• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

№1 (57)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "№1 (57)"

Copied!
189
0
0

Толық мәтін

Бұл мақалада Potentilla asiatica Juz., Potentilla canescens Bess., Galium aparine L., Artemisia dracunculus L., Galatella fastigiiformis Novopokr. Potentilla asiatica Juz., Potentilla canescens Bess., Galium aparine L., Artemisia dracunculus L., Galatella fastigiiformis Novopokr.

Морфология Climacoptera lanata (Pall.) Botsch

Общие представление проростков Climacoptera lanata в чашках Петри (3 день)

Морфометрия проростков Climacoptera lanata (3 день)

Жаздық бидайды 0,05% лигногуматпен тамырдану және гүлдену кезеңінде өңдеу нұсқасы бақылау нұсқасымен салыстырғанда өнімділіктің 5,4% немесе 31,2% артқанын көрсетті. Астық шығымдылығының ең көп артуы дақылдарды өңдеу және гүлдену кезеңдерінде 0,05% лигногумат ерітіндісімен тыңайтқышпен тыңайту арқылы қол жеткізілді, мұндағы өнімділік бақылаумен салыстырғанда 5,4 ц/га немесе 31,2% артты.

Биотехнология, биохимия,

Biotechnology, biochemistry,

Однако в конце экспоненциальной фазы (около 80-100 часов) становится ясно, что азот истощается в среде с 10% N и рост культур, выращенных в этих условиях, происходит медленнее по сравнению с культурами, выращенными в среде со 100% N. Окружающая среда культивируется. .

Сравнительная динамика роста штаммов Parachlorella kessleri DZP-5, Chlorella vulgaris К6 и Parachlorella kessleri Uz-1 при культивировании в двух вариантах питательной среды

Интенсивность флуоресценции штаммов микроводорослей Parachlorella kessleri DZP-5, Chlorella vulgaris К6 и Parachlorella kessleri Uz-1

Ал 200 γ гамма-сәулелерімен өңдеуден алынған ақуыз мөлшері бақылаумен салыстырғанда (гамма-сәулемен өңделмеген алмакен vårbløde бидай сорты) Almaken vårbløde M4 генерациясының мутантты линияларындағы ақуыздың ең жоғары мөлшері болып табылады. Алмакен гамма-сәулелерінің 200 дозасымен өңдеуден алынған жаңа мутант М4 генерация линияларының бас масақтарындағы белок мөлшері мен дәндер саны арасындағы корреляция коэффициенті 5 жолда оң мәнді, ал мөлшері арасындағы корреляция коэффициенті оң мәнді көрсетті. белок және бас масақтағы дән салмағы 5 жолда оң мәнді көрсетті.

Коэффициенты скорости роста клеток цианобактерий спирулины

Накопление сухой биомассы штаммов цианобактерии спирулинынобактерий Spirulina platensis ZBK и Spirulina

Содержание пигментов в биомассе штаммов Spirulina platensis

Calculation of the volume and square area of ​​unicellular Black Sea algae // Sev-A.M., Sergeeva A.V. Calculation of the volume and the square of the area of ​​unicellular algae of the Black Sea // Sev-M., Sergeeva A.V.

Особенности поражаемости семян различных злаков с S. oudemansii Sacc Растение Инкуба-

Оның ішінде табиғи суда тез өсетін, ластанған суды тазарту қабілеті жоғары Chlorella sp-3K штаммы таңдалып, осы штамммен көл суына биоталдау жүргізілді. Chlorella sp-3K штаммының өнімділігін скринингтен өткізу және сұрыптаудағы мақсатымыз осы штаммға көмектесу және Қопа көлінен алынған су үлгілеріне биоталдау жүргізу. Chlorella sp-3K штаммы таза су мен теңіз суына 04 стандартты жасанды қоректік ортаға эквивалентті минералды тұздарды қосу арқылы 8 күн бойы өсірілді және олардың жасушаларының өсу динамикасын зерттеді.

Зерттеу нәтижесінде анықталғандай, табиғи суларды Chlorella sp-3K микробалдырларының көмегімен биотестілеу тез және жылдам нәтиже беретіні, ал болашақта табиғи суларда жасыл балдырлардың басқа штаммдарын оқшаулау өте маңызды екені анықталды. . су экожүйесін бағалау. Табиғи сулардан оқшауланған жасыл балдырлардың штаммдары және олардың биотестілеуде қолданылуы 1-кесте – Копа жезера суын биотестілеу кезінде Chlorella sp-3K жасушаларының өсуі.

Зоология

Comparative analysis of distribution and number of common rats was made in the Kyrgyz Republic for 2005 and 2010 years. Settlements of common rats increased in 2010 compared to 2005 in Bishkek city and Tchu oblast. Heavy decline of common rats was in the south of the Republic in 2005 and a noticeable decrease of the rodent is observed in 2010.

In 2005, countless common rats are noticed in the south of Kyrgyzstan, more precisely, in the Jalalabat and Batken oblasts. New human settlements are occupied by common rats and increasing numbers are discovered throughout the Republic, except Naryn Oblast.

Zoology

Степень охвата анкетированием областей и населенных пунктов

Общее количество серых крыс, добытых разными способами

Время появления крыс в Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской области

Численность крыс в Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областиВ Ошской области в Ноокатском районе серая

Rattus norvegicus Berk, 1769 (Muridae, Mammalia) - новый вид для фауны млекопитающих Кыргызстана - Rattus norvegicus Berk, 1769 (Muridae, Mammalia) - новый вид для фауны млекопитающих Кыргызстана - norvegicus Berk, 1769 (Muridae, Mammalia) ) ) - новый вид для фауны млекопитающих Кыргызстана - norvegicus Berk, 1769 (Muridae, Mammalia) - новый вид для фауны млекопитающих Кыргызстана - Berk, 1769 (Muridae, Mammalia) - новый вид для фауны млекопитающих Кыргызстана Киргизия - Берк, 1769 (Muridae, Mammalia) - новый вид для фауны млекопитающих Киргизии -, 1769 (Muridae, Mammalia) - новый вид для фауны млекопитающих Киргизии - Muridae, Mammalia) - новый вид для млекопитающих фауна Кыргызстана -, Mammalia) - новый вид для фауны млекопитающих Кыргызстана - Mammalia) - новый вид для фауны млекопитающих Кыргызстана - ) - новый вид для фауны млекопитающих Кыргызстана [Текст] / В.И. 2 Торопова Б.Ю., Rattus norvegicus Berk, 1769 (Muridae, Mammalia) – новый вид для фауны млекопитающих [Текст] / Торопова Б.Ю., А.В. Современное распространение обыкновенной крысы в ​​Кыргызстане и ее цветные формы // Каратинный и зоонозный инфекции против Казахстана.

Соры тычканның Исык-Кул өлкәсендә беренче күренеше 2005-нче елда Каракол шәһәрендә теркәлде, һәм 2010-нчы елда Каракол шәһәре янындагы 32 яңа торак пунктның үсеше билгеләнде. 2001-2005 елларда Алматы шәһәрендә моңарчы күрелмәгән бруцеллез һәм лептоспироз табылды, һәм 2012 елда, зоонозлар саны кимсә дә, кайбер йогышлы авырулар булган тычканнар саны артты.

Зараженность серых крыс зоонозными инфекциями в Бишкеке и его окрестностях

Зараженность серых крыс зоонозными инфекциями в г. Алматы и его окрестностях

Инфицированность серых крыс в городах Бишкек и Алматы

 • Acmaeoderella gibbulosa (Menetries, 1832)
 • Dicerca aenea validiuscula Semenov, 1909
 • Sphenoptera aeneomicans Kraatz, 1882
 • Sphenoptera canescens Motschulsky, 1860
 • Sphenoptera tamarisci beckeri Dohrn, 1866
 • Sphenoptera mesopotamica Marseul, 1865
 • Chrysobothris affinis nevskyi Richter, 1944
 • Agrilus albogularis albogularis Gory, 1841
 • Paracylindromorphus transversicollis (Reitter, 1913). Восточнотетийский аридный
 • Meliboeus amethystinus (Oliver, 1790)

Changing range limits of the gray rat (rattus norvegicus) and its epidemic significance. The role of the gray rat (Rattus norvegicus) in the epidemiology of some zoonotic diseases in Almaty and its surroundings. 7 Nekrasova L.E., Meka-Mechenko T.V., Dernovaya V.F., etc., Features of the epidemiology of yersiniosis in Almaty and its surroundings.

Species diversity of jewel beetles (Coleoptera, Buprestidae) in floodplain habitats of the rivers of Southeast Kazakhstan. Beetles – the inhabitants of tamarisk in the middle courses of the river reeds or //Math.

Микробиология

Осыған байланысты Salvia officinalis, Calendula officinalis L., Herba bidentis, мыңжапырақ (Achillea millefolilium) сығындылары және олармен функционалданған көміртекті күріш қауыздары ішек, тағамдық улану инфекцияларына, іріңді қабыну қоздырғыштары – эхерихиаға қарсы қолданылады. Enterococcus sp., Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium бактериялары зерттелді. Зерттеулер Salvia officinalis, Calendula officinalis L., Herba bidentis, Achillea millefolilius және олардың ішек қоздырғыштарына, тағамдық токсикалық инфекцияларға және іріңді қабыну бактерияларына - Echerichia coli, Enteroccus spp. , Salmonella typhimurium. Фитоэкстракттарға қатысты карбондалған күріш қабығы бар фитоэкстракттарды функционалдықтандыру сынақ дақылдарына сілтеме жасағанда жоғары микробқа қарсы белсенділікті көрсетті.

Ключевые слова: фитоэкстракт, обугленная рисовая шелуха, сорбент, антимикробные свойства, функционализация, лекарственные растения, токсические инфекции, гнойно-воспалительные процессы. Были проведены исследования по изучению антимикробных свойств шалфея (Salvia officinalis), календулы (Calendula officinalis L.), череды (Herba bidentis), тысячелистника (Achillea millefolilium) и функционализированных экстрактов обугленной рисовой шелухи против возбудителей кишечных инфекций, пищевых отравлений и гнойно-воспалительные возбудители – Echerichia coli, Enterococcus sp., Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium.

Microbiology

Фрагмент колонки, заполненной КРШ (а) и экспериментальная установка (б)

Каждые 10 минут отбирали образцы и определяли концентрацию ЛПС на микропланшетах (лунки Nunc Multidishes Nunclon, 1,1 см²/лунка, 128x86 мм) с помощью набора для определения конечных точек хромогенных LAL QCL-1000 As- QCL-1000 Chromogenic LAL Endpoint As- - 1000 Хромогенная конечная точка LAL Как-Хромогенная конечная точка LAL As- Конечная точка LAL As-Конечная точка LAL As- Конечная точка As-Конечная точка As-As-As- (Lonza Group Ltd, Швейцария). Как показано на рисунке 2, эффективность удаления ЛПС составляет 97% через 10-20 минут, затем это значение достигает 98,2-99% и сохраняется на этом уровне в течение 240 минут.

Адсорбция ЛПС на КРШ в условиях проточной колонки

Ашытқы саңырауқұлақтарының Saccharomyces, Rodotorula, Torulopsis, Debarymyces туыстары картоптың Аксор, Тоқтар және Тамыр сорттарының сақтаудың барлық кезеңдерінде бұзылмаған және зақымдалған сорттарынан табылды. Аталмыш шаруашылықтарда Колорадо қоңызына қарсы вегетациялық кезеңде 25 маусымнан бастап 15-20 күн сайын Түркияда инсектицидтік каратэ (қолдану нормасы 0,2 л/га) және альпак 10% (MVSK) өндіріледі (қолдану нормасы 0,070). ). 07 л) /га) біз пайдаланған. Қайнар ауылында 20 мамырдан бастап картоп бүршіктері жарылғанша біржылдық және астық тұқымдасының көптеген арамшөптері бар жерлерді зенкормен өңдедік (қолдану нормасы 1,4-2,1 л/га).

Оңтүстікте картоп түйнектерін отырғызудан 5-7 күн бұрын интенсивті ыстық ауамен күніне 2-3 сағат 35-40 °С температурада, ал қалған күндері 18-25 °С температурада қыздырады. Осы екі зерттелген шаруашылықтағы картоптың «Ақсор», «Тоқтар» және «Тамыр» сорттарының бұзылмаған үлгілерінде сақтау мерзімінде саңырауқұлақтардың орташа КТБ көрсеткіштері 2х105-тен 18х106-ға дейін, ал зақымдану белгілері бар үлгілерде 3х107-ден 22х108-ге дейін өзгерді.

Пробы почв

Препараты почвенной ДНК, очищенные методом электрофореза

Амплифицированные препараты почвенной ДНКгена 16S рРНК, эффективно амплифицирующи-

Ампликонная библиотека образцов почв

PCR-induced sequencing artifacts and biases: insights from comparison of two 16S rRNA clone libraries constructed from the same sample [Text] / R. Generation of Multi-Million 16S rRNA-Sequencing Gene Libraries from Complex Microbial Communities by Paired-Reading-Assembling End [Text] / M.D. Biopsies of the chorion and placenta, and fetal cord blood lymphocytes obtained through invasive procedures in 1423 pregnant women at risk (for the factor of maternal age, ultrasound markers, serum blood markers, the presence of a child with multiple congenital malformations , chromosomal abnormalities, etc.).

Of these numerical and structural chromosomal abnormalities, 60 (4.2%) of the pregnant women's fetuses were found. Key words: metaphase cell, karyotype, chorionic and placental villus, umbilical cord blood, age factor, ultrasound markers, biochemical markers, chromosomal abnormalities, prenatal diagnosis.

Генетика және молекулалық биология

Genetics and molecular biology

Генетика и

 • Частота хромосомных нарушений у плода беременных женщин с различными клиническими и ла- бораторными показателями
 • Частота и спектр хромосомных нарушений у плода
 • Количество исследованных животных в г. Павлодар и Павлодарской области в 2010-2012 гг
 • Динамика частоты основных аллелей окраса и длины шерсти среди кошек г. Павлодара за 2010 г
 • Динамика частоты основных аллелей окраса и длины шерсти среди кошек г. Павлодар за 2011 г
 • Динамика частоты основных аллелей окраса и длины шерсти среди кошек села Приреченское за 2011 г
 • Доля носителей гена руфизма среди котов г. Павлодара и Павлодарской области
 • Доля носителей гена руфизма среди кошек г. Павлодар и Павлодарской области

В связи с этим для локализации генов устойчивости линий SIM79/279 и к-24/20989 была использована серия моносомных линий сорта Казахстанская 126, фенотипически маркированных определенными генетическими маркерами. При изучении потомства F2 эуплоидной комбинации гибридов от скрещивания сорта Казахстанская 126х с образцами линий SIM79/279 и к-24/20989 соотношение вирулентного - R и чувствительного - S фенотипов соответствовало. По-видимому, эти хромосомы несут гены-модификаторы, повышающие стабильность основных генов, расположенных на хромосомах 1В, 1А SIM79/279 и 6В, 5D k-24/20989 соответственно.

Использование комплексных методов: метода тестирования аллелей генов, моносомного анализа и молекулярной аннотации признаков позволило провести глубокий генетический анализ доноров устойчивости к бурой ржавчине линий SIM79/279 и к-24/20989. Изучение контрольных популяций гибридов F2, полученных от скрещивания сорта Казахстанская 126 х SIM79/279 и к-24/20989, показало, что их устойчивость к бурой ржавчине наследуется по типу эпистаза и комплементарному взаимодействию генов.

Адам және жануарлар физиологиясы

Идентификация генов устойчивости к бурой ржавчине Lr26, Lr28, Lr34, Lr37 с использованием маркеров STS и SCAR у мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.). С использованием молекулярных маркеров SCAR и STS Iag95, Lr28, csLV34, VENTRIUP-LN2 сорта и линии местной селекции были проверены на устойчивость к листовой ржавчине с использованием генов Lr26, Lr28, Lr34 и Lr37. 19 сортов, включая линии, имели ген Lr34, а ген Lr37 обнаружен у интрогрессивной линии L-344 и у дикого вида Ae.

SCAR және STS маркерлері бойынша жұмсақ бидайдағы қоңыр татқа төзімділік LR26, LR28, LR34, LR37 гендерін анықтау. Бірінші рет Iag95, csLV34, VENTRIUP-LN2 молекулалық маркерлерін қолдану арқылы жергілікті селекциялық сорттардың көпшілігінде жоғары тиімді Lr26, Lr34 және Lr37 гендер анықталды.

Human and animal physiology

Identification of LR26, LR28, LR34, LR37 leaf rust resistance genes in wheat (Triticum Aestivum L.) using STS and SCAR markers. For the first time, highly effective genes Lr26, Lr34 and Lr37 were identified in most varieties of local selection using molecular markers - Iag95, csLV34, VENTRIUP-LN2.

Физиология человека и животных

 • Специфические праймеры STS и SCAR-маркеров генов устойчивости пшеницы к бурой ржавчине Ген Тип мар-
 • Условия ПЦР с праймерами, маркирующими Lr-гены Маркер Программа полимеразной цепной реакции
 • Идентификация Lr-генов по специфическим праймерам STS и SCAR-маркеров генов устойчивости пшеницы к бурой ржавчине в сортообразцах и диких видах пшеницы
 • Продукты амплификации ДНК с использованием праймеров Lr28-01 и Lr28-02 к гену Lr28

Higher expression of these sialyltransferases is more evident in the sialic acid treated MCF7 malignant cells. Sialyltransferases from the sialic acid-treated malignant cells appeared to be overexpressed as they moved more slowly on SDS-PAGE compared to those from the untreated cells. Previous studies have reported that MAL-I and SNA recognize sialic acid on the terminal branches.

The higher expression of these glycoproteins is more evident in malignant T47D cells treated with sialic acid. Importantly, comparison of EGF receptor profiles from cells treated with sialic acid revealed that EGF receptors of T47D cells imposed a much wider range of (α2→3) and (α2→6) sialylated glycans compared to those in cells HB4A expressing high level of (α2→6) sialylated glycans, and conserved restriction of (α2→3) sialylated glycans.

Адам және жануарлар физиологиясы,

Ретроспективті талдау нәтижесінде 2004-2012 жылдар аралығында (9 жас) скринингтік тексеруден өткен 262 771 нәрестенің арасында туа біткен гипотиреозбен ауыратын 54 бала анықталды. Бұл жұмыста 2011 жылы туған Алматы қаласында жаңа туған балалардың тиреотропты гормон концентрациясының иммунофлюорометриялық зерттеулері туралы деректер енгізілген. 2004-2012 жылдары алынған ретроспективті талдау нәтижелері бойынша 54 балада туа біткен гипотиреоз анықталған.

Human and animal physiology, biophysics

Физиология человека и животных,

Pilot activities for neonatal screening in Kazakhstan // 5th Meeting of the International Society for Neonatal Screening. Organization and maintenance of neonatal screening for congenital hypothyroidism in the Republic of Kazakhstan / / Obstetric and Gynecological Perinatology. Increased conductivity indicators are found in all biologically active points of animal skin under the influence of noise compared to the norm.

Change of indicators of biopotential of bioactive skin points of animals that have been proven under vibration concerning norm. Anatomical features of the structure of stems of some dominant plant communities of middle Trans-Ili Alatau ..3 Sh.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

көпмағыналылығы мен мағыналарының шегінің анық болмауы, архетиптілігі, жеке мәдниеттердегі универсалдығы және түрлі кезеңдер мен ұлттардағы

Озон және ультракүлгін сәуле жөніндегі дүниежүзілік деректер орталығы мен Вайоминг университетінің бақылаулары нәтижесінде алынған аэрологиялық

орнатуын, мемлекеттің тұлғаның жеке өмірінің барлық салаларына араласпауын, азаматтардың және қоғамдық бірлестіктердің құқықтары мен бостандықтарының және

Дара кəсіпкерлердің құқық субъектілігі жеке тұлғалар мен коммерциялық ұйымдардың құқық субъектілігі арасында аралық жағдайға ие, оларға азаматтық

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті ұлттық және жалпы азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика

Іргелі және қолданбалы салалардағы ғылыми жаңалықтар, сондай-ақ алдыңғы қатарлы елдердегі жаңа технологиялар экономикалық өсу мен өркендеу

Мысалға, біреулері «мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті мемлекеттік органдар мен жеке кәсіпкерлік субъектілерінің тікелей мемлекеттік мүдделер

Бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктері мен жеке психологиялық ерекшелік- теріне сүйене отырып әдеби білімді қалыптастыру үдерісі оқытудың теориялық және тәжірибелік ережелерін