• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ ВЕСТНИК КазНУ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ ВЕСТНИК КазНУ"

Copied!
159
0
0

Толық мәтін

По значению

The essence of the state is expressed through its duties and activities and maintains the fact that the state is a legal and sovereign organization of power for independent people. Currently, the needs of the scientific analysis of legal norms in space are primarily related to the widespread processes of globalization. Related to this particular problem is the question of the existing law of the state beyond its borders.

1917 жылы Түркістан өлкесіндегі қазақтар мен қырғыздардың үлесі 44,36 пайыз болса, 1920 жылы 30,8 пайызға жетті. Бұл мақалада автор құқықтық мәселелерді талқылап, судьялардың кейбір шешімдерін қарастырады.

КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан в процессе конституционной реформы 2007 года, а также принятие 9 февраля новой редакции Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении». , 2009. -Правительство» от 23 января 2001 года определило, что местное самоуправление осуществляется населением также через маслихаты. 2 О местном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан: Закон РК от 23 января 2001 года № 2. 148-2 // Вестник Парламента Республики Казахстан. Особое внимание автор уделяет вопросам становления и специфике развития местного самоуправления в Республике Казахстан.

In the article, problems of perfection of administrative responsibility are considered in the light of the modern administrative legislation, measures to improve the efficiency of the Institute of administrative responsibility of the Republic of Kazakhstan are offered.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНАЛИСТИКА

In the given scientific article, problems with the participation of the defender in the formation of evidence in criminal proceedings are dealt with. The stage of the hearing, which is the central part of criminal proceedings after private accusations, is carried out within the genetic cells of sport interpretation in consideration, some special conditions attached in the Criminal Procedure Code of the RK. The paper briefly addresses the following questions: Forensic version - is one of the scientific trends in criminology.

Many scientists have developed the concept of "version", its distinguishing features in the cognitive activity of the investigator, prosecutor, judge. The amending law does not provide that it should be considered (calculated) as a fact of possession with special knowledge, how it is necessary to determine the qualification of the expert. So, the duty of competence exists and is charged to the person who appointed the exam and the expert.

It pointed out the current problems of the composition of the removal in connection with the qualification of the crime given in agricultural techniques and agricultural machines.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Сущность института частного судебного исполнителя

Плюсы введения института частных судебных исполнителей

Отрицательные стороны введения института частных судебных исполнителей

Серик Амангалиев, председатель МСЭС по Мангистауской области О частных судебных исполнителях http://www.zakon.kz/127141-o-chastnykh-sudebnykh-ispolniteljakh.html. Асель Сандыбаева, юрист юридической фирмы «Саят Жолши и Партнеры» http://www.zakon.kz/kazakhstan/71380-ispolnitel-reshenijj.html. Тулкин Ташимов, корреспондент «Эксперт Казахстан» http://www.zakon.kz/pravovye-novosti/170569-kommercializacija-instituta-sudebnykh.html.

This article examines the essence and maintenance of the lawsuit in the civil proceedings of the Republic of Kazakhstan.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің (бұдан әрі – Комитет) деректері бойынша 2006 жылдың бірінші жартыжылдығында республикалық деңгейдегі мемлекеттік органдарға, олардың аумақтық органдар мен жергілікті атқарушы органдар. 2005 жылдың екінші жартыжылдығымен салыстырғанда 2006 жылдың бірінші жартыжылдығында келіп түскен шағымдардың саны 10%-ға (83332-ден 75087-ге дейін) азайды. 2009 жылдың екінші жартыжылдығындағы есепті кезеңмен салыстырғанда 2010 жылдың бірінші жартыжылдығында берілген өтінімдер саны 6,9%-ға аз болды.

жоқ. «Жергілікті атқарушы органдар басшыларының халық алдында есеп беруін өткізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 6 сәуірдегі 1546 . Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі № 1 Жарлығы. 310 "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi даму стратегиясын одан әрi iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" (2009 жылғы 19 мамырға дейiнгi өзгерiстер мен толықтырулармен) // "Егемен Қазақстан" 11.04.2007. Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2007 жылғы 11 қарашадағы Жарлығы. 14, 2006 ж. 216 Қазақстан Республикасының 2007-2024 жылдарға арналған орнықты дамуға көшу тұжырымдамасы туралы ...

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 1 Заңы. 221-III «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» // Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж. құжат. Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 6 сәуірдегі N Жарлығы. 1546 "Жергілікті атқарушы органдар басшыларының халық алдында есеп беруін өткізу туралы" // Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж. .

жоқ. 2005 жылғы 15 ақпандағы 44 Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2005 жылғы 15 ақпандағы № 44 Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2005 жылғы 15 ақпандағы № 44 Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің ... әйелдерді жұмысқа алуға тыйым салынады // ЮРИСТ – құқықтық анықтамалық жүйе. Қазақстан Республикасы Президентінің 2006-2011 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды дамытудың 2006-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы. 2006 жылғы 25 шілдедегі 154 Заңымен әркімнің, үкіметтік емес ұйымдардың және басқа да қоғам өкілдерінің құқықтарын анықтайды. мемлекеттік бағдарлама іс-шараларына тікелей қатысу үшін мекемелер [2]. Назарбаев Қазақстан халқы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық мүмкіндік – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері»: ғылыми-практикалық конференция материалдары (Алматы, 10 ақпан 2010 ж.) / Автор.

ПРИРОДОРЕСУРСОВОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Об утверждении Программы развития нефтегазовой отрасли Республики Казахстан на 2010-2014 годы: Постановление от 18 октября 2010 года № 1072 // Информационная система Разд. Досье на проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны окружающей среды» (30 ноября 2010 г.) // Информационная система «Параграф». Данное положение подтверждается статьей 10 ГК РК, согласно которой субъекты лесных правоотношений только управляют лесами, хотя право собственности в соответствии со статьей 188 ГК РК дополнительно включает в себя право собственности и право распоряжения[5].

Так, статьей 31 ТК РК определено, что максимальный срок предоставления лесного фонда в долгосрочное пользование лесами возможен на срок от 10 до 49 лет, однако в соответствии со статьей 470 ТК РК. Налоговый кодекс. Договор аренды, удостоверяющий право долгосрочного пользования лесными ресурсами, заключается на срок до 50 лет. В статье рассматриваются некоторые положения Лесного кодекса Республики Казахстан. В данной статье автор рассматривает некоторые проблемы государственного регулирования сельскохозяйственных отношений: понятие, цели и задачи.

2010 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобы өндіріс жоспарын асыра орындап, барлық негізгі өндірістік көрсеткіштер бойынша оң динамикаға қол жеткізді. Жалпы, Каспий құбыр консорциумын (КҚК) Ресей, Қазақстан және Оман Сұлтандығы Қазақстан-Америка «Теңізшевройл» БК Солтүстік Каспийден өндірген мұнайды тасымалдау үшін құрды. Қазақстан Республикасы Президентiнiң № 100 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының экологиялық қауiпсiздiгiнiң жылдарға арналған тұжырымдамасына сәйкес. 2003 жылғы 3 желтоқсандағы № 1241 қаулысына сәйкес экологиялық қауіпсіздіктің негізгі міндеттерінің бірі экологиялық апатты қалпына келтіру болып табылады. аймақтар, әскери-ғарыш полигондары және сынақ кешендері [5].

Қазақстан Республикасындағы жер салығын төлеу шарттары, яғни. жер салығының ставкаларын белгілеу, айқындау, алу және пайдалану сияқты мәселелер 2003 жылғы 20 маусымда қабылданған Қазақстан Республикасының Жер заңымен және 2008 жылғы 12 маусымда қабылданған «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Заңымен реттеледі. Атап айтқанда, шаруашылықта өндірілген өнімнен табыс салығын төлемейді, шаруашылық жүргізуші субъект ретінде тіркелмейді, салық органдарында тіркелмейді, есеп және статистикалық есеп жүргізбейді. Өткен ғасырдың 90-шы жылдары Ресейде минералдық ресурстардың негізгі түрлері баланстық қор бойынша 30 триллион АҚШ долларына бағаланды, ал тиісті қор 150 триллионға бағаланды.

Минералды-шикізат секторы Ресей экономикасында жетекші орынды алады: жерді пайдалану аясындағы қорлар өндірістік кәсіпорын қорының 40% және баланстық баға қорының 13% құрайды. Қазіргі уақытта қоймалар үшін жердің бағасы гектарына 500 мыңнан 1 миллион долларға дейін немесе шаршы метрі 5-10 мың долларды құрайды.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

2. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң № 111 қаулысы. 2008 жылғы 25 қарашадағы 1085 Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен бақылау агенттігінің Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 қарашадағы № 1085 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ... жылдар бойынша экономика мен қаржы жүйесінің мәселелері // Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 2 қаулысына толықтыру. 2008 жылғы 25 қарашадағы 1085. Өзектілігі – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және бақылау агенттігінің құқықтық қызмет саласындағы банк заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар мен ұсыныстар енгізілді. және банк қызметін мемлекеттік басқаруды жүзеге асыратын қаржы ұйымдары және басқа да мемлекеттік органдар.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Бас бостандығынан айрылып сотталғандарды жазасын одан əрі өтеуге берудің негіздері

Сотталғандарды жазасын өтеу үшін ауыстыруға сот үкімі заңды күшіне енгеннен кейін ғана жол беріледі (1978 жылғы Қазақстан Республикасы мен Украина арасындағы белгілі тұлғалардың жазаларын азаматы болып табылатын мемлекетке беру туралы конвенцияның 2-бабы, 1999 ж.). бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарды беру туралы шарттың 3-бабына сәйкес жазасын одан әрі өтегені үшін және т.б.). Себебі, қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы 1958 жылғы 10 маусымдағы Шетелдік арбитраждық соттардың шешімдерін тану және орындау туралы (Президенттің 1995 жылғы 4 қазандағы Жарлығына сәйкес) Нью-Йорк конвенциясының қатысушысы болып табылады және Қазақстан Республикасы Конституциясының 425-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтық-құқықтық кітабы, заңда немесе халықаралық шарттарда көзделген жағдайларда шет мемлекеттердің және төрелік соттардың шешімдерін тану және орындау мәселесі қаралады. 1978 жылғы Конвенцияның 8-бабына сәйкес, уәкілетті орган жауапкерді қабылдау немесе қабылдамау туралы «қысқа мерзімде» хабарлауы керектігі көрсетілген, ал Әзірбайжан Республикасымен жасалған шартта қабылдау немесе қабылдамау мерзімі деп көрсетілген. 30 күнді құрайды.

Түркіменстанмен және Украинамен жасалған келісім-шарттардағы құжаттар құжаттарды алған күннен бастап 40 күн ішінде тапсырылуы тиіс деген 1998 жылғы конвенцияда 40 күндік мерзім белгіленген. Егер Қазақстан Республикасы мен Әзірбайжан Республикасы арасындағы Шарттың 14-бабына сәйкес орындаушы мемлекетке рақымшылық немесе рақымшылық жасалса, оны екі Уағдаласушы тарап Қазақстан Республикасы арасындағы Шарттың 13 және 12-баптарына сәйкес пайдалана алады. тиісінше Қазақстан Республикасы мен Украина Республикасы және Түрікменстан. 2001 жылғы 5 шілдеде Астана қаласында жасалған Түрікменстан мен Қазақстан Республикасы арасындағы бас бостандығынан айыру орындарына сотталған адамдарды жазаларын одан әрі өтеу үшін беру туралы келісім (Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 қарашадағы Заңымен ратификацияланған).

Украина мен Қазақстан Республикасы арасындағы бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарды беру туралы келісім (Киев, 1999 жылғы 17 қыркүйек) (Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 28 сәуірдегі Заңымен ратификацияланған). 1997 жылғы 10 маусымда Алматы қаласында қол қойылған Қазақстан Республикасы мен Әзірбайжан Республикасы арасындағы бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарды жазасын одан әрі өтеу үшін беру туралы келісім (Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 30 желтоқсандағы Заңымен ратификацияланған, 2007 жылғы 7 тамызда өзгертілген).

ИТОГИ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Исходя из этого, представляется более правильным разработать и принять специальный закон о народной законодательной инициативе или включить положения об этом институте отдельным разделом в Конституционный закон «О республиканском референдуме» от 2 ноября 1995 г., поскольку эти два формы весьма тесно связаны между собой» [2, с. 155]. Автор рассказывает о развитии этого института демократии в зарубежных странах, особенно в странах Европы. Особое внимание он уделяет развитию конституционно-правового закрепления этого института в странах постсоветского пространства, особенно в Республике Казахстан.

A certain article analyzes a code on administrative violations of the Republic of Kazakhstan regarding the presence of blanks and collisions that can be used in practical activities as conditions for compliance with corruption violations.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Получение углерод-минеральных сорбентов на основе шунгита и использование их для очистки пищевых и сточных вод.. Комплекскное

Жекелеген элементтердің өлшеу жолдарын құралдарын қолдана отырып, көрсете алады, өз жұмыстарына талдау

басымен бірнеше рет кездесудің сәті түсіп, әңгіме- лестім. 2004 жылғы Қазақстан Республикасының білім және ғылым қызметкерлерінің ІІІ

Важно отметить, что относительно совре- менного состояния информационных процессов и технологий, утверждение их социальной роли является лишь констатацией фактов, в то время как

С учетом уменьшения зависимости от изменения конъюнктуры на мировых товарных рынках сырья, опасности перенасыщения экономики большими доходами от сырьевого сектора, а также ухудшением

Мемлекет немесе қоғам қайраткерінің жанұясының мүшесіне жəне жақын туысына қарсы жасалған қастандық, осындай қызмет үшін кек алу актісі көрсетілген жағдайда да бұл іс-əрекет террористік

Но на протяжении этих лет время от времени две страны идут на сближение, что говорит о том, что США все же нуждаются в Иране по ряду причин.. Поэтому, ни одно из подобных сближений на

Выводы Результаты широкого экологического испыта- ния и комплексной оценки сортов селекции Каз- НИИЗР по программе КАСИБ свидетельствуют о том, что, несмотря на то, что эти сорта