10)

Акпарова Разия Нурпеисовна Халықаралық құқық кафедрасының

оқытушысы доцент м.а.

Байланыс ақпараты:

Эл.пошта: raziya.akparova@mail.ru Ұялы тел.: 87773080887

Ғылыми дәрежесі, атағы (БҒСБК, ЖАК), ғылыми мектебі:

Е.А.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. Білімі бойынша

«Заңгер» мамандығы.

Ғылыми дәрежесі - заң ғылымдарының кандидаты, мамандығы - 12.00.10 -

«Халықаралық құқық»

Ғылыми қызығушылығы:

халықаралық қылмыстық құқық, халықаралық қылмыстық- процессуалдық құқық, құқық қорғау органдары, соның ішінде прокурорлық қадағалау.

Ғылыми гранттар (соңғы 5 жыл бойынша, ғылыми жобалар орындауға қатысу)

Оқитын курстар:

Халықаралық қылмыстық құқықтың қазіргі мәселелері Халықаралық қылмыстық процестің қазіргі мәселелері

Кәсіби тәжірибе:

1982-1992 жж Көкшетау облыстық адвокаттар алқасының мүшесі болды.

1992 - 2015 жылдар Қазақстан Республикасының прокуратурасында қызмет етті.

Жарияланымдар: (тандамалы, соңғысы 2016 жылдан бастап хронологиялық тәртіппен орналастырылған)

Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының қылмыстылықпен, құқық қорғау органдарымен, прокурорлық қадағалаумен халықаралық ынтымақтастық бойынша 50-ден астам жарияланымдарының авторы.

«Экстрадициялаудағы заңдылықты қамтамасыз ету» ғылыми- практикалық оқу құралдары жарық көрді. M.2008 «Ресей Федерациясындағы және Қазақстан Республикасындағы көші-қон саласындағы прокурорлық қадағалау». М.2012г.

2017 жылы Мәскеуде Бас прокуратурасының академиясы Қазақстан Республикасының бөлім Р.Н. Ақпарова авторларының бірі болып табылады, бұл монография «Ресей Федерациясы мен шет елдердің, прокуратура конституциялық және құқықтық мәртебесі» жарияланған .

Марапаттар:

(академиялар, кәсіподақтардағы және басқалардағы мүшелігі) сертификат

(11)

Сәрсенова Нұржанқызы Сәния з.ғ.к, доцент Халықаралық құқық

кафедрасы Байланыс ақпараты:

Электронды пошта:

ss-almas@inbox.ru.

Ұялы тел.: 87014510718

Жұмыс.: 87172709500 ішкі 31270

Ғылыми дәрежесі, атағы(БҒСБК, ЖАК), ғылыми мектебі:

заң ғылымдарының кандидаты, доцент

Ғылыми қызығушылығы:

ДСҰ ережелері, Халықаралық экологиялық құқық, Халықаралық ұйымдардың құқығы, Халықаралық ауыл шаруашылығы құқығы.

Ғылыми гранттар Қазақстан Республикасының ДСҰ енуі және Еуразиялық экономикалық одақ құрылуы шарттарындағы агроөндірістік комплекстің дамуының құқықтық аспектілері

Оқитын курстар:

Халықаралық құқықтың, ұлттық құқықтың аймақтық бірлестік құқықтарының байланысы (М). «Еуропалық одақ және ТМД елдері құқығының интеграциялық процесстерінің ерекшеліктері» (М).

Кәсіби тәжірибе:

2016 - ЕҰУ ХҚ заң ғылымдарының кандидаты, доцент

2009-2013 - заң ғылымдарының кандидаты, доцент

Жарияланымдар: (тандамалы, соңғысы 2016 жылдан бастап хронологиялық тәртіппен орналастырылған)

1. Saniya Nurzhanovna Sarsenova Zhanna Turkistanovna Iskakova, Askhat Bolatbekovich Bimbetov. Institution Building of the Eurasian Economic Union:

Challenges and Opportunities. Papers Volume VII, Issue 5(19), Fall 2016 Journal of Advanced Research in Law and Economics. P. 714-721.

2. Saniya Sarsenova, Almas Syzdykov, Yester Babajanyan, Oxana Voznyak, Roza Bexultanova, Ulbala Kudiyarova and Aliya Dautbaeva-Mukhtarova

Towards the Concept of the Political System. IEJME — MATHEMATICS EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 7, 2187-2193

Марапаттар:

(академиялар, кәсіподақтардағы және басқалардағы мүшелігі)

1. ХалықаралыққұқықбойыншаІII Халықаралықғылыми-

практикалықмектебіне

«Халықаралықшарттардыңқұқықтарын ыңөзектімәселелері»

тақырыбынақатысқаныүшінсертификат .

2.

«Адамқұқықтарынхалықаралыққорғауд ыңзаманауимәселелері»

Халықаралықғылыми-

практикалықконференциясынақатысқа ныүшінсертификат.

3.

«Халықаралықзаңгердіңмоделінжетілді ругеарналғанглокалдыкөзқарас»

тақырыбыбойынша 72

академиялықсағаткөлеміндекурстымең герутуралысертификат.

4.

«Балаларғаәділетбойыншатренерлердід айындау»

тренингінеқатысқаныүшінсертификат 5.

Мәскеумемлекеттікуниверситетініңпро фессоры, заңғылымдарыныңдокторы, КашкинС.Ю.

дәріскурсынтыңдауғаарналғансертифик ат.

(12)

Қарабаев Фазылжан Жұмашұлы Халықаралық құқық кафедрасының

доцент м.а.

Байланыс ақпараты:

Эл.пошта: f-karabaev@ mail.ru Ұялы тел.: 8-701-513-89-20

Жұмыс: 8 (7172) 709-500, ішкі 31-270;

Ғылыми дәрежесі, атағы (БҒСБК, ЖАК), ғылыми мектебі:

Заң ғылымдарының кандидаты, ҚР ІІМ Қарағанды жоғары мектебі

Ғылыми қызығушылығы:

Халықаралық қылмыстық құқық және процесс

Ғылыми гранттар (соңғы 5 жыл бойынша, ғылыми жобалар орындауға қатысу)

1. ҚР Қаржы министрлігінің тапсырысы бойынша АҚ «Жолаушылар тасымалы», АҚ «Қазтеміртранс», АҚ «ҚР Ана мен бала орталығы»

«Құқықтық қызметі, қаржылық-экономикалық саралау» жобасын әзірлеуге қатысу (2008 ж. маусым-қазан);

2. ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің тапсырысы бойынша «Еңбекші-мигранттар мен олардың отбасы мүшелерінің құқықтарын қорғаудың халықаралық Конвенциясы» «Қазақстанның Конвенцияға қосылудың нәтижелеріне баға беру» бойынша жоба жетекшісі (2009 ж. тамызы);

3. Жоба тақырыбы: «Бірыңғай Экономикалық Кеңістік (Қазақстан Республикасы, Беларусь Республикасы, Ресей Федерациясы) және Еуропалық Одақ елдеріндегі адам құқықтары мен бостандықтарын соттық қорғау аясындағы халықаралық құқық нормаларын қолдануды жетілдіру».

(Іргелі ғылыми-зерттеу жұмысы аясында - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің гранты) (2011-2014 жж.).

Оқитын курстар:

1. Халықаралық қылмыстық құқық және процесс(Б) 2. Халықаралық қылмыстық сот(Б)

3. Халықаралық гуманитарлық құқық(Б)

4. Халықаралық адам құқықтарын қорғаудың құқықтық механизмдері(Б) Авторлық курстар:

1. Халықаралық көлік құқығы(Б) Кәсіби тәжірибе:

1996-1998 жж.

ҚР ІІМ Қостанай жоғары мектебі (Қостанай қ.)

- күндізгі оқу факультеті басшысының орынбасары

1998-2002жж.

ҚР ІІМ Қостанай заң институты (Костанай қ.)

- мемлекеттік-құқықтық пәндер кафедрасының басшысы;

- мемлекеттік-құқықтық пәндер кафедасы басшысының орынбасары;

- мемлекеттік-құқықтық пәндер кафедрасының доценті;

2008-2010 жж.

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (Астана қ.) Халықаралық құқық кафедрасының доцент м.а.

2010 – 2011 жж.

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (Астана қ.) қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының меңгерушісі 2011- осы уақыт аралығында Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (Астана қ.) Халықаралық құқық кафедрасының доцент м.а.

Жарияланымдар: (тандамалы, соңғысы 2016 жылдан бастап хронологиялық тәртіппен орналастырылған)

1. Қазақстан Республикасының заңнамасына құқықтық көмек.

Халықаралық құқық және ғылыми-техникалық ілгерілеу. М. 2011 ж. 8 желтоқсан , 202-206 б.

2. Қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасындағы авторлық құқықты қорғау. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы, «Заң ғылымдары сериясы». -2010 ж. №4. 205-210 б.

3. Бюджеттік құқықбұзушылық үшін жауапкершілік институты туралы.

Мемлекеттік аудит. Астана -2010 - №2. 52-53 б.

Наградтар

1. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ ректоры Сыдықов Е.Б.

2015 жыл 7 мамыр – «Отан қорғаушылар күніне орай жоғары білім жүйесін дамытуға және жас ұрпақты тәрбиелеуге қосқан үлесі үшін»

Құрмет Грамотасы 2015 жыл 6 мамыр.

2. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ ректоры Сыдықов Е.Б. – Грамота 2012 ж.

каңтар

3. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ ректоры Сыдықов Е.Б. – Грамота 2011 ж.

25 наурыз

4. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Заң факультеті деканы С.К. Амандыкова 2015 жыл 18 наурыз «Жалпы халықтық «Наурыз» мерекесімен және ғылым мен білімнің дамуына қосқан жеке үлесі үшін»

5. «Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін» ІІІ дәрежелі ІІМ Медалі. Министр бұйрығы №361 л/с 04.05.2006 ж.

Марапаттар:

ҚР Әділет министрлігінің қоғамдық кеңес мүшесі

(13)

Иржанов Алимжан Самигуллаевич Халықаралық құқық

кафедрасыныңдоцент м.а.

Байланыс ақпараты : Эл.пошта: alimzhany@mail.ru Ұялы тел.: 8-701-352-09-93

Ғылыми дәрежесі, атағы(БҒСБК, ЖАК), ғылыми мектебі:

1994-1998 жж Қазақ мемлекеттік заң университетін, халықаралық құқық және мемлекеттік қызмет факультетін үздік бітірді.

1998 - 2001 жж - Қазақ ұлттық университетінің халықаралық құқық кафедрасының аспиранты.

2001 жылдың 9 қазанында 12.00.10 - «Халықаралық құқық» мамандығы бойынша «Мемлекетаралық экономикалық дауларды шешу тәртібі»

тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады.

Ғылыми қызығушылығы:

Халықаралық экономикалық құқық, халықаралық шарттар құқығы Ғылыми гранттар

Оқитын курстар:

Халықаралық-құқықтық талдау әдістемесі

Жарияланымдар: (тандамалы, соңғысы 2016 жылдан бастап хронологиялық тәртіппен орналастырылған)

1. Иржанов А.С., Жолболдин Т.К. Халықаралық терроризмге қарсы іс- қимыл саласындағы халықаралық шарттардың және Қазақстан Республикасының заңнамасының кейбір мәселелері туралы //

Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның студенттері, аспиранттар және жас студенттер: ғылым диссертациялары./К.В.

Балабанова. - М .: МДС, 2016. - 101-104б.

2. Иржанов А.С., Шаймурунова А.К. Халықаралық лаңкестікке қарсы іс- қимыл және Қазақстан заңдары саласындағы халықаралық шарттарда юрисдикция және экстрадициялау туралы. // ҚарМТУ ғылымдарының бюллетені. - №1 - 2016. - 55-66 беттер.

3. 3. Иржанов А.С. Халықаралық және ұлттық заңнамадағы терроризмді анықтау: талдау және заңдылық мазмұны // Қазақстан Республикасы Заң шығару институты бюллетені. - 2016 ж. - № 3 (44) - 62-70 б.

4. 4. Иржанов А.С. (бірлескен авторлықта) ЭЫДҰ елдерінің стандарттарына көшу тұрғысында Қазақстандағы интеллектуалдық меншіктің ұйымдық-құқықтық базасын жетілдірудің кейбір аспектілері (мақала) // Қазақстан Республикасы Заң шығару институты бюллетені - 2016. - 4 (45). - 154 -164-б.

5. 5. Иржанов А.С. (бірлескен авторлықта) «Терроризмге қарсы күрес және басқа да мақсаттарда құрбандар үшін терроризммен күрес және әділеттілікті қамтамасыз ету туралы» АҚШ Заңының қабылдануының кейбір салдары туралы // Заң және мемлекет - 2016 - № 4 (73) - 77-82б.

6. Иржанов А.С. (бірлескен авторлықта) НҚА (диссертация) қабылдаудың құқықтық салдарын анықтау критерийлері туралы // «НҚА-ны қабылдаудың құқықтық салдарын анықтауға арналған заңнама мен критерийлерді болжау туралы» (Астана, 2017 жылғы 2 наурыз) - 26-27 б.

Кәсіби тәжірибе:

 2002 - 2005 жж - Қазақ гуманитарлық заң университетінде Нормативтік актілерді әзірлеу және оларды сараптау ғылыми-зерттеу институтының бас ғылыми қызметкері.

 2002-2005 ж.ж. - ҚазГЗУ конституциялық құқық және мемлекеттік басқару кафедрасының аға оқытушысы.

 2005 - 2008 жж - Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының аға ғылыми қызметкері, содан кейін заңнамалық жұмыстар бөлімінің меңгерушісі.

2005 жылғы ақпаннан 2006 жылғы қаңтарға дейін - Қазақстан Республикасы Заң шығару институты Басқарма Төрағасының орынбасары.

2006 жылдың қаңтар-мамыр айларында Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының Халықаралық қатынастар бөлімінің меңгерушісі болды. 2006 жылдың мамыр айынан 2008 жылдың тамыз айына дейін - Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының жетекші зерттеушісі.

 2008 - 2011 жылдар - Халықаралық құқық, халықаралық қатынастар және салыстырмалы құқық бөлімінің меңгерушісі.

 2006 - 2012 жж - ЕҰУ-дің Халықаралық құқық кафедрасының доценті.

 2007 - 2015 жылдар - ҚазГЗУ Сараптама және талдау институтының сарапшысы.

(14)

Абылайулы Абай

Халықаралық құқық кафедрасының доцент м.а.

Байланыс ақпараты :

Эл.пошта: abay_abilayuly@mail.ru Ұялы тел.: 87776999687

Ғылыми дәрежесі, атағы(БҒСБК, ЖАК), ғылыми мектебі:

PhD (Халықаралық құқық), 2010-2014. Қазақ Гуманитарлық Заң Университеті, Астана. Докторлық диссертация тақырыбы: Жоғары білім саласындағы мемлекеттер ынтымақтастығын халықаралық құқықтық реттеу (Қазақстан Республикасының мысалында).

Ғылыми қызығушылығы:

Халықаралық шарттар құқық; адам құқықтары халықаралық құқық;

салыстырмалы құқық; білім беру туралы құқық.

Ғылыми гранттар(соңғы 5 жыл бойынша, ғылыми жобалар орындауға қатысу):

1. Ғылыми тағылымдама бойынша «Болашақ» халықаралық стипендиясының иегері Brunel University London (2013).

Магистратураның «Халықаралық құқық» мамандығы бойынша грант иегері, Алматы заң академиясы (2005-2007)

Оқитын курстар:

Халықаралық ғарыштық құқық Кәсіби тәжірибе:

1. «Қазақстан

Республикасының Заңнама Институты» ММ Халықаралық заңнама және салыстырмалы құқықтану бөлімінің бастығы.

Қараша 2016 – қазіргі таңға дейін.

2. КАЗГЮУ Университеті Халықаралық құқық кафедрасының меңгерушісі, 2015/2016 оқу жылы.

3. КАЗГЮУ Университеті Халықаралық құқық кафедрасының аға оқытушысы, 2007-2016.

4. Халықаралық құқық факультеті деканының орынбасары, ҚазГЗУ, 2007-2010.

Алматы заң академиясы Халықаралық құқық және халықаралық қатынастар

кафедрасының оқытушысы, 2006- 2007.

Жарияланымдар: (тандамалы, соңғысы 2016 жылдан бастап хронологиялық тәртіппен орналастырылған)

17 мақала ( оның ішінде: 7 – ҚР БжҒМ ұсынылған журналдарда; 2 – Thomson Reuters және Scopus базаларында):

1. «Қазақстан Республикасындағы халықаралық шарттардың тәртібі мен шарттарын түсіндірудің кейбір мәселелері туралы», Қазақстан Республикасы Заң шығару институты бюллетені. №2, 2017. Стр. 145-154;

2. «Адам құқықтары жөніндегі БҰҰ Комитетінің көзқарастарын жүзеге асырудың кейбір мәселелері», Н.Ә. 70 жылдығына арналған «Құқық үстемдігін қалыптастыру процесінде жеке тұлғаның құқықтарын қамтамасыз ету» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Шайкенова («Шайкен оқулары») - Астана қаласы,

«Қазақстан Республикасы Заң шығару институты» мемлекеттік мекемесі, 2017 жылғы 16 наурыз. 192-195;

3. «Терроризмге қарсы күрес және басқа да мақсаттарда құрбандар үшін терроризмге қарсы әрекет ету және сот төрелігін қамтамасыз ету туралы», заң және мемлекет туралы кейбір заңдар қабылданды. № 4 (73), 2016 ж. С 77-82. - http://km.kazguu.kz/magazine/4-73-2016.

Марапаттар:

(академиялар, кәсіподақтардағы және басқалардағы мүшелігі) 1. КАЗГЮУ Университетінің докторантура бағытында

«Халықаралық құқық» мамандығы бойынша диссертациялық кеңес мүшесі. Университет КАЗГЮУ, 2015/2016.

2. ҚР БжҒМ Болондық процесс орталығының сарапшысы.

2015/2016.

3. Жоғары оқу орындарына автономияны енгізу талдау бойынша ұлттық сарапшы (Қыркүйек-қараша 2014).

(15)

Куликпаева Мира Жумагазыевна Халықаралық құқық кафедрасының

доцент м.а.

Байланыс ақпараты:

Эл.пошта: mira16_astana@mail.ru Ұялы тел.: 8 701 588 28 68-

Жұмыс: 87172 709 500 (ішкі.:31-270)

Ғылыми дәрежесі, атағы(БҒСБК, ЖАК), ғылыми мектебі:

«6D030100 - Құқықтану» мамандығы бойынша PhD докторы

Ғылыми қызығушылығы:

Халықаралық жария құқық, халықаралық ғарыш құқық, адам құқықтары, бала құқықтары

Ғылыми гранттар (соңғы 5 жыл бойынша, ғылыми жобалар орындауға қатысу)

2015 ж. - " ДСҰ-ға қосылу жағдайында Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенін дамыту және Еуразиялық экономикалық одақ қалыптастыру құқықтық аспектілері " (ғылыми қызметкері)

2014 ж. – "Бірыңғай экономикалық кеңістік (Қазақстан Республикасы, Беларусь Республикасы, Ресей Федерациясы) және Еуропалық Одақ елдерінде адамның құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғау саласындағы халықаралық құқық қолдануды жетілдіруге" (ғылыми қызметкері)

2010 ж. - " Бәсекеге қабілетті Қазақстанды құру тұрғысынан адам капиталының қалыптастыру, құқықтық және әлеуметтік-экономикалық аспектілері "(ғылыми қызметкері)

Оқитын курстар:

Халықаралық ғарыш құқық (Б)

Бала құқықтары қорғаудың халықаралық-құқықтық негіздері (Б) Адам құқықтары қорғаудың БҰҰ жүйесінің бақылау механизмдері (Б) Адам құқықтары қорғаудың региональдік және ұлттық механизмдері (М) Адам құқықтары қорғаудың әмбебап механизмдері (М)

Авторлық курстар:

Халықаралық ғарыш құқық (Б)

Бала құқықтары қорғаудың халықаралық-құқықтық негіздері (Б) Адам құқықтары қорғаудың БҰҰ жүйесінің бақылау механизмдері (Б) Адам құқықтары қорғаудың региональдік және ұлттық механизмдері (М) Адам құқықтары қорғаудың әмбебап механизмдері (М)

Кәсіби тәжірибе:

2016-қазіргі дейін Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-ті Заң факультеті Халықаралық құқық кафедрасының доцент м.а.

2009-2016 – Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-ті Заң факультеті Халықаралық

құқық кафедрасының аға оқытушысы Жарияланымдар: (тандамалы, соңғысы 2016 жылдан бастап хронологиялық тәртіппен орналастырылған)

-Abaideldinov Y.M., Kulikpayeva M.Z., Shakhmova A.A. The Republic of Kazakhstan cooperation with the Russian Federation and other countries of the world in the field of outer space. Life Sci J 2014;11(5):491-498. (ISSN:1097- 8135). http://www.lifesciencesite.com.72(Scopus)

-Abaideldinov Y.M., Kulikpayeva M.Z., Shakhmova A.A. Protection of Intellectual property rights un the Republic of Kazakhstan: the background and challenges Life Sci J 2014;11(11):461-466.

http://www.lifesciencesite.com.79(Scopus)

-KulikpayevaM.Zh. On the issue of responsibility and liability in international outer space law / «The First International Scientific Conference on Private and Public Law». Proceedings of the Conference (March 29, 2014). «East West»

Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014.

134 P. P. 46-52

-KulikpayevaM.Zh. WTO as an international entity: general characteristics and some benefits of its system / «Ғылымжәнебілім – 2015»

аттыстуденттерменжасғалымдардыңХХалықаралықғылымиконференциясы

= ХМеждународнаянаучнаяконференциястудентовимолодыхученых

«Наукаиобразование - 2015» = The X International Scientific Conference for students and young scholars «Science and education - 2015». – Астана:

http://www.enu.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie-2015/ – 7419 стр. (қазақша, орысша, ағылшынша). С. 6447-6452

Марапаттар:

(академиялар, кәсіподақтардағы және басқалардағы мүшелігі) - Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-нің ректоры Е. Сыдықовтың ғылыми үлес қосқан үшін Құрмет грамотасы, 14 сәуір 2016 ж.

(16)

Есіркепова Мадина Меірбековна Халықаралық құқық кафедрасының

доцент м.а.

Байланыс ақпараты:

Эл.пошта: madinella01@gmail.ru Ұялы тел.: 87017296849

Раб.:

Ғылыми дәрежесі, атағы(БҒСБК, ЖАК), ғылыми мектебі:

Заңның магистрі.

Доктор PhD

2003-2008 маман ҚарМУ

Еуразия ұлттық университетінің 2008-2010 магистрі. Л.Н.Гумилев мамандығы халықаралық құқық

Еуразия ұлттық университетінің 2013-2015 доктор. Л.Н.Гумилев мамандығы халықаралық құқық

Ғылыми қызығушылығы:

Еңбе құқық, халықаралық құқық, адам құқықтары, азаматтық құқық.

Ғылыми гранттар (соңғы 5 жыл бойынша, ғылыми жобалар орындауға қатысу) ; жоқ

Оқитын курстар:

Еңбе құқық(Б), халықаралық құқық(Б), адам құқықтары (М), азаматтық құқық (М).

Жарияланымдар: (тандамалы, соңғысы 2016 жылдан бастап хронологиялық тәртіппен орналастырылған)

1. ComparativeanalysisinWesterncountriesandKazakhstanincollectivel abordisputesresolution. - The 2013 Key West International Multidisciplinary Academic Conference Review of Social studies, Law and psychology материалы международной научно-практической конференции. – USA, 2013. – №1 Volum VII. - С.97-101-0,3 п.л.

2. Wage regulatory issues in the Republic of Kazakhstan. – Actual Problems of Economics Scientific Economic Journal. –Ukraine, 2014. –

№11(161). – C.260-268- 0.5 п.л.

3.

ComparativeanalysisinWesterncountriesandKazakhstanincollectivelabordisputesre solution.- The 2013 Key West International Multidisciplinary Academic Conference Review of Social studies, Law and psychology материалы международной научно-практической конференции. – USA, 2013.- №1 Volum VII. – С.97-101 - 0.3 п.л.

Кәсіби тәжірибе:

2010-Жоғары оқу орынан кейнгі Департамет

2015 жылы- ЕҰУ-дің Азаматтық құқық пәндер кафедрасының аға оқытушысы. Л.Н.Гумилев

2016 Қазіргі уақытта

ЕҰУ-дің Халықаралық құқық кафедрасының аға оқытушысы.

Л.Н.Гумилев

Марапаттар:

(академиялар, кәсіподақтардағы және басқалардағы мүшелігі) 1.Администрация Президентінің грамотасы 2011

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Интернет-технологии позволяют включать в учебно-методические материалы статические рисунки и аудио- и видеоклипы, интерактивные средства. При этом

Егер орталық процессор негізгі жадымен BSB және FSB шиналары арқылы алмасу операциясын іске асырса, онда мұндай архитектураны DIB (Dual Independent)

Пәнаралық байланыс пәннің айналасында оқытуды ұйымдастыру, концепция немесе мәселелер және ақпаратты өңдеу кезінде әртүрлі

Стратегиялық басқаруда жасалынатын ұйымның қажетті болашағын бейнелеу – бұл оның ішкі жағдайы мен сыртқы ортадағы орнын егжей-тегжейлі емес бейнесі,

AutoCAD графикалық жүйесінде тік тӛртбұрышты екі түрлі тәсілмен сызуға болады: тік тӛртбұрыштың диагоналінің шеткі нүктелерін кӛрсету арқылы және

20. Компьютерлік желі -.... А) бір орталыққа орналыстырылған компьютерлер тобы. В) бірігіп есеп шығару ҥшін бірнеше ЭЕМ-ді біріктіру. С)

Х дегеніміз – кездейсоқ алынған m билеттің ішіндегі бірінші қатардағы орынның билеттері саны болса, осы Х шамасының үлестірім заңын жаз, математикалық күтімін, дисперсиясын, модасы мен

Құандықов Әлібек Ӛсербайұлы С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры Бектұрғанов Әбдіманап Елікбайұлы І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік