• Ешқандай Нәтиже Табылған Жоқ

KazNU BULLETIN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "KazNU BULLETIN "

Copied!
255
0
0

Толық мәтін

Әрдайым көл жағасына серуендеген адамдарға толы болды, ал қыста, мұзда және жазда олар сағат сайын көгалда серуендеуге қайтады, бірге серуендеп, оларды айналады. . Ертеңгі гимнастика қыста қатты аяз болмаса және жазда қатты жаңбыр болмаса, сарайда жасалады; Кешке пәтерінің кең бөлмесінде уақыт өткізеді. Осы орайда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар мен сындарлы саясат, өзгерістер мен жаңалықтар ойлауға, өткен мен бүгінге, келешек пен болашаққа, тың идеялармен, жаңа жүйемен жұмыс істеуге негіз болып табылады. .

Инновации - қазыргі уакытта барлык өндіріс, медицина, технологии, білім салаларында өте жіі қолданып жүрген терм. По мнению главы государства, молодой казахстанец должен быть образованным, открытым мировым новшествам, и в то же время не забывать свои корни, традиции, все лучшее, что отличает жителей нашей страны. Также анализ проекта, направленного на будущее отношений соседних стран, их межкультурный диалог, явно мотивирует актуальность нашей статьи.

Задача, выполняемая в данной статье, задумана как предметное исследование совокупности идей, ценностных парадигм, которые влияли на формирование нации, гражданского общества, демократического государства в разные исторические периоды в Украине и Польше. Историко-философские замыслы представлены как научная публицистика, как читаемая пропаганда ценностей демократического общества, добившегося на этом поприще надлежащих успехов и стремящегося сделать демократизацию необратимым процессом.

АҚПАРАТ ӘЛЕМІ

МИР ИНФОРМАЦИИ

WORLD OF INFORMATION

Ең сорақысы, осы тексеру кезінде ҰҚК қызметкерлері әр «апанның» айналасында 10-15 нашақорды кездестірді [10]. Дыбыстың анық және анық айтылуы буынның анық, анық айтылуына, буыннан тұратын сөздердің анық және анық дыбысталуына жағдай жасайды. Мысалы, сол кезеңдегі бағалар бойынша бірінші беттегі жарнама құны 10 тиын, ал соңғы беттегі жарнама құны 5 тиын.

Белагаско кен орны Барнаул мен Щулбин екі плантациясының арасында орналасқан, оның ұзындығы 100 метрден, ені 80 метрден асады. Одан оңтүстікке қарай 15 шақырым жердегі Семейге астық тасымалданады, қазақтар да Ертістің арғы бетінен қой, түрлі тері, киіз және т.б.» [2, 52].Оның ішінде алғашқы 5 жылда. , Қарқаралыдағы Қалмақ, Семено-Воскресенский және Стефановский шахталары 36 тиын сомасына 457 485 пұт, 15 281 теңге алды.

Беренче өч урын Баялан районында, анда Поповтардан күмер ташыла, һәм Рязановның сукыр заводы Акмола районында, Караганда - Акмолада урнашкан. Нурҗан улының бәяләве буенча, ул бер ел эчендә бер хуҗалыкка 5 тенге 50 тенге җыйды. Л.М. сүзләре буенча. Землянова, информацион глобализм чит ил компьютеры һәм мегасатник элемтә системалары синтезы белән аерылып тора, аларның төп ингредиентлары робототехника, голография һәм оптик оптика.

Біріншіден, Кеңес Одағына кірген елдердің посткеңестік кезеңі (Одақ құрамындағы 15 республика) және Кеңес Одағының ықпалындағы елдердің посткеңестік кезеңі (Шығыс Еуропа елдері: Польша, ГДР, Болгария; американдық) елдер: Куба, Азия елдері: Моңғолия, Африка елдері) біркелкі емес. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің», «Екі кеменің құйрығын ұста, жетсе – әмірің», «Үйдің қасында төбе болса, жүйрік атпен тең, бар болса». ауылыңдағы қария, жазған хатпен тең», «Жүз жүйрік, мыңнан тұлпар», «Ер – тайғақ, ер – тайғақ, дәм – тайғақ» деген мақал-мәтелдермен бірге көшу. » және «Дүние – соққан желдей, аққан судай, тоқтамайды, зымыран әлем!» деген мақал-мәтелдер. «Қазақстанда жұмыссыздық көбейіп жатыр» деген сөйлемді бұлай қалдыруға болмайды, қай көрсеткішпен салыстырғанда өсуде, өткен жылмен немесе соңғы бес жылмен салыстырғанда, бұл жұмыссыздық қалай қабылданып жатыр, сіз бұл ақпаратты қалай алдыңыз, мысалы, сұрақтар жауапсыз қалмауы керек.

Үстеудің үстеулермен ұқсастығы – сөзді де, сөзді де, сөйлем мен сөйлемді де байланыстыруында, айырмашылығы – үстеу бір сөзді екінші сөзге бағындыруға, сөз тіркесін жасауға негіз болады немесе бағыныңқы сөйлемдер мен басыңқы сөйлемдерді байланыстырып, құрмалас сөйлем құрайды. Адамдар екі сөзді теңестіреді Бұл жай сөйлемдерді байланыстырып немесе байланыстырып, күрделі сөйлем жасау арқылы сөйлемнің бірыңғай мүшелерін жасауға негіз болады. Мысалы, тілші дайындаған мәтінді интернетте жылдам жариялау үшін ақпараттық агенттік 15-20 минуттан аспайтын қысқа нұсқаны қарапайым тілде жазып, тек ең маңыздысын бөліп көрсетуі керек. аудиторияның деректер мен оқиғаларды тез қабылдауына көмектеседі зуд, және журналистің энциклопедиялық деңгейі Саясат, құқық, экономика, спорт, туризм, қазіргі реформаларды жақсы білу маңызды. Қайырымдылық пен демеушілік мотивацияларының ішінде PR тұрғысынан ең маңыздысы - сіздің жұмыс істеу қабілетіңізді, яғни сіздің әлеуметтік мәніңізді арттыратын әлеуметтік маңызы бар жобаларды жасауға қатысумен байланысты сенімді беделді қалыптастыру.

ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ КӨРКЕМСӨЗ

ЛИТЕРАТУРА И ПУБЛИЦИСТИКА

LITERATURE AND JOURNALISM

Айтын – қоғамдық санада орныққан, белгілі бір мақсатпен, белгілі мазмұнда, формада айтылатын сөйлеу түрі. Баяндауыш шешен, шешен болса, тілдік, бейнелеу өнерінің құралдарын ұтымды, дұрыс пайдаланса, оқиға тілі де көркем шығады. Реализм (лат. relis – субстанция, ақиқат) – әдебиет пен өмірде кең қанат жайған, болмыс пен мінездің ерекшеліктерін сақтай отырып, өмір құбылыстарын тұтастай жинақтап, жинақтап, шынайы суреттеуді мақсат еткен көркем әдіс.

По мысли писателя, красота лечит человека, успокаивает его беспокойную душу, воспитывает, развивает ум и чувства, преображает мир. Ключевые слова: журналистика, дискурс, литература, публицистические формы, художественная публицистика, биографический роман, эссе, очерк, гражданская точка зрения. Түын создер: публицистика, дискурс, адебьэт, публицистика, нысандар, коркем публицистика, омирбаяндык роман, эссе, эссе, азаматтык көзқарас.

Его семья происходила из евреев, принявших католицизм из Эльзаса, которые после 1871 г. выбрали французское гражданство и переселились. В художественной публицистике Моруа сплавлены элементы биографического жанра, публицистики, мемуаров, философского диалога, полемики с мнимым или реальным противником. Это правда, что мы крутимся на комке грязи в бесконечном пространстве, толком не понимая зачем, это правда, что мы обязательно умрем.

В особен- ности зa время, отмеченное ужaсaми нaцизмa, изгнaнием, aрестом близких, рaзгрaблением домa, предaтельством друзей. Очевидно, что вопросы терминологии кaзaхского языкa, ее формировaние и стaновление стaли одной из вaжнейших проблем с того моментa, кaк кaзaхский язык обрел стaтус госудaрственного. Бұл міндет өз кезегінде жaн- жaқты ойлaстыруды қaжет ететін өзге сұрaқтaрды тудырaды: бүгінде міндет ретінде көрсетіліп, aлдaғы уaқыттa жүзеге aсыру көзделіп отырғaн төл немесе қaзaқ тілінің дыбыстық-құрылымдық ерекшелігін ескеріп қaлыптaстырылaтын тегі кірме терминдеріміз орыс тілінің ерекшелігіне ғaнa негізделген он мыңдaғaн «ескі» термин- дермен қaтaр өмір сүре бере ме, өмір сүрсе – бұл терминологияны тұтaс бір жүйе деп есеп- теп, оны стaндaрттaу мен біріздендіру сияқты теориялық, сондaй-aқ қолдaнбaлы тұрғыдaн aқпaрaттық-іздестіру, мaшинaлық aудaрмa ісіне қaтысты терминдерді үлгілеу мәселелерін шешуде, жaлпы терминтaнуды өзіндік зерт- теу тәсілдері, объектісі мен ішкі құрылымы aйқындaлғaн дербес ғылым сaлaсы деп тaнудa қиындықтaр тудырмaй мa (бұл aрaдa қaзaқ тілінің дыбыстық-құрылымдық ерекшелігін ескеріп қaлыптaстырылaтын кірме терминдер мен орыс тілінің ерекшелігіне негізделген қолдaныстaғы 70-80 % терминдеріміздің бір нәрсе екенін aтaп aйтқымыз келеді, біздің олaрды бөліп көрсетуіміз мәселенің бүгінгі қойылысынa бaйлaнысты бол- ды); тіпті болмaшы ықтимaлдықпен десек те, жaңa тaлaптaр 30-жылдaрдaн бері қaлыптaсқaн бүкіл терминология жүйесіне қойылып жaтқaн- дaй болсa, бұл іске ғылыми әлеуетті дaйындaу, шaрaны мемлекеттік қолдaу, сондaй-aқ ғылыми- техникaлық қaтынaс құрaлының мaңызды компо- ненттерінің, ұғым aтaулaрының тиісті ғылыми- мaмaни және көпшілік ортaсындa іркіліссіз және түсіністікпен aуысуы қaлaй іске aсaды.

Кез келген журналист аудиториямен қарым-қатынас орнатып, білімін толықтырып, ақыл-кеңес беріп, бағыт-бағдар беріп, ой-пікірлерін ортаға сала алады.

ЭЛЕКТРОНДЫ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ

ELECTRONIC MASS MEDIA

In order to be competitive, the TV channels must have a good knowledge of the psychology of the audience. It is obvious that globalization has the most powerful influence on the psychology of the recipient. If in the last century television was considered a luxury, in the new century it is only one of the mass media.

Именно по этой причине победить в конкурсе телеканалов можно, только ориентируясь на психологию зрителя. В статье анализируется кризисное положение казахстанских специализированных СМИ, посвященных культуре и искусству, которые в условиях экономического кризиса либо закрываются, не в состоянии справиться с запросами медиарынка, либо работают в депрессивных условиях только благодаря любителям культуры. Интереснейший сайт Kult.kz Тимура Нусимбекова, Ержана Рашева и Армана Касенова был создан, но не выдержал из-за скандала с плагиатом.

По словам министра информации и массовых коммуникаций Даурена Абаева, запуск намечен на март 2017 г. Уже в 1996 г. в СМИ появился вопрос «Возрождение казахской культуры – возможно ли?». звучало крайне актуально и тревожно, ибо стихийный процесс перехода к рыночной экономике привел общество к выводу формулы, ставшей в сознании большинства аксиомой: экономика первична, культура вторична. К сожалению, современная действительность до сих пор противоречит этой истине, хотя сегодня, в эпоху кардинальных экономических и политических перемен, особое значение придается творческому подходу личности к решению задач, творчеству мышления (креатив, креативная работа, англ. . - творчество, креативная работа, английский - креативность, креативная работа, английский - креативность-творческая работа, английский - креативность, английский - креативность, творческая деятельность), но творческий подход невозможен для человека, не воспитанного на лучших примерах культуры и искусства, не ориентирующийся или, по крайней мере, не интересующийся миром прекрасного.

Мақалада «әлеуметтік желі» терминінің тарихы және оның қазіргі әлеуметтік ғылымдардағы қолданылуы қарастырылады. Сонымен қатар, мақалада Интернет пайда болғаннан кейінгі термин кезеңі туралы жаңа ақпарат ұсынылған және оның виртуалды кеңістіктегі адамдар арасындағы қарым-қатынасқа әсері туралы идея ашылған. Ал егер сол түйіндерді байланыстыратын сызық болса, адамдардың қандай екенін, қарым-қатынасын көрсететін белгі» [3, 42 б.].

Біздің ойымызша, әлеуметтік құрылымның табиғаты мен ондағы жағдайлардың сипатын зерттеуге арналған социограмма да, әлеуметтік желі ұғымы да қоғамдағы негізгі тұлғалар арасындағы байланыстарды көру тәжірибесінен туындайтыны анық. Анықтау. .

Ақпарат көздері

СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

В настоящих Правилах используются следующие термины и определения: 1 информационно-образовательный портал – системно-организованная взаимосвязанная совокупность информационных