• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

«FINANCIAL ASPECTS OF THE THIRD MODERNIZATION OF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "«FINANCIAL ASPECTS OF THE THIRD MODERNIZATION OF "

Copied!
734
0
0

Толық мәтін

На международную конференцию было представлено 130 научных статей от 28 высших учебных заведений и научных организаций Республики Казахстан, в том числе 80 статей представлено учеными, исследователями, преподавателями вузов, 13 статей докторантов, 23 студентов и 14 студентов. Кроме того, в конференции приняли участие 10 зарубежных вузов, в том числе 1 из Бельгии, 1 из Латвии, 6 из Российской Федерации, 1 из Республики Ингушетия, 1 из Республики Беларусь, в том числе следующие государственные награды и ведомства: юбилейная медаль «Казахстан Республикасынын туелсиздигине 10 жыл» (2001 г.), знак «Почетный работник образования» (2001 г.), юбилейная медаль.

Казахстан Республиканский Парламент 10 жыл» (2006 г.), «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2011 г.), с 2017 г. обладатель ведомственной награды: знака «Ю.

Поздравительные адреса

Кроме того, в конференции приняли участие 10 зарубежных вузов, в том числе 1 из Бельгии, 1 из Латвии, 6 из Российской Федерации, 1 из Республики Ингушетия и 1 из Республики Беларусь.

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ

ЗАРУБЕЖНЫХ И КАЗАХСТАНСКИХ УЧЕНЫХ

Введение в предмет исследования

Авторский концептуальный подход к разработке общей теории модер- низации в логике различных типов обществ

Общая характеристика больших модернизаций

Исходные рефлексивные трудности модернизации казахстанского общества

Заключительные размышления

The aim of the study is to assess the fiscal measures of state aid to Russian entrepreneurs in the context of the pandemic. The article is about tax measures to support companies during the period of the pandemic in Russia. It appears that most of the fiscal support measures recommended by the OECD are implemented in Russia.

Fiscal measures to support small and medium-sized enterprises, pandemic, OECD, implementation of recommendations. THE REMOTE SENSISNG AS A TOOL FOR THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE REPUBLIC. The introduction of remote sensing in the field of agriculture creates opportunities for more effective and efficient agricultural practices and for the adoption of accurate agricultural techniques in the Republic of Kazakhstan.

Agriculture has played a significant role in the economic life of various societies since the dawn of human civilization. There is no doubt that rational use of agricultural land is important for the development of the agricultural sector in the Republic of Kazakhstan. This procedure, known as guided classification, allows you to systematically classify all parts of the analyzed image.

On the other hand, many parts of the Earth's surface have rather complex spectra that make it difficult to unambiguously distinguish between them. The recent discoveries in the field of drones make it possible to perform spectral analysis of the ground [5]. The innovative development of the agricultural sector of the Republic of Kazakhstan during the global economic crisis is possible through the adoption of robotic and automated systems.

In the near future, the adoption of remote sensing could be a breakthrough in the world of agricultural trade in the Republic of Kazakhstan. The next technological advance in the agricultural sector of the Republic of Kazakhstan would be the full automation of production. The mathematical-algorithmic model that describes the cause-and-effect relationships (after the increase in the level of rational use of arable land in the agricultural sector) can consist of the following stages: Implementation of the package of measures for improving the rational use of remote sensing materials .

Понятие офшора и офшорного бизнеса

Защита национальных интересов при оффшорном бизнесе

2018 жылдың алдын ала бағалауы бойынша өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда шет елдермен тауар және қызмет саудасы 33,8%-ға өсіп, 55,4 млрд еуроны құрады. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүргізген нақты сектор кәсіпорындарының мониторингі деректері 2018 жыл бойы бағаның өсу үрдісі сақталғанын растайды (зерттелетін кәсіпорындардың орташа есеппен 25%-дан астамы дайын өнім бағасының тұрақты өсуін күтеді) , 55% сатып алынатын шикізат пен материалдар бағасының өсуін күтеді). Жалпы елдің халықаралық резервтері (ағымдағы бағамен), Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ақшасын қоса алғанда (алдын ала мәліметтер бойынша 8014,7 млн. доллар) 2018 жылы 4,7%-ға өсіп, 15084,4 млн долларға жетті.

Ішкі валюта нарығындағы ұсыныстың шамалы асып кетуі 2018 жылы теңгенің АҚШ долларына шаққандағы (айырбас бағамы бойынша) 2,9% номиналды девальвациясына әкелді. Қысқа мерзімді нота эмиссиясының көлемі 3,5 есеге (1960,2 млрд теңге) өскен кезде олардың айналыс көлемі 2018 жылы 396 млрд теңгені құрады. Бұл эмиссиялық банкноттардың айналыс мерзімінің айтарлықтай қысқаруымен байланысты (2017 жылы орта есеппен 243 күннен 2018 жылы орта есеппен 30 күнге дейін).

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің баға тұрақтылығына қол жеткізу бойынша қабылдап жатқан шараларына қарамастан, инфляция 2018 жылғы жоспарлы көрсеткіштен асып, 7,6%-ға жетті. Осы ретте айта кететін жайт, отандық және шетелдік ұйымдар жүргізген зерттеулердің бағасы, сондай-ақ 2014 және 2015 жылдардағы біздің сараптамалық сауалнамаларымыз бойынша қанағаттану деңгейі шамамен 2020 жылмен бірдей деңгейде болды. Capital Economics сарапшыларының болжамы бойынша, жаһандық экономика 2020 жылдың бірінші тоқсанында 280 миллиард доллардан астам шығынға ұшырады.

«Экономиканы тұрақтандыру жөніндегі қосымша шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 16 наурыздағы салық мәселелері жөніндегі Жарлығын іске асыру жөніндегі қосымша шаралар туралы// http://adilet.zan.kz/rus/ docs/P2000000224# z3. Монетаристік концепцияны жақтаушыларды жинап, тұтынуды шектеу үшін жан-жақты қолдау қажет деп талап ете отырып, кейнсиандық модельді жақтаушылар, керісінше, сұраныстың өсуіне, соның ішінде «созылатын» тұтынушылық сұранысқа әсер ету қажет екенін айтады. экономика, демек, инвестициялар әртүрлі тәсілдермен.[4]. Блокчейн технологиясы. ҚҚС басқармасының бастамасы бойынша 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап ҚҚС төлеуші ​​үшін ҚҚС сомасы бойынша қолма-қол ақша қозғалысын бөлек есепке алу үшін пайдаланылатын ҚҚС бақылау шотын – жеке банк шотын ашуға қатысты нормалар енгізілді. ерікті негізде, заңмен қабылданды.

Келісімді іске асыру мақсатында 2018 жылғы 19 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының қарауында жатқан «Еуразиялық экономикалық одақта тауарларды таңбалау туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы. ЕАЭО-да тауарларды сәйкестендіргіштермен таңбалау туралы (2018 жылғы 2 ақпанда Алматы қаласында қол қойылған) ҽ әзірленді. 2019 жылдың қорытындысы бойынша республикада негізгі капиталға салынған инвестиция 2015 жылмен салыстырғанда 1,8 есеге артып, 12,5 триллионнан асты. ҚР АПК-ның 2015-2019 жылдарға арналған қаржыландыру ресурстары құрылымында агроөнеркәсіп кешенін дамытудың мемлекеттік бағдарламасын ауқымды іске асыруға байланысты ең көп үлесті – 31% республикалық бюджет қаражаты алады. -2017-2021 жылдарға арналған өнеркәсіптік кешен және экономиканы жаңғырту.

Так, в 2019 году холдингом профинансировано сельхозпредприятий на сумму 449 млрд тенге, что в 2,2 раза больше, чем в 2015 году или в 5 раз больше объема кредитов БВУ. Анализ данных за 5 лет показал сокращение кредитного портфеля субъектам сельского хозяйства на 60%, который в 2019 году составил 254 млрд тенге, что на 400 млрд тенге меньше, чем в 2015 году.

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

Интерстиция-лық кеңістіктің артқанын және ісінгенін көрсететін процестер, Тагансорбент алмаған екінші тәжірибелік топтағы жануарлардың лимфа түйіндерінде әлі де болса сақталғанын