• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

(1)Құрылтайшы: «Педагогикалық Ғылымдар Академиясы» ҚБ Редакциялық алқа: А.Қ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "(1)Құрылтайшы: «Педагогикалық Ғылымдар Академиясы» ҚБ Редакциялық алқа: А.Қ"

Copied!
144
0
0

Толық мәтін

Taubaeva Sh.T., maRDakhaev L.v., ZhekSembinova a.К. METHODOLOGICAL DESCRIPTION OF SOCIAL PEDAGOGICAL RESEARCH. The article reveals the essence of social pedagogy methodology as seen by different researchers. The methodological bases of social pedagogy are also explained with the example of other sciences. the authors consider social pedagogy as a scientific discipline in the background of classifying paradigms to clarify the versatility of social pedagogy. the authors examine the object, purpose and tasks of social pedagogy as a scientific discipline. The methodology of social pedagogy is analyzed on the basis of gnostic, scientific-conceptual, technological, scientific and methodical knowledge.

Each of these levels characterizes the methodology of social pedagogy and the activity of a social teacher. the authors also define the terminological apparatus of social pedagogy, its basic concepts. the authors believe that the worldview level of social pedagogy is determined by the social pedagogical action related to subjects, the main aspects of life experience, their beliefs, ideals, principles, value orientations. Methodological level of social pedagogy based on knowledge and methods to change actions. keywords: social pedagogy, methodology, methodology of social pedagogy, paradigm. Education in the Modern World // Dialectics in the Sciences of Nature and Man: Man, Society, and Nature in the Age of Science and Technology.

In the context of globalization, informatization, innovation, multicultural education of students is a mandatory link in the process of education and upbringing. In this view, the current socio-educational situation imposes new requirements on the organization and content of pedagogical process. the updated content of education implies the development of functional literacy of students, the use of their knowledge in everyday real life, as well as the formation of a multicultural personality, a citizen, a patriot of his country. Multicultural nature of education in the study of all subjects in the content of updated programs can be traced through trilingualism, the inculcation of human values, patriotism, interdisciplinary communication, active learning strategies.

In this regard, the development of technology for the design of educational programs for school as a new aspect of pedagogical professionalism, which defines the quality and effectiveness of professional and pedagogical activity in the environment of innovative changes, is an urgent problem.

ӘДЕБИЕТТЕР

Қай заманда да болашақ қоғамның өзегі – ұрпақ тәрбиесі әрқашан бірінші орынға қойылады. Бүгінгі таңда келер ұрпақ қазақстандық патриотизм үрдісінде тәрбиеленуі тиіс, ал «Мәңгілік Ел» идеясы қазақ патриотизмінің қайнар бұлағы ретінде елімізді одан әрі дамыта бермек. Біз бұл жақсы жол екенін білеміз. Түйін сөздер: қазақ патриотизмі, туған жер, мәңгілік мемлекет, педагогикалық бағыт, патриотизм, білім, жастар, өркениет, қажеттіліктер.

Арыстандай сұлу, Жолбарыстай қайратты, Қырандай қанатты, Мәңгілік өмір сүремін. Қазақ патриотизмі – әрбір отандасымыздың жүрегіндегі патриоттық оттың гүлі, ол айналадағы қоғамға игілік әкеледі. «Мәңгілік Ел» идеясына негізделген қазақ патриотизмінің құдіреті ұлтымызды ұлтшылдық пен нәсілшілдіктен қорғап, ұлттық мұраға, патриоттық ойларға бағыттайды.

Балам дейтін ешкім болмайды, балам деген бала қайдан шығады!» деген сүйсінерлік сөзінде тұрып, жастарға сапалы білім мен салауатты тәрбие беріп келе жатқан басшымыз адалдық пен отансүйгіштік ісіне ерекше мән береді. Еліміздің халқын патриоттыққа тәрбиелеу фактілеріне келесіз: бірінші ұрпаққа тәрбие берілгенде, тәрбиенің ұлт пен тілге қарамай, тәрбие түрінде болуы міндетті. мемлекет [2 ].Ата-бабаларымыз ұшқан құдіреттің қанаты жайылған, жүйрік малдың тұяғы шаршаған кең аумақты қорғап қана қойған жоқ.

Үшіншіден, жергілікті билік «Тыған жер» бағдарламасын нақты әрі жүйелі жүзеге асыруы керек. Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесін педагогикалық тұрғыда тұжырымдауда патриоттық тәрбиені бекіту басты бағыттардың бірі екендігі тегін емес. Бұл ретте Н.Назарбаев қоғамның, әрбір қазақтың жан дүниесін жаңғыртудың бірнеше жолдарына тоқталды.

Өйткені, әрбір қазақ сол ұлт арқылы ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы керек. Ұлттық идеологияның ордасына айналған, жақсылыққа ұмтылатын, жамандықтан арылатын, бар мұң-мұқтажымызды белсенді сараптайтын табысты ел болуымызды білім мен оқыту ғажайып түрде сұрады. , жанымызды үнемі жетілдіріп, рухани жағынан дамып отыруымыз керек. Отбасындағы тәжірибелер, дәстүрлер мен қалыпты өмір баланың өмірінің алғашқы жылдарындағы адамгершілігі мен ерік-жігерін, білімін, білімі мен дағдысын қалыптастырады.

Тәрбие процесінің негізгі бағыты мен бөлігі – өліп жатқан ұрпаққа ұлттық-патриоттық және азаматтық-патриоттық тәрбие беру, балалардың бойында өз Отанына деген сезімін ояту. елдің өнері мен мәдениетіне деген құрмет, халқына деген мақтаныш [5] . Шағын жинақты мектептерде 0 және 1 сыныптардағы азаматтық-патриоттық тәрбие бір мезгілде жүргізілуі керек. «Мәңгілік Ел» – Қазақстанды әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына қосу жөніндегі стратегиялық мақсатқа қол жеткізуге бағытталған жоғары жұмылдыру бағдарламасы [6, 14].

«Мәңгілік Ел» идеясы – қазақ патриотизмінің қайнар бұлағы, баршаны жігерлендіретін, болашақ ұрпақтың жүрегіне патриоттық сезім ұялататын, елдігімізді өркениетті етудің жолы. Біз отты гид ретінде ұйымдастырамыз.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Қолжазбаны ресімдеу жөніндегі авторға арналған нұсқаулық, журналға ұсынылатын «Мемлекеттік аудит – Мемлекеттік аудит»» «Мемлекеттік аудит – Мемлекеттік аудит» ғылыми-